EN | ES | IT | RO | PL | GR

Zasoby

Szkolenia

Umiejętności cyfrowe ważne dla przedsiębiorczości kobiet z obszarów wiejskich. Niwelowanie przepaści cyfrowej.

Posiadanie umiejętności cyfrowych jest niezbędne dla przedsiębiorcy. Z tego powodu, w tym module przyjrzymy się najbardziej podstawowym narzędziom technologii informacyjno-komunikacyjnym (ang. ICT), które pozwolą Ci zarządzać swoją obecnością w Internecie, a także bezpiecznie się w nim poruszać. Co więcej, zapoznasz się z możliwymi rozwiązaniami najczęstszych problemów, z którymi możesz się spotkać podczas obsługi komputera, a także dowiesz się, jak samodzielnie szukać rozwiązań na swoje problemy i jak znajdować źródła, zgodnie z potrzebami.

Keywords: przedsiębiorczość, narzędzia ICT, wizerunek firmy, cyberbezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów


Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym i prawa socjalne kobiet

W tym module zrozumiemy, czym jest równowaga między życiem zawodowym a prywatnym i dlaczego jest ona ważna zwłaszcza dla kobiet, które bardzo często wykonują większość obowiązków domowych i opiekuńczych, głównie ze względu na stereotypowe wyobrażenie o swojej roli w społeczeństwie. Zobaczymy, jak sprawiedliwszy podział tych obowiązków między kilka interesariuszy społecznych jest niezbędny, aby kobiety nie musiały wybierać między rodziną a pracą. Przyjrzymy się również, jakie prawa socjalne kobiet mają ułatwić im udział w rynku pracy oraz odkryjemy, jakie strategie i praktyki można przyjąć, aby lepiej godzić pracę z innymi aspektami życia.
 

Keywords: Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, prawa socjalne, rodzina, praca, podział obowiązków


DigComp 2.2

Ten moduł przedstawia i opisuje Europejskie Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli, znane jako DigComp. Analizuje jego historię, strukturę i szczegółowo opisuje ostatnią wersję, DigComp 2.2, opublikowaną w marcu 2022 r.

Keywords: DigComp 2.2 – kompetencje cyfrowe – ramy cyfrowe


Dostęp do finansowania

Moduł ten analizuje dostęp do finansowania dla firm kobiecych, w tym:  Mikrokredyty Pożyczki prywatne Zasady funduszy strukturalnych UE Nowa generacja UE - fundusze na odbudowę po COVID-19

Keywords: Mikrokredyty – pożyczki prywatne – fundusze strukturalne UE – Nowa generacja UE – dostęp do finansowania


GreenComp: europejskie ramy kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju

Moduł ten opisuje i analizuje GreenComp, europejskie ramy kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju. GreenComp określa zestaw zrównoważonych kompetencji, które mają być wykorzystane w programach edukacyjnych. Przyjrzymy się jego strukturze i możliwym obszarom realizacji.

Keywords: GreenComp – zrównoważony rozwój – ramy kompetencji zrównoważonego rozwoju – uczenie się transformacji


Przedsiębiorczość spółdzielcza jako środek rozwoju i wzmocnienia pozycji kobiet na obszarach wiejskich

Moduł ten stanowi wprowadzenie do podstaw przedsiębiorczości spółdzielczej. Pomoże ci uzyskać szersze spojrzenie na to, czym są spółdzielnie, jak działają i jak mogą wspierać kobiety i rozwój obszarów wiejskich. Pierwsze dwa rozdziały poświęcone są bardziej „teoretycznym” aspektom cech spółdzielczych i zarządzania spółdzielczego, podczas gdy trzeci rozdział zawiera 3 przykłady z życia wzięte odnoszących sukcesy spółdzielni kierowanych przez kobiety na obszarach wiejskich z krajów UE oraz mały przewodnik krok po kroku, jak założyć spółdzielnię. Prosty szablon, który może być wykorzystany jako arkusz roboczy do samodzielnej nauki lub wstępnie wypełniony przez nauczyciela, pomoże ci w określeniu wymogów formalnych, które należy wziąć pod uwagę przy zakładaniu spółdzielni w twoim kraju.

Keywords: Spółdzielnia, zarządzanie spółdzielcze, związek spółdzielczy, spółdzielnia agroturystyczna, praca nieformalna, upodmiotowienie kobiet


Poczucie własnej wartości i motywacja do poprawy sytuacji społecznej, osobistej i zawodowej

Poczucie własnej wartości i motywacja to pojęcia, o których wiemy, ale nad którymi często nie pracujemy, zwłaszcza kobiety na obszarach wiejskich, których czas jest bardzo cenny ze wzgledu na roznorakie cele i zadania,ktorych sie podejmuja  . Z tego powodu moduł ten koncentruje się na pracy nad poprawą poczucia własnej wartości i motywacji poprzez dostarczanie praktycznych ćwiczeń i wskazówek, które możesz uwzględnić w swoim codziennym życiu, aby upewnić się, że spędzasz czas dbającrownoczesnie o siebie.

