EN | ES | IT | RO | PL | GR

Știri

Al treilea eveniment de co-creație din cadrul proiectului MORE ”Rolul multifuncțional al femeilor ca factor cheie pentru dezvoltarea rurală” - România

În data de 21 decembrie 2022, la Pipirig, județul Neamț, România, a fost organizat cel de-al treilea eveniment de co-creație din cadrul proiectului MORE "Rolul multifuncțional al femeilor ca motor cheie pentru dezvoltarea rurală", care a reunit 10 formatori VET și reprezentanți ai actorilor locali. Obiectivele evenimentului au fost de a colecta feedback cu privire la materialele și resursele de formare, de a identifica nevoile concrete care pot fi satisfăcute prin formarea MORE, de a explora oportunitățile de implicare și sprijin din partea părților interesate și a autorităților locale pentru a oferi cursuri MORE celor mai relevante grupuri țintă și de a defini cele mai bune formate de furnizare a acestora pentru a răspunde nevoilor comunității. Echilibrul dintre conceptele teoretice și exemplele practice, alegerea tematicilor, atractivitatea și ușurința de utilizare a platformei, selecția de resurse externe și evaluările de la finalul fiecărui modul au fost cele mai apreciate de participanți. Un alt punct forte al formării MORE este reprezentat de flexibilitatea și adecvarea sa la diverse formate și durate de formare.  A fost subliniată importanța implicării stakeholderilor locali (autorități publice, școli VET, biblioteci). Actorii locali și-au arătat disponibilitatea de a sprijini desfășurarea formării MORE prin asigurarea accesului la spațiile de formare, prin implicarea formatorilor și prin promovarea oportunității în rândul membrilor comunității și al grupurilor țintă. Proiectul MORE "Rolul multifuncțional al femeilor ca factor cheie pentru dezvoltarea rurală" are ca scop îmbunătățirea accesului la oportunitățile de formare și la calificările femeilor din mediul rural din UE, precum și a calității acestora. Realitățile vieții femeilor din zonele rurale au devenit mai diverse în ultimele decenii. În societatea actuală, femeile își asumă un "rol multifuncțional" în contextul multifațetat al familiilor lor (de exemplu, îngrijirea copiilor și a persoanelor în vârstă) și al legăturilor sociale și de muncă. Această multiplicitate de roluri contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea calității vieții familiilor lor, precum și la dezvoltarea socio-economică rurală, la angajamentul civic și la modalități de regândire a contextelor teritoriale. Pentru mai multe informații despre proiectul MORE: https://www.moreproject.eu/  https://www.facebook.com/MORE-Project-112021021533837/?ref=pages_you_manage  https://www.youtube.com/channel/UCiuQGwsLFT6RiOurR8regdw

