EN | ES | IT | RO | PL | GR


Wielofunkcyjna rola kobiet jako kluczowa siła napędowa rozwoju obszarów wiejskich

PLATFORMA OER

Projekt

Projekt MORE ma na celu poprawę dostępu i jakości szkoleń i kwalifikacji kobiet wiejskich z UE.

Analiza

Kwestie płci powinny być włączone do polityki obszarów wiejskich na różnych poziomach i istnieje potrzeba zintensyfikowania badań nad strukturami zarządzania obszarami wiejskimi.

Szkolenie

Szkolenie MORE będzie składać się z 10-ciu e-kursów przeznaczonych i współtworzonych z dorosłymi kobietami z obszarow wiejskich.

Projekt.

Projekt MORE („Wielofunkcyjna rola kobiet jako kluczowa siła napędowa rozwoju obszarów wiejskich”) ma na celu poprawę dostępu, jakości szkoleń oraz kwalifikacji kobiet wiejskich z UE. W ostatnich dziesięcioleciach realia życia kobiet na obszarach wiejskich stały się bardziej zróżnicowane. W dzisiejszym społeczeństwie kobiety pełnią „wielofunkcyjną rolę” w wieloaspektowym kontekście swoich rodzin (tj. opieki nad dziećmi i osobami starszymi) oraz więzi społecznych i zawodowych. Ta różnorodność ról znacząco przyczynia się do poprawy jakości życia ich rodzin, a także rozwoju społeczno-gospodarczego wsi, zaangażowania obywatelskiego i sposobów przemyślenia kontekstów terytorialnych.

KONSORCJUM

Partnerzy

AKTUALNOŚCI

Komunikaty prasowe

Konsorcjum uczestniczyło w spotkaniu zamykającym międzynarodowy projekt MORE

W dniu 20 września 2023 r. konsorcjum wzięło udział w międzynarodowym spotkaniu zamykającym projekt MORE (Wielofunkcyjna rola kobiet jako kluczowy czynnik rozwoju obszarów wiejskich), projekt współfinansowanego przez program Komisji Europejskiej Erasmus+. Projekt ten zgromadził siedmiu partnerów z sześciu krajów, a mianowicie Belgii, Włoch, Rumunii, Grecji, Hiszpanii i Polski. Z radością pragniemy poinformować, że nasi partnerzy zebrali się w pięknym mieście Malaga w siedzibie ITSFA, aby przeprowadzić ostatnie spotkanie naszego projektu. Podczas tego spotkania omówiliśmy ostatnie kroki niezbędne do pomyślnego zakończenia naszego projektu, a także istotne aspekty związane z trwałością rezultatów i stroną internetową MORE. Mieliśmy także okazję zapoznać się ze wszystkimi osiągnięciami projektu i miło nam poinformować, że otrzymaliśmy pozytywne opinie. Informacje zwrotne pochodzą zarówno z działań pilotażowych przeprowadzonych w krajach uczestniczących, jak i od podmiotów i organizacji zewnętrznych, które miały okazję zapoznać się ze stroną internetową i materiałami projektu. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapraszamy do odwiedzenia strony projektu MORE (https://www.moreproject.eu/index.php?lang=PL). Spotkanie to charakteryzowało się wymianą innowacyjnych pomysłów i wspólnych wysiłków, poruszających kluczowe tematy, aby zapewnić dalszy pozytywny wpływ naszego projektu w przyszłości. Pozostajemy nadal skierowani na utrzymanie doskonałości i trwałości naszych wysiłków. Więcej informacji na temat projektu MORE i jego inicjatyw można znaleźć na stronie https://www.moreproject.eu/ https://www.facebook.com/MORE-Project-112021021533837/?ref=page_interna https://www.youtube.com/channel/UCiuQGwsLFT6RiOurR8regdw

Uchwycenie esencji kobiet z obszarów wiejskich: konkurs fotograficzny projektu MORE dobiegł końca