Keywords: Poczucie własnej wartości, samowiedza, samoocena, pewność siebie, motywacja


W kierunku zielonej gospodarki: możliwości przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Gospodarka ekologiczna jest przedstawiana jako model gospodarczy zgodny z celami społecznymi, środowiskowymi i gospodarczymi, przed którymi stoi dziś nasze społeczeństwo. Wśród wielu korzyści płynących wyróżniamy: sprawiedliwość społeczna i efektywne zużycie zasobów, które są zgodne ze wzrostem gospodarczym. Dlatego moduł ten koncentruje się na koncepcji ekologicznej, przyjaznej gospodarki, dostarczając informacji o proekologicznych miejscach pracy, trendach przyjaznej środowisku gospodarki i przedsiębiorczości oraz dobrych praktykach kobiet przedsiębiorców na obszarach wiejskich zaangażowanych w zasady zielonej gospodarki.

Keywords: ekologiczna gospodarka, ekologiczna przedsiębiorczość, ekologiczne miejsca pracy, zrównoważenie środowiskowe


Przedsiębiorczość

Ten moduł szkoleniowy dotyczący przedsiębiorczości obejmie następujące tematy:  Definicja idei i projekt modelu biznesowego (CANVAS Triple Balance, nowe gospodarki i SDGs, przedsiębiorczość społeczna) Znajomość rynku i klientów: analiza PESTEL i badanie rynku. Rywalizacja a współpraca. Budowanie sieci wsparcia.  Projektowanie i walidacja produktów i usług: myślenie projektowe, sprint projektowy, test rynkowy, wywiady dotyczące rozwiązań. Efektywność ekonomiczna. Inwestycje, wydatki stałe i wydatki zmienne. Jak oszacować cenę moich usług lub produktów? Oszacowanie inwestycji mojej firmy i mojego progu rentowności, czy moja działalność może być opłacalna? (plan ekonomiczno-finansowy)
 

Keywords: Potrójna równowaga CANVAS – analiza PESTEL – projekt produktu – projekt usługi – opłacalność ekonomiczna


Międzynarodowy biznes

Rynki lokalne (regionalne lub krajowe) stanowią doskonały punkt wyjścia dla biznesu. W pewnym momencie należy jednak spojrzeć na dalszą ekspansję biznesu poza granicami kraju. Moduł koncentruje się na sposobach wykorzystania takich możliwości i procesie ekspansji poza granice własnego kraju.

Keywords: Międzynarodowy biznes, globalizacjaHistoria sukcesu

Sukces farmy Anny Popiel

Anna Popiel ma 42 lata, jest pełna energii i zapału z doświadczeniem pracy na farmie rodziców. Od 20 lat wraz z mężem Arturem prowadzi 45-hektarowe gospodarstwo z wieloletnią rodzinną tradycją w Kapałowie, powiat konecki, woj. świętokrzyskie.
Struktura siewu i uprawy to głównie kukurydza i użytki zielone. Głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie jest hodowla bydła mlecznego. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane, posiada nowoczesny park maszynowy i budynki dostosowane do kierunku produkcji, jakim jest produkcja mleka. Stado podstawowe liczy 60 sztuk, w tym 35 sztuk udojowych, z których rocznie uzyskuje się ok. 300 tys. litrów mleka. Odbiorcą mleka jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Końskich w województwie świętokrzyskim, specjalizująca się w produkcji wyrobów mleczarskich.
Dzięki prowadzonej modernizacji gospodarstwo systematycznie się rozwija, zwiększając produkcję i efektywność gospodarstwa.
Anna Popiel czynnie angażuje się w projekty organizowane przez władze lokalne oraz w życiu społeczności lokalnej, jest aktywna społecznie. Od 9 lat jest burmistrzem Kapałowa i wiceprzewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Kapałów - Radoska.
Bardzo dobrze spełnia powierzone jej funkcje. W ramach pracy socjalnej jest organizatorem i współorganizatorem wielu ciekawych projektów, wydarzeń, akcji mających na celu przede wszystkim integrację społeczności lokalnej, akcji charytatywnych, wydarzeń kulturalnych, uroczystości lokalnych, uroczystości kościelnych m.in. organizacja wyjazdów do kina , dożynki dla mieszkańców wsi Kapałów, dożynki miejskie i powiatowe, dożynki rodzinne pod hasłem „Radoszyczanie Dzieciom”, szkolny aerobik, podtrzymywanie wieloletniej tradycji „poświęcania pól”, czyli organizowanie corocznego święta Msza św. w plenerze, w Kapałowie, odprawiona przez księdza z udziałem mieszkańców.