Al doilea eveniment de co-creație MORE - Kleinon

În data de 3 noiembrie 2022, a avut loc al doilea eveniment de co-creație MORE în România, organizat de Kleinon în Petricani, o comunitate rurală din județul Neamț. Acesta a reunit 15 profesioniști din domeniul educației și formării profesionale (formatori/profesori AE și VET, educatori a doua șansă, mediatori și membri ai consiliului local), care au oferit contribuții valoroase și au condus la o mai bună înțelegere a rolurilor și nevoilor femeilor multifuncționale în context rural.  După o scurtă prezentare a proiectului MORE și a contextului, obiectivelor și metodologiei acestuia, discuțiile au fost organizate în jurul a trei blocuri tematice legate de rolul femeilor multifuncționale, nevoile de formare și oportunitățile existente, bune practici și cadre legale.  Obiectivele evenimentului au fost: •    Clarificarea definiției (definițiilor) femeii multifuncționale din perspectiva profesioniștilor locali din domeniul AE. •    Identificarea nevoilor femeilor multifuncționale în contextul rural românesc •    Înțelegerea cadrului socio-economic și politic care influențează femeile din zonele rurale. •    Conștientizarea oportunităților și bunelor practici de formare în context rural Concluziile celui de-al doilea eveniment au confirmat constatările primului eveniment desfășurat în septembrie 2022 la Dragomirești, o altă comunitate rurală din România. Acestea au subliniat necesitatea de a dezvolta și de a pune în aplicare cursuri de formare care să vizeze în mod direct abilitarea femeilor de a se angaja în activități antreprenoriale și generatoare de venituri, promovând legitimarea muncii informale și conducând la o împărțire mai echitabilă a responsabilităților la nivelul comunității. Fără măsuri și politici de sprijin care să asigure egalitatea de șanse, distribuirea echitabilă a responsabilităților casnice și o mai bună recunoaștere a contribuțiilor femeilor, multifuncționalitatea poate veni cu un cost ridicat pentru bunăstarea și capacitatea lor de a-și realiza întregul potențial. Proiectul MORE („Rolul multifunctional al femeilor ca factor cheie pentru dezvoltarea rurală”) are ca scop îmbunătățirea calității și a accesului la oportunități de formare și calificare pentru femeile din mediul rural UE. Realitățile vieții femeilor din zonele rurale au devenit din ce în ce mai diverse în ultimele decade. În societatea de astăzi, femeile își asumă un rol „multifuncțional” în contextual multi-fațetat al familiei (ex. îngrijirea copiilor și persoanelor vârstnice), precum și al legăturilor sociale și de muncă. Această multitudine de roluri contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea calității vieții familiilor, precum și la dezvoltarea mediului socio-economic rural, implicarea cetățenească și diferite moduri de regândire a contextelor teritoriale Pentru mai multe informații despre proiectul MORE: https://www.moreproject.eu/  https://www.facebook.com/MORE-Project-112021021533837/?ref=pages_you_manage  https://www.youtube.com/channel/UCiuQGwsLFT6RiOurR8regdw

Rolul multifuncțional al femeilor ca factor cheie pentru dezvoltarea rurală Platforma MORE este acum disponibilă online

