EN | ES | IT | RO | PL | GR


Wielofunkcyjna rola kobiet jako kluczowa siła napędowa rozwoju obszarów wiejskich

PLATFORMA OER

Projekt

Projekt MORE ma na celu poprawę dostępu i jakości szkoleń i kwalifikacji kobiet wiejskich z UE.

Analiza

Kwestie płci powinny być włączone do polityki obszarów wiejskich na różnych poziomach i istnieje potrzeba zintensyfikowania badań nad strukturami zarządzania obszarami wiejskimi.

Szkolenie

Szkolenie MORE będzie składać się z 10-ciu e-kursów przeznaczonych i współtworzonych z dorosłymi kobietami z obszarow wiejskich.

Projekt.

Projekt MORE („Wielofunkcyjna rola kobiet jako kluczowa siła napędowa rozwoju obszarów wiejskich”) ma na celu poprawę dostępu, jakości szkoleń oraz kwalifikacji kobiet wiejskich z UE. W ostatnich dziesięcioleciach realia życia kobiet na obszarach wiejskich stały się bardziej zróżnicowane. W dzisiejszym społeczeństwie kobiety pełnią „wielofunkcyjną rolę” w wieloaspektowym kontekście swoich rodzin (tj. opieki nad dziećmi i osobami starszymi) oraz więzi społecznych i zawodowych. Ta różnorodność ról znacząco przyczynia się do poprawy jakości życia ich rodzin, a także rozwoju społeczno-gospodarczego wsi, zaangażowania obywatelskiego i sposobów przemyślenia kontekstów terytorialnych.

KONSORCJUM

Partnerzy

AKTUALNOŚCI

Komunikaty prasowe

Wywiad z Radiem ECCA na temat projektu MORE

28 czerwca 2022 r. Paula Rodríguez Chirino z Radia ECCA na Wyspach Kanaryjskich (Hiszpania) udzieliła wywiadu na temat roli Radia ECCA w projekcie MORE i celów w nim realizowanych. Paula jest odpowiedzialna za projekty i obszar współpracy międzynarodowej Radia ECCA, które stanowi centrum kształcenia na odległość dla dorosłych oraz koordynatorem tego projektu. Oprócz swojej ogólnej roli koordynacyjnej Radio ECCA odpowiada za stworzenie 10 bezpłatnych kursów. Treści tych kursów mają na celu poszerzenie możliwości kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji z trudnościami w dostępie do rynku pracy, promowanie ich wielofunkcyjności poprzez rozwijanie umiejętności i kompetencji.¡ Celem projektu MORE jest promowanie wzmocnienia kobiet na obszarach wiejskich poprzez rozwój nowych umiejętności i kompetencji, które umożliwiają im większe uczestnictwo w lokalnych ekosystemach wiejskich. Celem jest zatem wspieranie kobiet w procesie pozyskiwania niezbędnych środków na ich rozwój osobisty i zawodowy oraz zmniejszenie różnic między płciami na obszarach wiejskich. Więcej informacji o projekcie MORE: https://www.moreproject.eu/ https://www.facebook.com/MORE-Project-112021021533837/?ref=page_internal https://www.youtube.com/channel/UCiuQGwsLFT6RiOurR8regdw                                                                       https://youtu.be/NQ-1Nmm31Fk

Wywiad z ITSFA na temat projektu MORE

15 czerwca 2022 r. Fran, dyrektor generalny IT Solutions For All, Malaga (Hiszpania), udzielił wywiadu na temat roli ITSFA w projekcie MORE i celów w nim realizowanych. ITSFA to społeczna organizacja pozarządowa, która poszukuje szkoleń z zakresu ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) dla osób, którym brakuje niezbędnej wiedzy, aby wygodnie funkcjonować w naszym technologicznym świecie. W ramach projektu ITSFA jest partnerem technologicznym odpowiedzialnym za rozwój platformy OER (Otwarte Zasoby Edukacyjne), na której będą zamieszczane wszystkie materiały, które powstaną w ciągu dwóch lat trwania projektu. Dostęp do platformy można uzyskać całkowicie anonimowo, bez konieczności rejestracji. Projekt skierowany jest do kobiet z obszarów wiejskich, które podejmują interdyscyplinarną rolę w celu poprawy jakości życia swoich rodzin. Celem jest zatem promowanie ich wielofunkcyjności, zwiększanie ich wiedzy i umiejętności, a w konsekwencji zmniejszenie różnic płci występujących na obszarach wiejskich oraz poprawa jakości życia tych kobiet i ich rodzin. Więcej informacji o projekcie MORE: https://www.moreproject.eu/ https://www.facebook.com/MORE-Project-112021021533837/?ref=page_internal https://www.youtube.com/channel/UCiuQGwsLFT6RiOurR8regdw   https://youtu.be/fRkVFnMpkZo

