EN | ES | IT | RO | PL | GR

Νέα

Η κοινοπραξία συμμετείχε στη Τελική Διακρατική Συνάντηση του έργου MORE

Στις 20 Σεπτεμβρίου, η κοινοπραξία συμμετείχε στην Τελική Διακρατική Συνάντηση του έργου MORE (ο πολυ-λειτουργικός ρόλος των γυναικών ως βασικός μοχλός για την αγροτική ανάπτυξη), ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έργο συγκέντρωσε επτά εταίρους από έξι χώρες, δηλαδή από το Βέλγιο, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πολωνία. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε ότι οι εταίροι μας συγκεντρώθηκαν στην όμορφη πόλη της Μάλαγα στα κεντρικά γραφεία του ITSFA για να πραγματοποιήσουν την τελική συνάντηση του έργου μας. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, συζητήσαμε τα τελευταία απαραίτητα βήματα για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου μας, καθώς και βασικές πτυχές που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων και τον ιστότοπο του MORE. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να ελέγξουμε όλα τα επιτεύγματα του έργου και είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε ότι λάβαμε θετικά σχόλια. Αυτή η ανατροφοδότηση προέρχεται τόσο από τις πιλοτικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στις συμμετέχουσες χώρες, όσο και από εξωτερικούς φορείς και οργανισμούς που είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον ιστότοπο και το υλικό του έργου. Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του έργου MORE (https://www.moreproject.eu/index_gr.php?lang=GR). Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε από την ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών και συλλογικών προσπαθειών, αντιμετωπίζοντας κρίσιμα θέματα ώστε να διασφαλιστεί ότι το έργο μας θα συνεχίσει να έχει θετικό αντίκτυπο στο μέλλον. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην αριστεία και τη βιωσιμότητα των προσπαθειών μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο MORE και τις πρωτοβουλίες του, επισκεφθείτε τους ακόλουθους συνδέσμους:  https://www.moreproject.eu/ https://www.facebook.com/MORE-Project-112021021533837/?ref=page_interna https://www.youtube.com/channel/UCiuQGwsLFT6RiOurR8regdw

Πολυλειτουργικός Ρόλος των Γυναικών ως βασικός μοχλός για την Αγροτική Ανάπτυξη: η κοινοπραξία εντάχθηκε στη δεύτερη συνάντηση διακρατικού έργου του MORE

Στις 10 Νοεμβρίου 2022, η κοινοπραξία συμμετείχε στη δεύτερη διακρατική συνάντηση του MORE, ενός Έργου που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus Plus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο συγκεντρώνει οκτώ εταίρους από έξι διαφορετικές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο, Πολωνία, Ρουμανία και Ισπανία). Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε υβριδικό τρόπο και φιλοξενήθηκε από την IHF στις Βρυξέλλες. Οι εταίροι συγκεντρώθηκαν σε μια κρίσιμη φάση του έργου. Η κοινοπραξία MORE ολοκληρώνει τη μελέτη για την πολυλειτουργικότητα των γυναικών της υπαίθρου ως ένα νέο παράδειγμα για την αγροτική ανάπτυξη και αναγέννηση, με αποκορύφωμα την παράδοση των τελικών κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων. Οι εταίροι συζήτησαν επίσης την κατάσταση της υλοποίησης εκδηλώσεων συνδημιουργίας και την παράδοση μαθημάτων κατάρτισης. Στις εκδηλώσεις συν-δημιουργίας, οι κύριοι ενδιαφερόμενοι έχουν συμμετάσχει στις δραστηριότητες, επιτρέποντας τη συλλογή κρίσιμων εισροών για το σχεδιασμό εργαλείων κατάρτισης και εκπαίδευσης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ενδιαφερομένων. Η διαχείριση και η μεθοδολογία του έργου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη εξατομικευμένης διαχείρισης έργου, σχεδίων διασφάλισης ποιότητας και διάδοσης και εργαλείων παρακολούθησης/αξιολόγησης. Χάρη στην παρουσία εταίρων με υψηλό επίπεδο εμπειρίας και δυνατότητες πολλαπλασιασμού, το έργο θα ωφεληθεί από αυξημένη προβολή και αντίκτυπο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο MORE στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης και των ποιοτικών ευκαιριών κατάρτισης και προσόντων για τις αγροτικές γυναίκες της ΕΕ. Μερικές από τις κρίσιμες δεξιότητες που απαιτούνται για την ενδυνάμωση των γυναικών της υπαίθρου περιλαμβάνουν ψηφιακό γραμματισμό, επιχειρηματική νοοτροπία για κοινωνικές επιχειρηματίες ή αυτοαπασχολούμενους, πολυγλωσσικές ικανότητες, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τρόπους προώθησης της βιωσιμότητας της υπαίθρου, ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και ευελιξία προσαρμογής σε ριζοσπαστικές αλλαγές όπως αυτές που επέβαλε η πανδημία του COVID-19 στις κοινωνίες και τις οικονομίες μας. Το MORE θα βελτιώσει την πρόσβαση σε αυτά τα προσόντα αναπτύσσοντας εκπαιδευτικό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, το οποίο μπορεί να αναπαραχθεί εύκολα σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η πλατφόρμα MORE OER είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.moreproject.eu/, παρέχοντας συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες για ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Website: https://www.moreproject.eu/ https://www.facebook.com/MORE-Project-112021021533837/?ref=page_interna MORE Project - YouTube