Site-ul  MORE reprezintă un repozitoriu de produse, rezultate, noutăți și contacte ale proiectului și va fi platforma OER pentru grupurile țintă, pentru a accesa resursele MORE și materialele de formare. MORE este un proiect cofinanțat de Programul Erasmus+ al Comisiei Europene, care are ca scop îmbunătățirea accesului, calității oportunităților de formare și a calificărilor pentru femeile din mediul rural din UE. Realitățile vieții femeilor din zonele rurale au devenit mai diverse în ultimele decenii. În societatea actuală, femeile își asumă un "rol multifuncțional" în contextul multifațetat al familiilor lor (de exemplu, îngrijirea copiilor și a persoanelor în vârstă) și al legăturilor sociale și de muncă. Această multiplicitate de roluri contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea calității vieții familiilor lor, precum și la dezvoltarea socio-economică rurală, la angajamentul civic și la modalități de regândire a contextelor teritoriale. Potrivit Parlamentului European, rolul multifuncțional al femeilor este esențial pentru a salva zonele rurale din Europa, a căror populație se estimează că va scădea cu aproape 8 milioane de locuitori până în 2050, în contrast cu o populație urbană în creștere rapidă care va crește cu 24 milioane de locuitori până în 2050. Femeile din mediul rural încă se confruntă cu dezavantaje grave, în comparație nu numai cu bărbații din mediul rural, ci și cu femeile din mediul urban. Din cauza dezavantajelor structurale ale piețelor locale ale forței de muncă, femeile sunt nevoite să emigreze din zonele rurale într-un ritm mai ridicat decât bărbații. Cu toate acestea, pentru generațiile mai în vârstă, rolul de îngrijitoare casnică reprezintă o barieră semnificativă în calea mobilității. Femeile din mediul rural sunt mai nemulțumite de oportunitățile educaționale și de angajare din regiunile lor. În plus, acestea contribuie semnificativ la sectorul agricol în ceea ce privește timpul de lucru în agricultură. Doar 30 % din exploatațiile agricole din UE sunt deținute oficial de femei. De cele mai multe ori, documentele oficiale, drepturile și reprezentarea în cadrul asociațiilor agricole sau al grupurilor locale sunt în numele omologilor lor de sex masculin. Deși rolul multifuncțional al femeilor din mediul rural a fost subliniat de către factorii de decizie din UE, acesta nu este, de fapt, aprobat de sectoarele politice și socio-economice ale realităților naționale și locale. Partenerii MORE s-au confruntat cu aceste provocări în primul rând, în contextul rural regional în care își desfășoară activitatea. Prin urmare, au decis să promoveze o propunere de proiect pentru a contribui la acoperirea acestor lacune. MORE răspunde astfel nevoii de a crește competențele și capacitățile femeilor din mediul rural și de a le face actori direcți ai proceselor sociale, politice și economice la nivel local. Până în prezent, au fost întreprinse cercetări și acțiuni educaționale limitate în domeniul multifuncționalității: MORE va depăși aceste limitări prin efectuarea unei analize aprofundate a cercetării, prin dezvoltarea a 10 cursuri de formare e-learning și prin promovarea primei comunități digitale a femeilor din mediul rural, susținută direct de feedback-ul grupurilor țintă. Proiectul a demarat oficial la 6 iunie 2022, cu prima întâlnire transnațională online, în cadrul căreia partenerii au avut ocazia de a discuta despre calendarul general de implementare a proiectului, de a defini termenele și sarcinile respective în lunile următoare. Una dintre primele activități a fost dezvoltarea, testarea și implementarea Platformei de resurse educaționale deschise (OER).  Platforma MORE este principalul mijloc de promovare a rezultatelor proiectului și cel mai mare și mai tangibil canal de vizibilitate internațională a acestuia, fiind disponibilă în 6 limbi (EN, ES, IT, RO, PL, GR). Tot conținutul său este complet gratuit, fără a necesita niciun fel de înregistrare/identificare din partea utilizatorului. Site-ul MORE este acum online la adresa https://www.moreproject.eu/.  În următorii doi ani, platforma va găzdui și va integra toate realizările importante ale consorțiului; fiecare secțiune a platformei MORE este o bibliotecă de sine stătătoare a rezultatelor sale. Formarea MORE va consta în 10 cursuri digitale concepute pentru - și co-create împreună cu - femeile adulte din mediul rural, astfel încât să le sporească multifuncționalitatea și să le asigure dotarea instrumente specific, precum și dezvoltarea unor competențe și abilități. Aceste cursuri de formare se vor baza pe cunoștințele aprofundate ale partenerilor din cadrul programelor de educație și formare profesională a adulților. Scopul este de a sprijini creșterea profesională și personală, precum și competitivitatea grupului țintă. În plus, secțiunea "Asociați" va fi relevantă pentru impactul pe scară largă al proiectului, deoarece organizațiile interesate de proiect vor putea să se alăture comunității MORE și să devină parteneri asociați. Pentru mai multe informații despre proiectul MORE: https://www.moreproject.eu/

Rolul multifuncțional al femeilor ca factor cheie pentru dezvoltarea rurală: consorțiul a participat la cea de-a doua reuniune transnațională a proiectului MORE

