EN | ES | IT | RO | PL | GR

Konkurs fotograficzny MORE

Wielofunkcyjna rola wiejskich kobiet

Elena Monsalve. Winner of MORE photo contest2nd. Place

MORE Photo Contest Winner


1st. Place
ELENA Monsalve with
"Emprendedora"


3rd. Place

KONKURS

Konkurs fotograficzny promowany jest w ramach projektu MORE współfinansowanego przez Program Erasmus+ Komisji Europejskiej, który skupia ośmiu Partnerów z sześciu krajów (Belgia, Włochy, Rumunia, Grecja, Hiszpania i Polska). Projekt ma na celu poprawę dostępu i jakości możliwości szkoleniowych i kwalifikacji kobiet z obszarów wiejskich w UE poprzez utworzenie lokalnych „centrów kobiet z obszarów wiejskich” (Rural Women Hubs - RWH) na 7 obszarach wiejskich w całej Europie.

Każde z centrów kobiet z obszarów wiejskich (Rural Women Hub) ogłasza konkurs fotograficzny, którego celem jest przedstawienie ról/przedsięwzięc/działań kobiet mieszkających na obszarach wiejskich i udowodnienie znaczenia wielofunkcyjnej roli kobiet. Zdaniem Parlamentu Europejskiego ta ostatnia jest niezbędna do ratowania obszarów wiejskich w Europie. W dzisiejszym społeczeństwie kobiety odgrywają „wielofunkcyjną rolę” w wieloaspektowym kontekście ich rodzin (tj. opieki nad dziećmi i osobami starszymi) oraz więzi społecznych i pracowniczych. Ta rożnorodność ról znacząco przyczynia się do poprawy jakości życia ich rodzin, a także rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, zaangażowania obywatelskiego i sposobów ponownego przemyślenia kontekstów terytorialnych.

Uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni do nadsyłania zdjęć zgodnie z zasadami opisanymi poniżej. Nadesłane zdjęcia zostaną opublikowane na platformie MORE, dedykowanych kanałach społecznościowych MORE oraz kanałach komunikacji partnerów. Zwycięzca na poziomie konsorcjum zostanie nagrodzony dużą widocznością w całej Europie. Osobiście zaprezentuje swoją twórczość podczas dedykowanego spotkania, zaangażuje się w krótkie nagranie wideo oraz będzie dysponować spejalnym miejscem w ramach platformy MORE z możliwością publikowania innych swoich prac i doświadczeń (patrz sekcja „Nagrody”)


JAK UCZESTNICZYĆ

 • Udział w konkursie jest bezpłatny
 • Zdjęcia należy przesyłać do 26 czerwca na adres e-mail moreproject.eu@gmail.com
 • Uczestnicy mogą przesłać maksymalnie 2 zdjęcia w formacie jpg
 • Fotografie muszą być własnością autora uczestniczącego w projekcie i powinny przedstawiać główne tematy projektu:
  • Kobiece przedsięwzięcia/działania/inicjatywy/role na obszarach wiejskich
  • Znaczenie wielofunkcyjnej roli kobiet na obszarach wiejskich
  • Wzmocnienie pozycji kobiet na obszarach wiejskich
 • Zdjęcia należy przesłać w załączniku / lub przez WeTransfer z nastepujacą nazwą pliku „MORE Imię Nazwisko Kraj Tytuł zdjęcia
 • Tytuł emaila: „MORE Konkurs fotograficzny Imię Nazwisko Kraj
 • Treść e-maila: Tytuł zdjęć + krótki opis zdjęć.
 • Jeśli autor dysponuje profesjonalną stroną internetową lub kanałami mediów społecznościowych, odpowiednie linki mogą zostać zawarte w wiadomości e-mail. Przesyłając linki, autorzy upoważniają Konsorcjum do ich publikacji na Platformie wraz ze zdjęciami w celu widoczności

Udział w konkursie, poprzez przesłanie zdjęć do organizatorów, oznacza pełną i bezwarunkową akceptację regulaminu Konkursu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i ich wykorzystywanie przez Konsorcjum MORE do realizacji działań związanych z projektem, określonych Rozporządzeniem (UE) 2016/679 (RODO) w sprawie ochrony danych osobowych.

Konsorcjum uchyla się od odpowiedzialności w przypadku naruszenia praw autorskich i/lub nieautoryzowanych odniesień do fotografowanych podmiotów, w tym osób, przedmiotów i organizacji przedstawionych na dostarczonych zdjęciach.

Kliknij poniżej, aby przeczytać i pobrać Regulamin konkursu fotograficznego MORE

REGULAMIN KONKURSUPHOTO GALLERY


KONSORCJUM!

Partnerzy