EN | ES | IT | RO | PL | GR


Întâlnirea de lansare a proiectului MORE

Pe 6 iunie a avut loc reuniunea de lansare a proiectului MORE (Rolul multifuncțional al femeilor ca factor cheie pentru dezvoltarea rurală). Proiectul este cofinanțat de Programul Erasmus+ al Comisiei Europene și reunește șapte parteneri din șase țări (Belgia, Italia, România, Grecia, Spania și Polonia). Prima întâlnire de proiect, găzduită de IHF, a fost planificată inițial la Bruxelles, Belgia, dar a fost reprogramată și s-a desfășurat la Pescara, Italia, cu acordului partenerilor.

Proiectul MORE ("Rolul multifuncțional al femeilor ca factor cheie pentru dezvoltarea rurală") are ca scop îmbunătățirea accesului, calității oportunităților de formare și a calificărilor femeilor din mediul rural din UE. Acțiunile MORE au ca scop îmbunătățirea și promovarea rolului multifuncțional al femeilor din mediul rural, prin consolidarea competențelor acestora, precum și prin încurajarea și motivarea participării lor în ecosistemele locale.

Pentru a îndeplini acest obiectiv, proiectul va concepe primul program de formare pentru a promova rolul multifuncțional al femeilor din mediul rural, prin îmbunătățirea gamei largi de competențe ale acestora, încurajând și motivând participarea lor în ecosistemele locale. MORE răspunde nevoilor și priorităților confirmate recent de Parlamentul UE, care afirmă că rolul femeilor este esențial pentru salvarea zonelor rurale din Europa, a căror populație se preconizează că va scădea cu aproape 8 m de locuitori până în 2050, în comparație cu populația urbană, care va crește cu 24 milioane de locuitori până în 2050.

Proiectul MORE își va desfășura activitatea în 5 țări membre ale UE - Spania, România, Polonia, Italia și Grecia, unde vor fi selectate 7 zone rurale (Hub-uri ale femeilor din mediul rural). Produsele proiectului vor fi concepute împreună cu părțile interesate pentru a se asigura că activitățile proiectului răspund nevoilor femeilor din mediul rural. În total, 490 de persoane vor fi atinse de activitățile hub-urilor.  MORE va asigura o abordare puternic participativă pe parcursul întregului proiect, promovând în același timp cooperarea transnațională. Acesta va disemina rezultatele la nivelul UE și va asigura o replicare la scară largă a rezultatelor proiectului de către mai multe organizații VET din afara parteneriatului. 

Pentru a realiza aceste obiective, va fi disponibilă o Platformă comunitară digitală MORE pentru femeile multifuncționale cu rolul de promova schimbul de cunoștințe și experiență, a colecta informații pentru procesul de co-creare și pentru a permite interacțiuni online între femeile din mediul rural, practicieni și grupuri de interes relevante. 

Pentru mai multe informații despre proiectul MORE: https://www.moreproject.eu/
https://www.facebook.com/MORE-Project-112021021533837/?ref=page_internal 
https://www.youtube.com/channel/UCiuQGwsLFT6RiOurR8regdw
CONSORȚIU!

Parteneri