În data de 10 noiembrie 2022, consorțiul s-a reunit în cadrul celei de-a doua întâlniri transnaționale MORE, un Proiect cofinanțat de Programul Erasmus Plus al Comisiei Europene, ce aduce împreună opt Parteneri din șase țări diferite (Spania, Italia, Belgia, Polonia, România și Spania). Întâlnirea s-a desfășurat în format hibrid și a fost găzduită de IHF la Bruxelles. Partenerii s-au reunit într-o fază crucială a proiectului. Consorțiul MORE finalizează studiul privind multifuncționalitatea femeilor din mediul rural ca o nouă paradigmă pentru dezvoltarea și regenerarea rurală, care va culmina cu furnizarea de orientări și recomandări specifice. Partenerii au discutat, de asemenea, despre stadiul implementării evenimentelor de co-creație și despre livrarea cursurilor de formare. În cadrul evenimentelor de co-creație, principalele părți interesate au fost implicate în activități, ceea ce a permis colectarea unor contribuții esențiale pentru a concepe instrumente de formare și educație care să răspundă nevoilor părților interesate. Managementul și metodologia de proiect implică elaborarea unor planuri personalizate de gestionare a proiectului, de asigurare a calității și de diseminare, precum și a unor instrumente de monitorizare/evaluare. Datorită prezenței unor parteneri cu un nivel ridicat de experiență și potențial de multiplicare, proiectul va beneficia de o vizibilitate și un impact sporit la nivel național și european. Proiectul MORE urmărește să îmbunătățească accesul și calitatea oportunităților de formare și a calificărilor pentru femeile din mediul rural din UE. Printre competențele esențiale necesare pentru emanciparea femeilor din mediul rural se numără alfabetizarea digitală, încurajarea antreprenoriatului (inclusiv social) și a lucrului pe cont propriu, competențe lingvistice, adaptarea la schimbările climatice și modalitățile de promovare a sustenabilității rurale, echilibrul dintre viața profesională și cea privată și adaptarea la schimbări radicale, cum ar fi cele impuse de pandemia COVID-19 asupra societăților și economiilor noastre. MORE va îmbunătăți accesul la aceste calificări prin dezvoltarea unui conținut educațional de înaltă calitate, ușor de adaptat și reutilizat în alte țări ale UE. Platforma RED MORE este disponibilă la adresa https://www.moreproject.eu/, oferind informații specifice despre obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului.  Pentru informații suplimentare despre MORE: For further information on MORE: Website: https://www.moreproject.eu/ https://www.facebook.com/MORE-Project-112021021533837/?ref=page_interna MORE Project - YouTube

Întâlnirea de lansare a proiectului MORE

Pe 6 iunie a avut loc reuniunea de lansare a proiectului MORE (Rolul multifuncțional al femeilor ca factor cheie pentru dezvoltarea rurală). Proiectul este cofinanțat de Programul Erasmus+ al Comisiei Europene și reunește șapte parteneri din șase țări (Belgia, Italia, România, Grecia, Spania și Polonia). Prima întâlnire de proiect, găzduită de IHF, a fost planificată inițial la Bruxelles, Belgia, dar a fost reprogramată și s-a desfășurat la Pescara, Italia, cu acordului partenerilor. Proiectul MORE ("Rolul multifuncțional al femeilor ca factor cheie pentru dezvoltarea rurală") are ca scop îmbunătățirea accesului, calității oportunităților de formare și a calificărilor femeilor din mediul rural din UE. Acțiunile MORE au ca scop îmbunătățirea și promovarea rolului multifuncțional al femeilor din mediul rural, prin consolidarea competențelor acestora, precum și prin încurajarea și motivarea participării lor în ecosistemele locale. Pentru a îndeplini acest obiectiv, proiectul va concepe primul program de formare pentru a promova rolul multifuncțional al femeilor din mediul rural, prin îmbunătățirea gamei largi de competențe ale acestora, încurajând și motivând participarea lor în ecosistemele locale. MORE răspunde nevoilor și priorităților confirmate recent de Parlamentul UE, care afirmă că rolul femeilor este esențial pentru salvarea zonelor rurale din Europa, a căror populație se preconizează că va scădea cu aproape 8 m de locuitori până în 2050, în comparație cu populația urbană, care va crește cu 24 milioane de locuitori până în 2050. Proiectul MORE își va desfășura activitatea în 5 țări membre ale UE - Spania, România, Polonia, Italia și Grecia, unde vor fi selectate 7 zone rurale (Hub-uri ale femeilor din mediul rural). Produsele proiectului vor fi concepute împreună cu părțile interesate pentru a se asigura că activitățile proiectului răspund nevoilor femeilor din mediul rural. În total, 490 de persoane vor fi atinse de activitățile hub-urilor.  MORE va asigura o abordare puternic participativă pe parcursul întregului proiect, promovând în același timp cooperarea transnațională. Acesta va disemina rezultatele la nivelul UE și va asigura o replicare la scară largă a rezultatelor proiectului de către mai multe organizații VET din afara parteneriatului.  Pentru a realiza aceste obiective, va fi disponibilă o Platformă comunitară digitală MORE pentru femeile multifuncționale cu rolul de promova schimbul de cunoștințe și experiență, a colecta informații pentru procesul de co-creare și pentru a permite interacțiuni online între femeile din mediul rural, practicieni și grupuri de interes relevante.  Pentru mai multe informații despre proiectul MORE: https://www.moreproject.eu/ https://www.facebook.com/MORE-Project-112021021533837/?ref=page_internal  https://www.youtube.com/channel/UCiuQGwsLFT6RiOurR8regdw