Keywords: Przedsiębiorczość kobiet z obszarow wiejskich


„Precious Plastic Salento”: prowadzone przez kobiety przedsiębiorstwo społeczne zajmujące się recyklingiem tworzyw sztucznych

„Precious Plastic Salento” to zarówno projekt społeczny, jak i inicjatywa przedsiębiorcza prowadzona przez kobiety w dziedzinie rzemieślniczego recyklingu tworzyw sztucznych, zlokalizowana w Lecce, głównym mieście regionu Salento. Innymi słowy, przy użyciu średniej wielkości maszyn, zespół złożony z trzech młodych kobiet produkuje przedmioty, meble i biżuterię z plastiku z recyklingu z zamiarem uruchomienia wkrótce handlu elektronicznego. Oprócz aspektu komercyjnego związanego z produkcją i sprzedażą tych produktów, oferują szereg warsztatów edukacyjnych specjalnie dla uczniów szkół na temat zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej, które odniosły sukces i zainteresowanie. Ten przypadek można uznać za historię sukcesu w sektorze gospodarczym, takim jak produkcja, w którym wciąż obserwuje się niski poziom kobiet, zwłaszcza na obszarach wiejskich południowych Włoch. Warto podkreślić, że żadna z trzech kobiet zaangażowanych w ten projekt nie miała specjalistycznego wykształcenia technicznego związanego z recyklingiem tworzyw sztucznych. Jednak zaczynając od pomysłu przedsiębiorczego, byli w stanie samodzielnie zdobyć know-how potrzebne do rozpoczęcia działalności w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych. Ten aspekt jest szczególnie interesujący, ponieważ pokazuje, jak przedsiębiorcza postawa kobiet, zwłaszcza jeśli jest odpowiednio stymulowana, może przezwyciężyć początkowy brak konkretnych kompetencji i umiejętności istotnych dla pomysłu na biznes

Keywords: przedsiębiorczość kobiet; recycling; Plastik;


RURITAGE Dziedzictwo dla odnowy wsi

Projekt ten ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez poprawę dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszarów wiejskich. Głównym celem jest rewitalizacja obszarów wiejskich, w tym celu jej działania koncentrują się na rozwoju i przekazywaniu umiejętności i zdolności w kontekście społeczności, w której różne podmioty i społeczności lokalne są zaangażowane w proces partycypacyjny i zarządzanie dziedzictwem. Podobnie, preferowane są nowe formy współpracy, w których promowany jest rozwój zdolności i podejście do wzajemnego uczenia się między modelami referencyjnymi. Ten czteroletni projekt identyfikuje sześć systematycznych obszarów innowacji jako paradygmatów strategii odnowy opartej na dziedzictwie: pielgrzymki, lokalna żywność, migracja, sztuka i festiwale, odporność i krajobraz. Prowadzone działania i działania mają na celu uzyskanie w efekcie zestawu narzędzi i usług dla społeczności wiejskich w celu promowania strategii rewitalizacji kierowanych dziedzictwem. Wśród wyników uzyskanych w trakcie projektu są: ●    Stworzenie interaktywnej strony internetowej zbudowanej na podstawie atlasu terytoriów wynikających z interakcji ludzi z terytorium (Atlas RURITAGE).
●    Opisowy zestaw dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań w zakresie rewitalizacji obszarów wiejskich (Ruritage Replicator Tool Box i My Cult-Rural Toolkit).
●    Szeroki wybór narzędzi do promowania zmian i zbierania odpowiedzi od społeczności wiejskich (zestaw RURITAGE Serious Games, DSS, wytyczne dotyczące regeneracji).
●    Zachęcaj ludzi do interakcji z ich wiejskim terytorium (trubadur RURITAGE).

Keywords: Rewitalizacja obszarów wiejskich, innowacje społeczne, dziedzictwo kulturowe


Projekt Erasmus+: Wzmocnienie przedsiębiorczości kobiet na obszarach wiejskich

Celem tego projektu była pomoc kobietom-przedsiębiorcom z obszarów wiejskich w 5 krajach partnerskich (Islandia, Wielka Brytania, Litwa, Chorwacja i Bułgaria) w osiągnięciu sukcesu jako przedsiębiorca z naciskiem na rozwój małych przedsiębiorstw.
Opierając się na swojej wiedzy i doświadczeniu na temat potrzeb kobiet w swoich krajach, partnerzy pracowali z grupami z już zdefiniowanych obszarów wiejskich, bliskich im. Konsorcjum projektowe opracowało kilka wyników, poczynając od szeroko zakrojonych badań we wszystkich krajach partnerskich, w tym grup fokusowych, badań wtórnych i ankiet internetowych. Opracowano program szkoleniowy online, dostępny na stronie szkoleniowej www.ruralwomeninbusiness.eu. Platforma koncentruje się na modułach umiejętności twardych i interaktywnych modułach umiejętności miękkich, wspieranych przez rozwój Wirtualnych Kręgów Przedsiębiorczości™, które będą rozwijane w oparciu o istniejącą metodologię firmy Inova w Wielkiej Brytanii.
Opracowano Przewodnik dla Facylitatorów dla Kół Przedsiębiorstw, zawierający wskazówki dla trenerów i sposoby, w jakie mogą oni najlepiej przekazać metodologię. Opracowano również Przewodnik dla decydentów politycznych, w którym przedstawione zostaną zalecenia dotyczące wsparcia kobiet na obszarach wiejskich.
Działania upowszechniające w ramach projektu były szeroko zakrojone, wykorzystano media społecznościowe, stronę internetową projektu opracowano wraz z bardziej tradycyjnymi materiałami, takimi jak pocztówki. Uwzględniono wydarzenia upowszechniające, zwane grupami rozpowszechniania rozpowszechniania informacji. Konferencja zamykająca odbyła się 17 kwietnia w Sauðárkrókur na Islandii, gdzie przedstawiono wyniki projektów i gdzie kobiety-przedsiębiorcy z obszarów wiejskich spotkały się i nawiązały cenne kontakty.