Ο πολυλειτουργικός ρόλος των γυναικών ως βασικού μοχλού για την αγροτική ανάπτυξη Ο ιστότοπος MORE είναι πλέον διαθέσιμος στο διαδίκτυο

Ο επίσημος ιστότοπος MORE αντιπροσωπεύει ένα αποθετήριο των αποδόσεων του έργου, των αποτελεσμάτων, των ειδήσεων και των επαφών και θα είναι η πλατφόρμα ΑΕΠ για τις ομάδες-στόχους για πρόσβαση σε MORE πόρους και εκπαιδευτικό υλικό. Το MORE είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας των ευκαιριών κατάρτισης και των προσόντων των γυναικών της υπαίθρου της ΕΕ. Η πραγματικότητα της ζωής των γυναικών στις αγροτικές περιοχές έχει γίνει πιο διαφορετική τις τελευταίες δεκαετίες. Στη σημερινή κοινωνία, οι γυναίκες αναλαμβάνουν έναν «πολυλειτουργικό ρόλο» στο πολυπρόσωπο πλαίσιο των οικογενειών τους (δηλαδή φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων) και στους κοινωνικούς και εργασιακούς δεσμούς. Αυτή η πολλαπλότητα ρόλων συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των οικογενειών τους, καθώς και στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου, στη συμμετοχή στα κοινά και στους τρόπους επανεξέτασης των εδαφικών πλαισίων. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο πολυλειτουργικός ρόλος των γυναικών είναι ουσιαστικός για τη διάσωση των αγροτικών περιοχών στην Ευρώπη, ο πληθυσμός των οποίων αναμένεται να συρρικνωθεί σε σχεδόν 8 εκατομμύρια έως το 2050, σε αντίθεση με έναν ταχέως αναπτυσσόμενο αστικό πληθυσμό που θα φτάσει τα 24 εκατομμύρια έως το 2050. Γυναίκες της υπαίθρου εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά μειονεκτήματα, σε σύγκριση όχι μόνο με τους άνδρες της υπαίθρου, αλλά και με τις αστικές γυναίκες. Λόγω των διαρθρωτικών μειονεκτημάτων των τοπικών αγορών εργασίας, οι γυναίκες πρέπει να μεταναστεύσουν από τις αγροτικές περιοχές σε υψηλότερο ποσοστό από τους άνδρες. Ωστόσο, για τις παλαιότερες γενιές, ο ρόλος του οικιακού φροντιστή αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην κινητικότητα. Οι γυναίκες της υπαίθρου είναι πιο δυσαρεστημένες με τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης στις περιφέρειές τους. Επιπλέον, συμβάλλουν σημαντικά στον αγροτικό τομέα όσον αφορά τον χρόνο εργασίας στη γεωργία. Ωστόσο, μόνο το 30% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ ανήκουν επίσημα σε γυναίκες. Τις περισσότερες φορές, τα επίσημα έγγραφα, τα δικαιώματα και η εκπροσώπηση σε αγροτικές ενώσεις ή τοπικές ομάδες είναι στο όνομα των ανδρών ομολόγων τους.  