EN | ES | IT | RO | PL | GR


Rolul multi-functional al femeilor ca factor cheie pentru dezvoltarea rurală

Eveniment co-creație în cadrul proiectului MORE

KLEINON

Primul eveniment de co-creație din cadrul proiectului MORE in România, organizat de partenerul Kleinon, a avut loc pe data de 30 septembrie 2022, in localitatea Dragomirești, județul Neamț, reunind 20 de formatori și profesioniști în domeniul educației din mediul rural (dintre care 18 femei).

Activitățile evenimentului au demarat cu o prezentare a contextului, proiectului MORE și a conceptului de ‘multi-funcționalitate’ în rândul femeilor din mediul rural, urmată de discuții interactive acoperind aspecte precum:

•    Modul în care este perceput rolul femeilor în mediul rural
•    Participarea la activități de formare în mediul rural in rândul femeilor și principalele bariere
•    Nevoi de formare specifice în rândul demeilor din mediul rural
•    Factori motivaționali
•    Idei și sugestii cu provire la conținutul și structura activităților de formare
•    Exemple de bune practice și povești de success în rândul femeilor din mediul rural

Au fost semnalate o serie de provocări cu care se confruntă în mod curent femeile din mediul rural, precum ”munca invizibilă”, neremunerată, stereotipurile, lipsa sprijinului din partea familiei și comunității, oportunitățile de multe ori limitate. Au fost aduse în discuție și aspect pozitive, precum numărul tot mai mare de femei care aleg să demareze o afacere în mediul rural.

A fost subliniată importanța realizării unor materiale de formare adaptate, a unor activități de formare în comunitate, cu traneri locali care au o bună înțelegere a nevoilor grupurilor-țintă și a realităților cotidiene, în paralel cu activități practice care să ofere oportunități reale, precum prezentări de produse și idei de afacere, evenimente de networking.

Proiectul MORE („Rolul multifunctional al femeilor ca factor cheie pentru dezvoltarea rurală”) are ca scop îmbunătățirea calității și a accesului la oportunități de formare și calificare pentru femeile din mediul rural UE. Realitățile vieții femeilor din zonele rurale au devenit din ce în ce mai diverse în ultimele decade. În societatea de astăzi, femeile își asumă un rol „multifuncțional” în contextual multi-fațetat al familiei (ex. îngrijirea copiilor și persoanelor vârstnice), precum și al legăturilor sociale și de muncă. Această multitudine de roluri contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea calității vieții familiilor, precum și la dezvoltarea mediului socio-economic rural, implicarea cetățenească și diferite moduri de regândire a contextelor teritoriale

Mai multe informații cu privire la proiectul MORE:
https://www.moreproject.eu/ 
https://www.facebook.com/MORE-Project-112021021533837/?ref=pages_you_manage 
https://www.youtube.com/channel/UCiuQGwsLFT6RiOurR8regdw
CONSORȚIU!

Parteneri