Keywords: Przedsiębiorstwa wiejskie, kobiety-przedsiębiorcy, upodmiotowienie


„Crăița Merelor” – Jak zmienić rodzinną firmę w odnoszącą sukcesy markę

Oto historia Coriny Oprea i jej siostry Aliny, dwóch młodych przedsiębiorców z korporacyjnym doświadczeniem zawodowym, którzy w ciągu niespełna dwóch lat, jako współwłaściciele sadu jabłkowego w Voinești, przekształcili się w 60-letnią rodzinną firmę w znaną w całym kraju markę „Crăița Merelor” („Księżniczka jabłek” – przybliżone tłumaczenie).
Oprócz produkcji jabłek, oferują w 100% naturalny sok jabłkowy wysokiej jakości, ale także wysokiej jakości kwaterę - Craita Merelor "The PLACE", zaledwie 10 minut spacerem od sadu i organizują niesamowite imprezy, takie jak "Imprezy Zbierania Jabłek" , Fotografia okolicznościowa, pikniki lub brunche w sadzie oraz Rekolekcje Jogi i Kobiecości.
Zaangażowana jest cała rodzina, ale dwie siostry to „kreatywne”: dbają o widoczność marki, obecność w mediach społecznościowych, organizację wydarzeń, dostawy online, obsługę klienta, tworzenie nowych produktów.
Według Coriny głównymi czynnikami sukcesu było ich doświadczenie zawodowe w korporacji oraz znajomość marketingu, sprzedaży, projektowania stron internetowych i brandingu, komunikacji, zarządzania czasem i projektami, finansów, księgowości, zarządzania mediami społecznościowymi, edycji graficznej i wielu innych, ale przede wszystkim pasja i determinacja.
Jako główne trudności wymieniają znalezienie odpowiedniej siły roboczej, nowych rynków i wysokich inwestycji początkowych, ponieważ agrobiznes rozwija się i zaczyna przynosić zyski.
Opinie klientów są bardzo pozytywne i motywujące, popyt rośnie, dlatego dążą do dywersyfikacji i rozwoju w kolejnych latach.

Keywords: agrobiznes tworzenie marki obszarów wiejskichNajlepsze praktyki

Laszki Ranch

Laszki to miasto w powiecie białostockim, w którym znajduje się Ranczo Laszki założone przez Emilię Korolczuk. Zajmuje się głównie hodowlą kóz oraz produkcją sera z koziego mleka. Cała działalność jest udokumentowana na stronie jej farmy na Facebooku. Harmonogram gospodyni jest bardzo napięty. Musi połączyć opiekę nad dziećmi z codziennymi obrzędami dla zwierząt: „Wstajemy bardzo wcześnie, żeby załatwić wszystko. Dojenie kóz, krów i owiec zajmuje dużo czasu. Nad serami trzeba będzie później popracować. O 12 witam pierwsze osoby, które umówiły się na wizytę na farmie. Na trasie spędzam godzinę. Wróciłem do robienia sera. Na 14 przychodzi więcej osób. Jeśli wizyta się przedłuży, to niestety kosztem mojego obiadu”.  Emilia Korolczuk została nagrodzona za zdobycie tytułu „Osobowość Roku 2019” w kategorii „Działalność charytatywna i społeczna w powiecie białostockim”.

