EN | ES | IT | RO | PL | GR

Szkolenie

Szkolenie MORE będzie składać się z 10-ciu e-kursów zaprojektowanych i współtworzonych z dorosłymi kobietami z obszarów wiejskich, w celu zwiększenia ich wielofunkcyjności, aby wyposażyć je w kompetencje, umiejętności i narzędzia.

Te kursy szkoleniowe będą opierać się na gruntownej wiedzy partnerów w programach VET dla dorosłych.

Celem jest wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego oraz konkurencyjności grupy docelowej.

KONSORCJUM!

Partnerzy