EN | ES | IT | RO | PL | GR

Proiect

Proiectul MORE („Rolul multifunctional al femeilor ca factor cheie pentru dezvoltarea rurală”) are ca scop îmbunătățirea calității și a accesului la oportunități de formare și calificare pentru femeile din mediul rural UE. Realitățile vieții femeilor din zonele rurale au devenit din ce în ce mai diverse în ultimele decade. În societatea de astăzi, femeile își asumă un rol „multifuncțional” în contextual multi-fațetat al familiei (ex. îngrijirea copiilor și persoanelor vârstnice), precum și al legăturilor sociale și de muncă. Această multitudine de roluri contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea calității vieții familiilor, precum și la dezvoltarea mediului socio-economic rural, implicarea cetățenească și diferite moduri de regândire a contextelor teritoriale.

Conform Parlamentului UE, rolul multifunctional al femeilor este esențial pentru salvarea zonelor rurale din Europa, a căror populație se prognozează că va scădea la aprox. 8M până în 2050, în contrast cu creșterea rapidă a populației urbane care va atinge 24M până în 2050. Femeile din mediul rural încă se confruntă cu dezavantaje serioase, comparativ nu numai cu bărbații din mediul rural, dar și cu femeile din mediul urban. Datorită piedicilor de natură structurală specifice piețelor de muncă locale, femeile sunt nevoite să părăsească zonele rurale într-o proporție mai mare decât bărbații. În același timp, pentru generațiile mai în vârstă, rolul de îngrijitor casnic reprezintă o barieră semnificativă pentru mobilitate. Femeile din mediul rural sunt mai nesatisfăcute cu privire la oportunitățile educaționale și de angajare din regiunile lor. Mai mult, ele contribuie în mod semnificativ la sectorul agricol, însă numai 30% din fermele EU sunt deținute în mod oficial de către femei. De cee mai multe ori, documentele oficiale, drepturile și reprezentarea în cadru asociațiilor sau grupurilor locale este făcută în numele soților acestora.

Deși rolul multifuncțional al femeilor a fost subliniat de către factorii de decizie UE, în realitate el nu este suficient susținut de politicile publice la nivel de sector socio-economic, la nivel național și local.

Partenerii MORE s-au confruntat cu aceste provocări în primul rând în contextele regionale rurale în care operează. Astfel, au decis să realizeze o propunere de proiect pentru a contribui la umplerea acestor goluri. MORE vine în întâmpinarea nevoii de a îmbunătăți competențele și capacitatea femeilor din mediul rural și de a le ajuta să devină actori direct implicați în procesele sociale, politice și economice la nivel local. Până în prezent, au avut loc doar cerectări și inițiative limitate cu privire la multi-funcționalitate: MORE va depăși aceste limitări prin realizarea unei cercetări în profunzime, dezvoltarea a 10 cursuri e-learning și promovarea primei comunități online pentru femeile din mediul rural, acțiuni susținute în mod direct de feedback-ul primit de la grupul-țintă.

CONSORȚIU!

Parteneri