Rolul multi-functional al femeilor ca factor cheie pentru dezvoltarea rurală

Eveniment co-creație în cadrul proiectului MORE KLEINON Primul eveniment de co-creație din cadrul proiectului MORE in România, organizat de partenerul Kleinon, a avut loc pe data de 30 septembrie 2022, in localitatea Dragomirești, județul Neamț, reunind 20 de formatori și profesioniști în domeniul educației din mediul rural (dintre care 18 femei). Activitățile evenimentului au demarat cu o prezentare a contextului, proiectului MORE și a conceptului de ‘multi-funcționalitate’ în rândul femeilor din mediul rural, urmată de discuții interactive acoperind aspecte precum: •    Modul în care este perceput rolul femeilor în mediul rural •    Participarea la activități de formare în mediul rural in rândul femeilor și principalele bariere •    Nevoi de formare specifice în rândul demeilor din mediul rural •    Factori motivaționali •    Idei și sugestii cu provire la conținutul și structura activităților de formare •    Exemple de bune practice și povești de success în rândul femeilor din mediul rural Au fost semnalate o serie de provocări cu care se confruntă în mod curent femeile din mediul rural, precum ”munca invizibilă”, neremunerată, stereotipurile, lipsa sprijinului din partea familiei și comunității, oportunitățile de multe ori limitate. Au fost aduse în discuție și aspect pozitive, precum numărul tot mai mare de femei care aleg să demareze o afacere în mediul rural. A fost subliniată importanța realizării unor materiale de formare adaptate, a unor activități de formare în comunitate, cu traneri locali care au o bună înțelegere a nevoilor grupurilor-țintă și a realităților cotidiene, în paralel cu activități practice care să ofere oportunități reale, precum prezentări de produse și idei de afacere, evenimente de networking. Proiectul MORE („Rolul multifunctional al femeilor ca factor cheie pentru dezvoltarea rurală”) are ca scop îmbunătățirea calității și a accesului la oportunități de formare și calificare pentru femeile din mediul rural UE. Realitățile vieții femeilor din zonele rurale au devenit din ce în ce mai diverse în ultimele decade. În societatea de astăzi, femeile își asumă un rol „multifuncțional” în contextual multi-fațetat al familiei (ex. îngrijirea copiilor și persoanelor vârstnice), precum și al legăturilor sociale și de muncă. Această multitudine de roluri contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea calității vieții familiilor, precum și la dezvoltarea mediului socio-economic rural, implicarea cetățenească și diferite moduri de regândire a contextelor teritoriale Mai multe informații cu privire la proiectul MORE: https://www.moreproject.eu/  https://www.facebook.com/MORE-Project-112021021533837/?ref=pages_you_manage  https://www.youtube.com/channel/UCiuQGwsLFT6RiOurR8regdw

CONSORȚIU!

Parteneri