EN | ES | IT | RO | PL | GR

Konkurs fotograficzny MORE

Wielofunkcyjna rola wiejskich kobiet

KONKURS

Konkurs fotograficzny promowany jest w ramach projektu MORE współfinansowanego przez Program Erasmus+ Komisji Europejskiej, który skupia ośmiu Partnerów z sześciu krajów (Belgia, Włochy, Rumunia, Grecja, Hiszpania i Polska). Projekt ma na celu poprawę dostępu i jakości możliwości szkoleniowych i kwalifikacji kobiet z obszarów wiejskich w UE poprzez utworzenie lokalnych „centrów kobiet z obszarów wiejskich” (Rural Women Hubs - RWH) na 7 obszarach wiejskich w całej Europie.

Każde z centrów kobiet z obszarów wiejskich (Rural Women Hub) ogłasza konkurs fotograficzny, którego celem jest przedstawienie ról/przedsięwzięc/działań kobiet mieszkających na obszarach wiejskich i udowodnienie znaczenia wielofunkcyjnej roli kobiet. Zdaniem Parlamentu Europejskiego ta ostatnia jest niezbędna do ratowania obszarów wiejskich w Europie. W dzisiejszym społeczeństwie kobiety odgrywają „wielofunkcyjną rolę” w wieloaspektowym kontekście ich rodzin (tj. opieki nad dziećmi i osobami starszymi) oraz więzi społecznych i pracowniczych. Ta rożnorodność ról znacząco przyczynia się do poprawy jakości życia ich rodzin, a także rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, zaangażowania obywatelskiego i sposobów ponownego przemyślenia kontekstów terytorialnych.

Uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni do nadsyłania zdjęć zgodnie z zasadami opisanymi poniżej. Nadesłane zdjęcia zostaną opublikowane na platformie MORE, dedykowanych kanałach społecznościowych MORE oraz kanałach komunikacji partnerów. Zwycięzca na poziomie konsorcjum zostanie nagrodzony dużą widocznością w całej Europie. Osobiście zaprezentuje swoją twórczość podczas dedykowanego spotkania, zaangażuje się w krótkie nagranie wideo oraz będzie dysponować spejalnym miejscem w ramach platformy MORE z możliwością publikowania innych swoich prac i doświadczeń (patrz sekcja „Nagrody”)


JAK UCZESTNICZYĆ

 • Udział w konkursie jest bezpłatny
 • Zdjęcia należy przesyłać do 26 czerwca na adres e-mail moreproject.eu@gmail.com
 • Uczestnicy mogą przesłać maksymalnie 2 zdjęcia w formacie jpg
 • Fotografie muszą być własnością autora uczestniczącego w projekcie i powinny przedstawiać główne tematy projektu:
  • Kobiece przedsięwzięcia/działania/inicjatywy/role na obszarach wiejskich
  • Znaczenie wielofunkcyjnej roli kobiet na obszarach wiejskich
  • Wzmocnienie pozycji kobiet na obszarach wiejskich
 • Zdjęcia należy przesłać w załączniku / lub przez WeTransfer z nastepujacą nazwą pliku „MORE Imię Nazwisko Kraj Tytuł zdjęcia
 • Tytuł emaila: „MORE Konkurs fotograficzny Imię Nazwisko Kraj
 • Treść e-maila: Tytuł zdjęć + krótki opis zdjęć.
 • Jeśli autor dysponuje profesjonalną stroną internetową lub kanałami mediów społecznościowych, odpowiednie linki mogą zostać zawarte w wiadomości e-mail. Przesyłając linki, autorzy upoważniają Konsorcjum do ich publikacji na Platformie wraz ze zdjęciami w celu widoczności

Udział w konkursie, poprzez przesłanie zdjęć do organizatorów, oznacza pełną i bezwarunkową akceptację regulaminu Konkursu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i ich wykorzystywanie przez Konsorcjum MORE do realizacji działań związanych z projektem, określonych Rozporządzeniem (UE) 2016/679 (RODO) w sprawie ochrony danych osobowych.

Konsorcjum uchyla się od odpowiedzialności w przypadku naruszenia praw autorskich i/lub nieautoryzowanych odniesień do fotografowanych podmiotów, w tym osób, przedmiotów i organizacji przedstawionych na dostarczonych zdjęciach.

Kliknij poniżej, aby przeczytać i pobrać Regulamin konkursu fotograficznego MORE

REGULAMIN KONKURSU

KONSORCJUM!

Partnerzy