EN | ES | IT | RO | PL | GR

Analiza

Kwestie płci powinny być włączone do polityki obszarów wiejskich na różnych poziomach i istnieje potrzeba zintensyfikowania badań nad strukturami i procesami zarządzania obszarami wiejskimi z perspektywy równości płci (Wiest, 2016). Kobiety z obszarów wiejskich nadal borykają się z poważnymi trudnościami w porównaniu nie tylko z mężczyznami ze wsi, ale także z kobietami z miast. Pomimo wysiłków politycznych wyniki ostatnich badań i sprawozdań pokazują, że postęp jest nadal niewystarczający. Partnerstwo MORE postanowiło zatem przewidzieć jeden wynik projektu, którego celem jest dogłębna analiza wielofunkcyjności kobiet wiejskich jako nowy sposób promowania rozwoju i regeneracji obszarów wiejskich UE.

Badania będą dotyczyć m.in. następujących aspektów:

  • Definicja wielofunkcyjności kobiet.
  • Kontekst, ramy polityczne i historyczna ewolucja tej koncepcji na poziomie UE i krajów partnerskich.
  • Najlepsze praktyki w środowisku akademickim i kształtowaniu polityki.
  • Najlepsze praktyki w sektorze publicznym i prywatnym.
  • Procesy współtworzenia i ośrodki społeczności jako nowe, innowacyjne sposoby wspierania kobiet – i ogólniej obywateli – edukacji i uczestnictwa na obszarach wiejskich UE.
  • Ostateczne rekomendacje dla sektora publicznego i prywatnego.
  • Wytyczne dotyczące replikacji paradygmatu MORE.

KONSORCJUM!

Partnerzy