Keywords: Przedsiębiorczość kobiet z obszarow wiejskich


SALENTO KM0

Salento Km0 to stowarzyszenie z siedzibą w prowincji Lecce, którego celem jest budowanie solidarnej sieci gospodarki opartej na poszanowaniu ekosystemu, produkcji zdrowej, uczciwej i dobrej żywności oraz krótkich łańcuchach dostaw. Stowarzyszenie promuje spotkania rolników i utworzyło sieć ponad 50 lokalnych organizacji, w tym spółdzielni rolniczych i stowarzyszeń działających w obszarze rewitalizacji wsi. Wszystkie zrzeszone organizacje podzielają „manifest na rzecz naturalnego rolnictwa w Salento” wynikający z procesu partycypacyjnego, który wyraża szereg kardynalnych zasad w sposobie gospodarowania, między innymi: Uprawianie naturalnego rolnictwa, które odrzuca stosowanie chemikaliów i GMO; Zapewnienie jakości i identyfikowalności produktu; Wzmacnianie i ochrona krajobrazu, lokalnych zasobów, tożsamości i kultur, przenoszenie tych wartości na produkty; Promocja rozwwoju gospodarki obywatelskiej, etycznej i zrównoważonej, która zapewnia włączenie społeczne i poszanowanie praw pracowników; Poprawa warunków środowiskowych, ekonomicznych i społecznych na terytorium.
Należy podkreślić, że obecność kobiet zarówno w stowarzyszeniu Salento Km0, jak iw sieci jest bardzo duża, a przede wszystkim przyjmują one rolę przedsiębiorców, mimo że pracują również jako rolnicy.

Keywords: Rolnictwo biologiczne; rewitalizacja wsi; zdrowe jedzenie;


Dona/dom wiejski

W Lleida (Cataluña, Hiszpania) stosuje się dobre praktyki w celu zmniejszenia nierówności płci na obszarach wiejskich lub odizolowanych. Wśród wyznaczonych celów jest zmniejszenie nierównowagi między kobietami a mężczyznami, a także zwalczanie segregacji zawodowej. W tym celu zdefiniowano kompleksowy program interwencyjny, który obejmuje szkolenia skierowane do kobiet. Szkolenie to obejmuje: ●    Kursy i konferencje dotyczące edukacji ekologicznej w rolnictwie.
●    Kursy dotyczące konkurencyjności firm turystycznych zarządzanych przez kobiety.
●    Kursy z wiedzy handlowej i prawnej promujące przedsiębiorczość kobiet.
●    Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych przez kobiety jest promowane poprzez szkolenia online.
●    Kursy stacjonarne komputerowe i internetowe.
●    Stworzenie przestrzeni online w celu poprawy dostępu do szkoleń za pośrednictwem ICT, podzielone na trzy bloki: szkolenie, informacja i komunikacja.
●    Szkolenia w zakresie produkcji owoców i warzyw, skierowane zarówno do personelu technicznego, jak i niewykwalifikowanego, z wykorzystaniem metodologii mieszanej, bezpośredniej i wirtualnej.
●    Szkolenie z technik handlu elektronicznego poprzez tworzenie wirtualnego sklepu.

Keywords: Zróżnicowanie płci, segregacja pracy, interwencja


Projekt Erasmus+: Kobiety z obszarow wiejskich dla zrównoważonej żywności i rolnictwa — świeża żywność z pola na stół

RWSFF ma na celu włączenie społeczne i dostęp do uczacych się znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, takich jak kobiety wiejskie, drobni rolnicy na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, którzy odczuwają wykluczenie społeczne i ograniczone wejście na rynek.
Celem projektu jest przyczynienie się do upodmiotowienia kobiet wiejskich poprzez zachęcanie do nowych trendów „Gospodarki świeżej żywności” i przedsiębiorczości rolniczej, a także dodatkowych segmentów gospodarki wiejskiej związanych z rolnictwem, przyczyniając się do generowania dochodów i zatrudnienia, z uwzględnieniem zdolności adaptacyjnych metod i technologii w celu spełnienia warunków lokalnych w każdym kraju partnerskim. Główne cele: •    Wprowadzenie zrównoważonego procesu wzmacniania pozycji i własnej inicjatywy kobiet z obszrow wiejskich (zaangażowanych w rolnictwo lub łańcuch dostaw w rolnictwie), który będzie ewoluował po zakończeniu projektu.
•    Promowanie spożycia lokalnej i wysokiej jakości żywności pochodzącej od małych producentów.
•    Dzielenie się innowacyjnymi modelami na obszarach wiejskich i tworzenie pomostu między obszarami o podobnych cechach poprzez rozpowszechnianie wyników projektów, narzędzi i metod uczenia się na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Wszystkie wyznaczone cele są ze sobą powiązane i silnie obejmują tworzenie warunków i materiałów edukacyjnych do nauczania dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet z obszarow wiejskich. 

