EN | ES | IT | RO | PL | GR

Analiză

Aspectele de gen ar trebui integrate în politicile rurale la diferite niveluri și este necesară intensificarea cercertării cu privire la structurile de gurvernare rurală din această perspectivă (Wiest, 2016). Femeile din mediul rural încă se confruntă cu dezavantaje serioase, comparativ nu numai cu bărbații din mediul rural, dar și cu femeile din mediul urban. În ciuda eforturilor politice, rezultatele studiilor și rapoartelor recente arată că progresul rămâne insuficient. Parteneriatul MORE a decis astfel să prevadă un Rezultat de proiect având ca scop realizarea unei analize exhaustive a multifuncționalității femeilor din mediul rural, ca un nou mod de promovare a dezvoltării și regenerării contextelor rurale UE.

Cercetarea va avea în vedere, printre altele, următoarele aspecte:

  • Definirea conceptului de multifuncționalitate a femeilor.
  • Context, cadru politic și evoluția istorică a conceptului la nivel UE și la nivelul țărilor partenere.
  • Bune practici din domeniul academic și al politicilor publice.
  • Bune practici din sectorul public și cel privat.
  • Procese de co-creație și hub-uri comunitare ca modalități inovative de a îmbunătăți nivelul de educație și participare în zonele rurale.
  • Recomandări finale pentru sectorul public și cel privat.
  • Ghid de replicare a paradigmei MORE.

CONSORȚIU!

Parteneri