Projekt MORE, współfinansowany przez program Komisji Europejskiej Erasmus+, z dumą ogłasza pomyślne zakończenie swojego konkursu fotograficznego. Konkurs, zainicjowany na siedmiu obszarach wiejskich w Europie, odegrał istotną rolę w promowaniu wielofunkcyjnych ról kobiet na obszarach wiejskich i podkreślaniu ich znaczenia dla zachowania istoty życia na obszarach wiejskich w Europie. Projekt MORE, który skupia ośmiu partnerów z sześciu krajów, w tym z Belgii, Włoch, Rumunii, Grecji, Hiszpanii i Polski, ma na celu zwiększenie dostępu do szkoleń i kwalifikacji kobiet wiejskich w UE. Poprzez ustanowienie lokalnych Centrum „Rural Women Hubs” (RWH) projekt ma na celu wzmocnienie pozycji kobiet i docenienie ich wkładu w społeczności wiejskie. Konkurs fotograficzny organizowany przez każde Centrum Kobiet Wiejskich zapewnił urzekający wgląd w życie, przedsiębiorstwa i działalność kobiet na obszarach wiejskich. Uczestnicy zaprezentowali swój talent artystyczny i umiejętności opowiadania historii, ilustrując różnorodne i żywotne role odgrywane przez kobiety w wiejskich krajobrazach Europy. Wśród inspirujących zgłoszeń wyróżniało się jedno zdjęcie, które dobitnie przedstawia ducha przedsiębiorczości wiejskiej kobiety i pasję do jej rzemiosła: „La emprendedora”. Zdjęcie zrobione przez Elenę Monsalve przedstawia przedsiębiorcze dążenia jej babci, która dumnie stoi w piwnicy swojego domu, na szczycie beczki, zbierając próbkę wina do degustacji. Fotografia pięknie oddaje poświęcenie i miłość, z jaką kobiety inwestują w swoje biznesy i działania; nie tylko podkreśla ducha przedsiębiorczości, ale także celebruje międzypokoleniową wiedzę i tradycje przekazywane przez rodziny wiejskie w Hiszpanii. Stanowi przykład podstawowych wartości projektu MORE, ukazując znaczenie zachowania i promowania wkładu kobiet wiejskich w społeczno-gospodarczą tkankę Europy. Fotografia pięknie oddaje poświęcenie i miłość, z jaką kobiety inwestują w swoje biznesy i działania; nie tylko podkreśla ducha przedsiębiorczości, ale także celebruje międzypokoleniową wiedzę i tradycje przekazywane przez rodziny wiejskie w Hiszpanii. Stanowi przykład podstawowych wartości projektu MORE, ukazując znaczenie zachowania i promowania wkładu kobiet wiejskich w społeczno-gospodarczą tkankę Europy. Projekt MORE składa serdeczne gratulacje wszystkim uczestnikom konkursu za ich wybitny wkład. Wszystkie otrzymane zdjęcia – które są publikowane na Platformie MORE - są świadectwem nieocenionego wkładu kobiet wiejskich i ich zaangażowania w życie rodzin i społeczności. Zdjęcia zrobione podczas tego konkursu będą hołdem złożonym ich wielopłaszczyznowym rolom i kluczowej roli, jaką odgrywają w ochronie i rozwoju obszarów wiejskich w Europie. Więcej informacji na temat projektu MORE i jego inicjatyw można znaleźć na stronie https://www.moreproject.eu  Email: moreproject.eu@gmail.com  Facebook Page YouTube Channel  

Wielofunkcyjna rola kobiet jako kluczowa siła napędowa rozwoju obszarów wiejskich: Circle uczestniczyła do drugim międzynarodowym spotkaniu projektowym MORE