Keywords: Kobiety z obszrow wiejskich, wzmocnienie pozycji kobiet


Hosman Durabil – od tradycyjnego pieczenia do aktywizmu na wsi

Hosman Durabil jest niezależną organizacją pozarządową z Hosman - Sibiu w Rumunii, wiejskiej inicjatywy mającej na celu wspieranie trwałego rozwoju obszarów wiejskich i promowanie równych szans poprzez różne działania i projekty. Na przykład, od stycznia 2021 r., przy wsparciu Fundacji Grupy Orange i aktywnym zaangażowaniu organizacji pozarządowej A.L.E.G., zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji kobiet, Hosman Durabil koordynuje projekt Cyfrowe Centrum Kobiet z Valea Hârtibaciului mający na celu zapewnienie dostępu do technologii i informacji dla 230 zagrożonych kobiet (Centrul Digital pentru Femei din Valea Hârtibaciului). W uzupełnieniu do kursów ICT kobiety z obszaru wiejskiego Valea Hârtibaciului skorzystają ze specjalistycznych szkoleń (tradycyjna produkcja nasion, ekoturystyka, turystyka gastronomiczna), realizowanych we współpracy z wyspecjalizowanymi organizacjami, takimi jak EcoRuralis, a także z fotografii cyfrowej i działań artystycznych poprzez serię warsztatów . Aby dalej wspierać rozwój obszarów wiejskich w południowej Transylwanii, Hosman Durabil stworzył markę („Z Hârtibaciu, z miłością”), pod którą lokalni producenci, w tym kobiety, mogą sprzedawać swoje tradycyjne towary oraz interaktywną mapę lokalnych producentów.
Są też twórcami „Stodoly Kulturalnej”, ośrodka szkoleniowego wkomponowanego w budynek stodoły starego tradycyjnego młyna Hosmana. Do stycznia 2021 r. w kolejnym budynku dawnego młyna funkcjonowała tradycyjna piekarnia – obecnie przekształcana w piekarnię gminną i warsztaty piekarnicze.

Keywords: cyfrowe centrum aktywizmu wiejskiego dla kobietStudium przypadku

Eryka Nawrocka – znana influencerka

Eryka Nawrocka łamie stereotypy dotyczące młodych rolników. Nagrywa filmy na TikTok, w których relacjonuje życie współczesnych kobiet na wsi. Zaciekawieni internauci pytają ją, dlaczego wybrała taki styl życia, a ona skrupulatnie im odpowiada. – Czasem czuję się jak gatunek wymarły pod ścisłą ochroną – deklaruje na jednym z nagrań.
Joga i rolnictwo to dwa hobby Eryki Nawrockiej.
Z kolei Eryka Nawrocka jest aktywna nie tylko na Facebooku, ale także na Instagramie i TikToku. Jej kanał na YouTube poświęcony jest jej drugiej pasji - jodze.
Eryka powiedziała: „W Polsce niestety utrwalił się stereotyp nieatrakcyjnej kobiety, która pracuje w rolnictwie. Dlatego nagrywam filmy w makijażu, żebyście zrozumieli, że kobiety mogą być piękne także na wsi. Myślę, że tak po licznych komentarzach: „Rolnik? I taki piękny”…. Jakby oba się wzajemnie wykluczały. Czasami czuję się jak wymarły gatunek pod ścisłą ochroną. Świetne są babcie ze wsi i babcie z miasta. Wszystkie kobiety są świetne i bez względu na to, co robią – zaznaczyła”.
Od kilku lat prowadzi gospodarstwo rolne, przekazywane w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Jak podkreśla, nikt nie zmuszał jej do kontynuowania rodzinnej tradycji, ale zaszczepiona przez rodziców miłość do ziemi, wsi i rolnictwa spełniła swoje zadanie. Jej pozytywna energia i pasja pomogły jej zdobyć wielu fanów w mediach społecznościowych, a to pozwala jej na co dzień walczyć ze stereotypem niewykształconego rolnika, pozbawionego dodatkowych zainteresowań.

Keywords: Przedsiębiorczość kobiet z obszarow wiejskich


Agrobiznes Rosalia D’Ilio

Firma znajduje się w Contrada S. Lucia i została założona w 1981 roku, kiedy Rosalia D'Ilio przejęła rodzinną firmę swojego męża Pasquale, działającą od początku XX wieku, zachowując jej wieloprodukcyjny i rodzinny charakter. W 1997 roku przedsiębiorca, wykorzystując szanse rynkowe, poszerzył ofertę, otwierając agroturystykę z 20 osłonami, dziś 50 i 12 miejscami noclegowymi. Dzięki środkom z PROW Abruzzo 2007/2013 gospodarstwo zostało wyposażone w kocioł na biomasę, co pozwoliło obniżyć koszty energii.
Rosalia pracuje na farmie z córkami Emanuelą i Miriam, przy współpracy jej męża Pasquale. Dbałość i szacunek dla środowiska w każdym aspekcie, zarówno w technikach uprawy i hodowli, jak i produkcji energii, w połączeniu z autentycznością produktu/usługi i zarządzaniem rodziną, to czynniki charakteryzujące gospodarstwo D'Ilio, które sprawiło, że jakość stała się inspiracja stojąca za jego filozofią.
Dzielenie się projektem pomiędzy członków rodziny pozwoliło również firmie dostosować się do potrzeb i wymagań rynku, dywersyfikując i poszerzając z czasem swoją ofertę produktową i usługową. Dzięki dofinansowaniu z działania 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW Abruzzo 2007/2013 firma D'Ilio jest zrównoważona energetycznie: wytwarza energię cieplną z biomasy rolniczej i leśnej produkowanej bezpośrednio w gospodarstwie. Dzięki instalacji kotła uzyskano dwojaką korzyść: obniżenie kosztów energii oraz usunięcie produktów ubocznych z przycinania. 

