EN | ES | IT | RO | PL | GR

Formare

Formarea MORE va consta din 10 e-cursuri realizate pentru și împreună cu femei adulte din mediul rural, într-un mod care să asigure sprijinirea caracterului multifuncțional și echiparea acestora cu abilități, competențe și instrumente.

Aceste cursuri de formare vor fi contruite cu ajutorul partenerilor implicați în programe de formare IPT pentru adulți.

Scopul este de a sprijini creșterea personală și profesională, precum și a competitivității grupurilor țintă.

CONSORȚIU!

Parteneri