10 listopada 2022 r. Fundacja Circle wzięła udział w drugim międzynarodowym spotkaniu MORE, projektu współfinansowanego z Programu Erasmus + Komisji Europejskiej, który skupia ośmiu partnerów z sześciu różnych krajów (Hiszpania, Włochy, Belgia, Polska I Rumunia). Spotkanie odbyło się w trybie hybrydowym, a gospodarzem była firma IHF w Brukseli. Partnerzy zebrali się w kluczowej fazie projektu. Konsorcjum MORE kończy badania nad wielofunkcyjnością kobiet wiejskich jako nowym paradygmatem rozwoju i rewitalizacji obszarów wiejskich, których kulminacją jest dostarczenie ostatecznych wytycznych i zaleceń. Partnerzy omówili również stan realizacji wydarzeń współtworzenia oraz realizację szkoleń. W wydarzeniach współtworzenia zaangażowani byli główni interesariusze, co umożliwiło zebranie kluczowych danych wejściowych do zaprojektowania narzędzi szkoleniowych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom interesariuszy. Zarządzanie projektem i metodologia obejmują opracowanie spersonalizowanego zarządzania projektem, planów zapewniania jakości i rozpowszechniania oraz narzędzi monitorowania/oceny. Dzięki obecności partnerów z dużym doświadczeniem i potencjałem projekt zyska na zwiększonej widoczności i będzie miał wpływ na poziomie krajowym i europejskim. Projekt MORE ma na celu poprawę dostępu do wysokiej jakości szkoleń i kwalifikacji kobiet z obszarów wiejskich w UE. Niektóre z kluczowych umiejętności potrzebnych do wzmocnienia pozycji kobiet na obszarach wiejskich obejmują umiejętności cyfrowe, przedsiębiorczy sposób bycia przedsiębiorcą społecznym lub samozatrudnionym, kompetencje wielojęzyczne, przystosowanie się do zmiany klimatu i sposoby promowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz elastyczność umożliwiającą dostosowanie się do radykalnych zmian, takich jak te, które pandemia COVID-19 narzuciła naszym społeczeństwom i gospodarkom. Projekt MORE poprawi dostęp do tych kwalifikacji poprzez opracowanie wysokiej jakości treści edukacyjnych, łatwych do powielenia w innych krajach UE. Platforma OER projektu MORE jest dostępna pod adresem https://www.moreproject.eu/, dostarczając konkretnych informacji na temat celów projektu, działań i rezultatów.  W projekcie, Circle wnosi wkład we wszystkie rezultaty, w szczególności w rozwój społeczności lokalnej i cyfrowej, tworzenie i tłumaczenie modułów szkoleniowych oraz rozpowszechnianie wyników projektu  Więcej informacji na temat MORE i innych inicjatyw Circle: Strona internetowa projektu: https://www.moreproject.eu/ Strona internetowa Circle: https://www.fundacjacircle.eu/ 

Wielofunkcyjna rola kobiet jako kluczowa siła napędowa rozwoju obszarów wiejskich strona internetowa MORE jest już dostępna online