Wywiad z ITSFA na temat projektu MORE

15 czerwca 2022 r. Roberta Albertazzi z IT Solutions For All w Maladze (Hiszpania) udzieliła wywiadu na temat roli ITSFA w projekcie MORE oraz celów w nim realizowanych. ITSFA to społeczna organizacja pozarządowa, która poszukuje szkoleń z zakresu ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) dla osób, którym brakuje niezbędnej wiedzy, aby wygodnie funkcjonować w naszym technologicznym świecie. W ramach projektu ITSFA jest partnerem technologicznym odpowiedzialnym za rozwój platformy OER (Otwarte Zasoby Edukacyjne) mającej na celu poprawę statusu kobiet na obszarach wiejskich. Na platformę zostanie zamieszczona seria kursów mających na celu podnoszenie umiejętności kobiet wiejskich w celu promowania ich wielofunkcyjności. Projekt dotyczy koncepcji wielofunkcyjności kobiet, w szczególności kobiet mieszkających na wsi, które pełnią różne role w społeczeństwie. Pomimo fundamentalnej roli kobiet w rozwoju gospodarczym społeczności, nadal istnieje różnica między płciami w dostępie do szkoleń i zatrudnienia. Celem projektu jest zatem wzmocnienie pozycji tych kobiet poprzez umożliwienie im doskonalenia swoich umiejętności oraz jakości życia osobistego i zawodowego. Więcej informacji o projekcie MORE: https://www.moreproject.eu/ https://www.facebook.com/MORE-Project-112021021533837/?ref=page_internal https://www.youtube.com/channel/UCiuQGwsLFT6RiOurR8regdw   https://youtu.be/Es2ybjDkza4

Spotkanie inauguracyjne projektu MORE

6 czerwca odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu MORE (Wielofunkcyjna rola kobiet jako kluczowego motoru rozwoju obszarów wiejskich). Projekt jest współfinansowany przez Program Komisji Europejskiej Erasmus+, który skupia siedmiu Partnerów z sześciu krajów (Belgii, Włoch, Rumunii, Grecji, Hiszpanii i Polski). Spotkanie inauguracyjne, którego gospodarzem była firma IHF, zostało pierwotnie zaplanowane w Brukseli w Belgii, ale zostało przełożone i zrealizowane w Pescarze we Włoszech zgodnie z ustaleniami partnerów. Projekt MORE („Wielofunkcyjna rola kobiet jako kluczowa siła napędowa rozwoju obszarów wiejskich”) ma na celu poprawę dostępu i jakości szkoleń oraz kwalifikacji kobiet z obszarów wiejskich z UE. Działania MORE mają na celu poprawę i promowanie wielofunkcyjnej roli kobiet z obszarów wiejskich poprzez zwiększanie ich szerokiego zakresu umiejętności oraz zachęcanie i motywowanie ich do uczestnictwa w lokalnych ekosystemach. Aby osiągnąć ten cel, w ramach projektu zostanie opracowany pierwszy program szkoleniowy mający na celu poprawę i promocję wielofunkcyjnej roli kobiet z obszarów wiejskich poprzez zwiększenie ich szerokiego zakresu umiejętności, zachęcanie i motywowanie ich do uczestnictwa w lokalnych ekosystemach. MORE odnosi się do potrzeb i priorytetów potwierdzonych niedawno przez Parlament Europejski, który stwierdza, że ​​rola kobiet jest niezbędna w ratowaniu obszarów wiejskich w Europie, których populacja ma się zmniejszyć do prawie 8 mln do 2050 r. w porównaniu z populacją miejską, która osiągnie 24 mln do 2050 r. Projekt MORE będzie działał w 5 krajach projektu UE - Hiszpanii, Rumunii, Polsce, Włoszech i Grecji, gdzie zostanie wybranych 7 obszarów wiejskich (Rural Women Hubs). Produkty projektu będą planowane wspólnie z zainteresowanymi stronami, aby zapewnić, że działania w ramach projektu odpowiadają potrzebom kobiet wiejskich. Łącznie działania hubów dotrą do 490 osób. MORE zapewni silne podejście partycypacyjne podczas całego projektu, jednocześnie promując współpracę transnarodową. Będzie rozpowszechniać wyniki na poziomie UE i zapewniać szerokie powielanie wyników projektów przez wiele organizacji VET spoza partnerstwa. Aby to osiągnąć, dostępna będzie platforma społeczności cyfrowej MORE dla kobiet wielofunkcyjnych, umożliwiająca dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, gromadzenie informacji na temat procesu współtworzenia i umożliwianie interakcji online z kobietami z obszarów wiejskich, praktykami i odpowiednimi grupami interesu. Więcej informacji o projekcie MORE: https://www.moreproject.eu/ https://www.facebook.com/MORE-Project-112021021533837/?ref=page_internal https://www.youtube.com/channel/UCiuQGwsLFT6RiOurR8regdw