Αν και ο πολυλειτουργικός ρόλος των γυναικών της υπαίθρου έχει τονιστεί από τους φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ, στην πραγματικότητα δεν υποστηρίζεται από τους τομείς πολιτικής και κοινωνικοοικονομικούς τομείς της εθνικής και τοπικής πραγματικότητας. Οι εταίροι MORE έχουν αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις κατά πρώτο λόγο, εντός των περιφερειακών αγροτικών πλαισίων στα οποία δραστηριοποιούνται. Ως εκ τούτου, αποφάσισαν να προωθήσουν μια πρόταση έργου για να συμβάλουν στην κάλυψη αυτών των κενών. Το MORE ανταποκρίνεται έτσι στην ανάγκη για αύξηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των γυναικών της υπαίθρου και για να τις καταστήσει άμεσους φορείς των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών διαδικασιών σε τοπικό επίπεδο. Μέχρι στιγμής έχει αναληφθεί περιορισμένη ερευνητική και εκπαιδευτική δράση για την πολυλειτουργικότητα: το MORE θα ξεπεράσει αυτούς τους περιορισμούς με τη διεξαγωγή εις βάθος ερευνητικής ανάλυσης, την ανάπτυξη 10 μαθημάτων κατάρτισης ηλεκτρονικής μάθησης και την προώθηση της πρώτης ψηφιακής κοινότητας γυναικών της υπαίθρου, που υποστηρίζεται άμεσα από την ανατροφοδότηση ομάδων στόχου. Το έργο ξεκίνησε επίσημα στις 6 Ιουνίου 2022, με την πρώτη διαδικτυακή διακρατική συνάντηση, κατά την οποία οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν το συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, να καθορίσουν χρονοδιαγράμματα και τα αντίστοιχα καθήκοντα τους επόμενους μήνες. Μία από τις πρώτες δραστηριότητες ήταν η ανάπτυξη, η δοκιμή και η εφαρμογή της πλατφόρμας Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ). Η πλατφόρμα MORE είναι η κύρια έκθεση των αποτελεσμάτων του έργου και το μεγαλύτερο και πιο απτό κανάλι της για διεθνή προβολή και είναι διαθέσιμο σε 6 γλώσσες (EN, ES, IT, RO, PL, GR) με όλο το περιεχόμενό της εντελώς δωρεάν, χωρίς την απαίτηση εγγραφής/ταυτοποίησης από τον χρήστη. Ο ιστότοπος MORE είναι πλέον online στη διεύθυνση https://www.moreproject.eu/.  Για τα επόμενα δύο χρόνια, η Πλατφόρμα θα φιλοξενεί και θα ενσωματώνει όλα τα κύρια επιτεύγματα της κοινοπραξίας. Κάθε ενότητα της πλατφόρμας MORE είναι μια αυτόνομη βιβλιοθήκη της αντίστοιχης απόδοσης. Η εκπαίδευση MORE θα αποτελείται από 10 ηλεκτρονικά μαθήματα σχεδιασμένα - και συνδημιουργημένα με - ενήλικες γυναίκες της υπαίθρου, με τρόπο που θα ενισχύσει την πολυλειτουργικότητά τους για να τις εξοπλίσει με ικανότητες, δεξιότητες και εργαλεία. Αυτά τα μαθήματα κατάρτισης θα βασιστούν στην εμπεριστατωμένη γνώση των εταίρων σε προγράμματα ΕΕΚ ενηλίκων. Σκοπός είναι η υποστήριξη της επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της ομάδας-στόχου. Επιπλέον, η ενότητα "Συνεργάτες" θα είναι σχετική με τον εκτεταμένο αντίκτυπο του έργου, καθώς οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται για το έργο θα μπορούν να ενταχθούν στην κοινότητα MORE και να γίνουν συνδεδεμένοι εταίροι. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο MORE:  https://www.moreproject.eu/  