Oficjalna strona internetowa MORE stanowi repozytorium produktów, rezultatów, wiadomości i kontaktów projektu oraz będzie platformą OER dla grup docelowych, umożliwiającą dostęp do zasobów i materiałów szkoleniowych projektu MORE. MORE to projekt współfinansowany przez program Komisji Europejskiej Erasmus+, mający na celu poprawę dostępu i jakości szkoleń i kwalifikacji wiejskich kobiet z UE. W ostatnich dziesięcioleciach realia życia kobiet na obszarach wiejskich stały się bardziej zróżnicowane. W dzisiejszym społeczeństwie kobiety odgrywają „wielofunkcyjną rolę” w wieloaspektowym kontekście ich rodzin (tj. opieki nad dziećmi i osobami starszymi) oraz więzi społecznych i pracowniczych. Ta różnorodność ról znacząco przyczynia się do poprawy jakości życia ich rodzin, a także rozwoju społeczno-gospodarczego wsi, zaangażowania obywatelskiego i sposobów ponownego przemyślenia kontekstów terytorialnych. Według Parlamentu Europejskiego wielofunkcyjna rola kobiet jest niezbędna do uratowania obszarów wiejskich w Europie, których populacja ma się zmniejszyć do prawie 8 mln do 2050 r., w przeciwieństwie do szybko rosnącej populacji miejskiej, która do 2050 r. osiągnie 24 mln. Kobiety z obszarów wiejskich nadal borykają się z poważnymi problemami w porównaniu nie tylko z mężczyznami ze wsi, ale także z kobietami z miast. Ze względu na wady strukturalne lokalnych rynków pracy kobiety muszą migrować z obszarów wiejskich w większym stopniu niż mężczyźni. Jednak dla starszych pokoleń rola opiekuna domowego stanowi istotną barierę w mobilności. Kobiety z obszarów wiejskich są bardziej niezadowolone z możliwości kształcenia i zatrudnienia w swoich regionach. Ponadto wnoszą one znaczący wkład w sektor rolnictwa pod względem czasu pracy w rolnictwie. Jednak tylko 30% gospodarstw rolnych w UE oficjalnie należy do kobiet. W większości przypadków oficjalne dokumenty, prawa i reprezentacja w stowarzyszeniach rolniczych lub grupach lokalnych są w imieniu ich męskich odpowiedników. Chociaż decydenci UE podkreślali wielofunkcyjną rolę kobiet wiejskich, w rzeczywistości nie jest ona popierana przez politykę i sektory społeczno-ekonomiczne realiów krajowych i lokalnych. Partnerzy projektu MORE sprostali tym wyzwaniom przede wszystkim w ramach regionalnych obszarów wiejskich, w których działają. Dlatego postanowili wypromować propozycję projektu, aby przyczynić się do wypełnienia tych luk. W ten sposób MORE odpowiada na potrzebę podnoszenia umiejętności i zdolności kobiet wiejskich oraz uczynienia z nich bezpośrednich aktorów procesów społecznych, politycznych i gospodarczych na poziomie lokalnym. Do tej pory podjęto ograniczone działania badawcze i edukacyjne w zakresie wielofunkcyjności: MORE pokona te ograniczenia, przeprowadzając dogłębną analizę badań, opracowując 10 szkoleń e-learningowych i promując pierwszą cyfrową społeczność kobiet wiejskich, bezpośrednio wspieraną przez opinie docelowych grupy. Projekt oficjalnie wystartował 6 czerwca 2022 r. pierwszym ponadnarodowym spotkaniem online, podczas którego partnerzy mieli doskonałą okazję do przedyskutowania ogólnego harmonogramu realizacji projektu, określenia harmonogramów i odpowiednich obowiązków w kolejnych miesiącach. Jednym z pierwszych działań było opracowanie, przetestowanie i wdrożenie Platformy Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OER).  Platforma MORE jest główną wizytówką wyników projektu oraz jego największym i najbardziej namacalnym kanałem międzynarodowej widoczności i jest dostępna w 6 językach (EN, ES, IT, RO, PL, GR), a cała jej zawartość jest całkowicie bezpłatna, bez wymagające jakiejkolwiek rejestracji/identyfikacji przez użytkownika. Witryna MORE jest już dostępna pod adresem https://www.moreproject.eu/ .  Przez kolejne dwa lata platforma będzie gościć i integrować wszystkie najważniejsze osiągnięcia konsorcjum; każda sekcja platformy MORE jest samodzielną biblioteką odpowiadających jej wyników. Szkolenie MORE składać się będzie z 10 e-kursów zaprojektowanych i współtworzonych z dorosłymi kobietami z obszarów wiejskich, w sposób zwiększający ich wielofunkcyjność, wyposażający je w kompetencje, umiejętności i narzędzia. Te kursy szkoleniowe będą opierać się na gruntownej wiedzy partnerów w programach VET dla dorosłych. Celem jest wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego oraz konkurencyjności grupy docelowej. Ponadto sekcja „Nasi członkowie społeczności” będzie miała znaczenie dla szerokiego oddziaływania projektu, ponieważ organizacje zainteresowane projektem będą mogły dołączyć do społeczności MORE i zostać partnerami stowarzyszonymi. For further information about MORE project: https://www.moreproject.eu/