Keywords: Przedsiębiorczość kobiet, biznes na obszarach wiejskich, rewitalizacja obszarów wiejskich


Mujer Wiejski

W ramach ponadnarodowej inicjatywy SIMTEGRA, w Madrycie, w odpowiedzi na problemy związane z wyludnieniem i sytuacją gospodarczą, realizowane są dobre praktyki mające na celu zwalczanie wszelkich form dyskryminacji i nierówności występujących na rynku pracy między mężczyznami i kobietami. W tym celu przeprowadzane są następujące działania: ●    Plany uświadamiające są opracowywane w ośrodkach edukacyjnych, z udziałem uczniów, nauczycieli oraz stowarzyszenia matek i ojców uczniów, dotyczące równych szans i pionowej segregacji płci.
●    Pozytywne plany działania są opracowywane w środowisku biznesowym i dla kobiet w środowisku pracy w kwestiach takich jak szkolenie, samozatrudnienie, przywrócenie lub włączenie oraz promowanie stowarzyszeń.
●    Sporządzane są plany promowania udziału kobiet w rynku pracy.
●    Oferowane są wskazówki dotyczące tworzenia nowych modeli pracy, które godzą pracę z życiem rodzinnym.

Keywords: Depopulacja wsi, dyskryminacja, rynek pracy


Projekt Erasmus+: KobietyPRO

Młode Kobiety jako Przedsiębiorcy Społeczni, droga do lepszego życia - Projekt WomenPRO ma na celu zmotywowanie młodych dziewcząt i kobiet wyjeżdżających na tereny wiejskie i odległe do znalezienia pracy w swoich regionach poprzez zapewnienie im integralnego i holistycznego kursu szkoleniowego, dostosowanego do ich specyficznych potrzeb. Projekt skupia się na wzmocnieniu ich pozycji, aby uświadomili sobie, że mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.
Ogólnym celem projektu jest wzmacnianie i promowanie ducha przedsiębiorczości społecznej wśród młodych kobiet poprzez podnoszenie świadomości i wspieranie ich w rozwijaniu umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, kreatywności i innowacji.
Główne cele projektu to:
Zwiększenie rozwoju kompetencji w zakresie przedsiębiorczości młodych dziewcząt w krajach objętych projektem, Wspieranie i poszerzanie kompetencji kadry dydaktycznej UE, udostępnianie możliwości stosowania innowacyjnego podejścia, Rozwój innowacyjnego podejścia do rozwoju kompetencji w erze cyfrowej, Przyczynianie się do ujednolicenia edukacji i standardy szkoleniowe w celu rozpoznania efektów uczenia się, a także Śledzenie rozwoju kompetencji młodych ludzi w celu przygotowania ich do pomyślnego wejścia na rynek pracy

Keywords: Przedsiębiorczość społeczna, wzmocnienie pozycji kobiet


Przykład wielofunkcyjności kobiet na wsi w Rumunii

Oana Daniela to doskonały przykład wielofunkcyjnej wiejskiej kobiety. Mieszka w Girowie, powiat Neamt, jest matką i właścicielką małego gospodarstwa. Jest również przedsiębiorcą, koordynując niewielką firmę Kameo-Dominion, świadczącą autoryzowane usługi tłumaczeniowe i pisemne. Większość swoich klientów znajduje online i pracuje w domu według własnego harmonogramu, dzięki czemu może zająć się domem i zwierzętami.
Według Oany, w ekskluzywnym wywiadzie dla Kleinon „Zwykle kobiety ze wsi są umieszczane w pewnej kategorii, zakładając, że zajmują się tylko domem. Jest to jednak dalekie od prawdy. W ostatnich latach wzrosła liczba kobiet wiejskich, które robią więcej.
Ja na przykład, mimo że pochodzę ze środowiska miejskiego, zdecydowałem się przenieść na wiejskie z chęci spędzania więcej czasu na świeżym powietrzu i zdrowszego odżywiania. Przeprowadzka zmieniła mój styl życia, ale nie z zawodowego punktu widzenia. Mówiąc dokładniej, prowadzę styl życia podobny do osoby ze wsi, ale zawodowo nadal jestem osobą z miasta. Na przykład mam w domu różne zwierzęta, którymi zawsze się opiekuję: kozy i kurczaki, szklarnię, sad i kilka akrów ziemi. Produkty rolne powstałe w wyniku mojej pracy służą głównie mojej rodzinie – ale czasami produkuję więcej niż potrzebujemy, więc mam też kilku okazjonalnych klientów.
Poza tym zajmuję się domem, gotuję i codziennie zabieram syna do szkoły. Jednocześnie prowadzę satysfakcjonujące życie zawodowe jako tłumacz i pisarka. Zajmuję się pisaniem o duchach i tłumaczę treści z różnych dziedzin, tworzę i ilustruję książki dla dzieci.
Chociaż ten styl życia jest często wymagający, zawsze znajduję dawkę energii potrzebną do robienia właściwych rzeczy”.