Το SEERC συμμετείχε στη συνάντηση έναρξης του έργου MORE

Στις 6 Ιουνίου, το SEERC συμμετείχε στο Kick-Off Meeting του MORE Project (Πολυλειτουργικός ρόλος των γυναικών ως βασικός μοχλός για την αγροτική ανάπτυξη), ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο συγκεντρώνει επτά εταίρους από έξι χώρες ( Βέλγιο, Ιταλία, Ρουμανία, Ελλάδα, Ισπανία και Πολωνία). Η εναρκτήρια συνάντηση, που φιλοξενήθηκε από την IHF, είχε αρχικά προγραμματιστεί στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, αλλά είχε προγραμματιστεί εκ νέου και πραγματοποιήθηκε στην Πεσκάρα της Ιταλίας, λόγω συμφωνίας των εταίρων. Το έργο MORE («Πολυλειτουργικός ρόλος των γυναικών ως βασικός μοχλός για την αγροτική ανάπτυξη») στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας των ευκαιριών κατάρτισης και των προσόντων των γυναικών της υπαίθρου της ΕΕ. Οι δράσεις MORE προσπαθούν να βελτιώσουν και να προωθήσουν τον πολυλειτουργικό ρόλο των γυναικών της υπαίθρου ενισχύοντας το ευρύ φάσμα των δεξιοτήτων τους και ενθαρρύνοντας και παρακινώντας τη συμμετοχή τους στα τοπικά οικοσυστήματα. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου, το έργο θα σχεδιάσει το πρώτο πρόγραμμα κατάρτισης για τη βελτίωση και την προώθηση του πολυλειτουργικού ρόλου των γυναικών της υπαίθρου, ενισχύοντας το ευρύ φάσμα των δεξιοτήτων τους, ενθαρρύνοντας και παρακινώντας τη συμμετοχή τους στα τοπικά οικοσυστήματα. Το MORE αντιμετωπίζει ανάγκες και προτεραιότητες που επιβεβαιώθηκαν πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο δηλώνει ότι ο ρόλος των γυναικών είναι ουσιαστικός για τη διάσωση των αγροτικών περιοχών στην Ευρώπη, των οποίων ο πληθυσμός αναμένεται να συρρικνωθεί σε σχεδόν 8 εκατομμύρια έως το 2050 σε σύγκριση με τον αστικό πληθυσμό που θα φτάσει τα 24 εκατομμύρια έως το 2050. Το έργο MORE θα διεξάγει τις εργασίες του σε 5 χώρες του έργου της ΕΕ - Ισπανία, Ρουμανία, Πολωνία, Ιταλία και Ελλάδα, όπου θα επιλεγούν 7 αγροτικές περιοχές (Rural Women Hubs). Τα προϊόντα του έργου θα σχεδιαστούν από κοινού με τους ενδιαφερόμενους για να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες του έργου καλύπτουν τις ανάγκες των γυναικών της υπαίθρου. Συνολικά, οι δραστηριότητες των κόμβων θα προσεγγίσουν 490 άτομα. Το MORE θα εξασφαλίσει μια ισχυρή συμμετοχική προσέγγιση καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, προάγοντας παράλληλα τη διακρατική συνεργασία. Θα διαδώσει τα αποτελέσματα σε επίπεδο ΕΕ και θα εξασφαλίσει ευρεία αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων του έργου από πολλούς οργανισμούς ΕΕΚ εκτός της εταιρικής σχέσης. Για να επιτευχθούν αυτά, μια MORE Ψηφιακή Κοινοτική Πλατφόρμα για Πολυλειτουργικές Γυναίκες θα είναι διαθέσιμη για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, συλλογή πληροφοριών για τη διαδικασία συνδημιουργίας και επιτρέποντας διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ γυναικών της υπαίθρου, επαγγελματιών και σχετικών ομάδων ενδιαφέροντος. Ο ρόλος του SEERC στο έργο είναι να ενεργεί ως βασικός ακαδημαϊκός εταίρος. Θα είμαστε επικεφαλής των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την ανάλυση της πολυλειτουργικότητας των γυναικών στις πέντε χώρες εταίρους και σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και θα συντονίζουμε την ακαδημαϊκή έρευνα στην περιοχή. Επίσης, θα παίξουμε βασικό ρόλο στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων για ακαδημαϊκή αυστηρότητα και πρακτική εφαρμογή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το MORE και άλλες πρωτοβουλίες SEERC:: MORE: https://www.moreproject.eu/  SEERC: http://www.seerc.org

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞIΑ!

Εταίροι