Keywords: Wiejska przedsiębiorczość pozarolniczaWspółtworzenie

Przedsiębiorcy - Kobiety z obszrow wiejskich

Projekt ten ma na celu promowanie przedsiębiorczości kobiet poprzez promowanie ekosystemów, które umożliwiają tworzenie nowych możliwości w świecie wiejskim. Mając na celu zmniejszenie różnic między płciami, promowanie zrównoważonego rozwoju i zmniejszenie wyludniania obszarów wiejskich, projekt ten ma priorytetowe znaczenie, interweniując w dziedzinie przedsiębiorczości i technologii kobiet w celu osiągnięcia bardziej wydajnego, kreatywnego ekosystemu gospodarczego i opłacalnego, jak również włączenie i różnorodność w tym kontekście. Wśród działań projektu celem jest stworzenie miejsca spotkań dla kobiet przedsiębiorców i kobiet biznesu w celu promowania inicjatyw biznesowych kobiet na obszarach wiejskich poprzez ICT, promowanie rozwoju cyfrowego, zachęcanie do zaangażowania różnych sektorów i tworzenie spotkań fizycznych przestrzenie i wirtualne dialogi poprzez tworzenie wiejskich HUB-ów. Wśród działań projektu są: diagnoza przedsiębiorczości kobiet i cyfrowej luki płci na obszarach wiejskich, określenie potrzeb i szans kobiet, stworzenie laboratoriów współtworzenia dla rozwoju HUB-ów dla kobiet-przedsiębiorców na wydzielonym obszarze wiejskim , a także testy pilotażowe w różnych HUBach ustanowionych na terytorium Andaluzji.

Keywords: Przedsiębiorczość kobiet, zróżnicowanie płci, depopulacja


Rural 3.0 Uczenie się na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Aprendizaje-Servicio par el desarrollo rural (RURASL)

Celem tego projektu jest promowanie rozwoju umiejętności i wiedzy w celu promowania zmian w kontekście wiejskim. Poprzez innowacyjne metody nauczania, takie jak metodologia nauczania usługowego, ma on stymulować przedsiębiorczość społeczną kadry akademickiej uczelni i podmiotów wiejskich poprzez współpracę transnarodową między uczelniami a partnerami wiejskimi. Wśród oczekiwanych rezultatów projektu są: uzyskanie analizy potrzeb wykrytych w grupie beneficjentów w ośmiu uczestniczących krajach (Hiszpania, Portugalia, Chorwacja, Niemcy, Litwa, Holandia, Austria, Włochy), praktyczne przypadki i dobre praktyki w najnowocześniejszej technologii edukacji wiejskiej w uczeniu się usług, kurs uczenia się usług i przedsiębiorczości społecznej oraz spotkania między jednostkami i grupami w celu dzielenia się i budowania wiedzy opartej na ich doświadczeniach (Hubs).

Keywords: Uczenie się usług, przedsiębiorczość społeczna, społeczności wiejskie


CultRural+

Projekt ten stara się stworzyć przestrzeń do transferu i rozwoju umiejętności strategicznego myślenia oraz tworzenia sieci w celu budowania powiązanych społeczności. W tym celu stara się zbliżyć wiejskich i neo-wiejskich przedsiębiorców do szkolenia strategicznego, tworzenia sieci, wspólnoty praktyków i internacjonalizacji. W ramach edukacji dorosłych projekt ten odpowiada na potrzebę internacjonalizacji, edukacji biznesowej, rozwijania umiejętności i zdolności oraz tworzenia sieci na europejskich obszarach wiejskich w celu promowania zrównoważonego rozwoju. Wśród aktorów programu CultRural+ są uczelnie wyższe, gminy wiejskie oraz MŚP, które działają na rzecz poszukiwania innowacyjnych strategii cyfrowych i budowania wiedzy w obszarze przedsiębiorczości na rzecz rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich zagrożonych wyludnieniem. Wśród celów proponowanych w projekcie są: ●    Poprawa umiejętności i wiedzy dorosłych, zwłaszcza przedsiębiorców i nisko wykwalifikowanych urzędników służby cywilnej w celu podnoszenia ich umiejętności i sprzyjania ich adaptacji do zmian na rynku pracy na obszarach wiejskich.
●    Tworzenie lokalnych sieci na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego.
●    Promowanie edukacji biznesowej i szkoleń w zakresie myślenia strategicznego wśród przedsiębiorców wiejskich.
●    Szkolenie burmistrzów i radnych gmin na obszarach wiejskich w myśleniu strategicznym w celu promowania odporności, zarządzania i internacjonalizacji.
●    Promowamie aktywne obywatelstwa i rozwój osobisty poprzez uczenie się przez całe życie i coaching.
●    Promowanie turystyki zintegrowanej jako wartość dodaną w kreatywnym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym.

Keywords: Depopulacja wsi, przedsiębiorczość wiejska, dziedzictwo kulturoweKONSORCJUM!

Partnerzy