EN | ES | IT | RO | PL | GR


Al treilea eveniment de co-creație din cadrul proiectului MORE ”Rolul multifuncțional al femeilor ca factor cheie pentru dezvoltarea rurală” - România

În data de 21 decembrie 2022, la Pipirig, județul Neamț, România, a fost organizat cel de-al treilea eveniment de co-creație din cadrul proiectului MORE "Rolul multifuncțional al femeilor ca motor cheie pentru dezvoltarea rurală", care a reunit 10 formatori VET și reprezentanți ai actorilor locali.

Obiectivele evenimentului au fost de a colecta feedback cu privire la materialele și resursele de formare, de a identifica nevoile concrete care pot fi satisfăcute prin formarea MORE, de a explora oportunitățile de implicare și sprijin din partea părților interesate și a autorităților locale pentru a oferi cursuri MORE celor mai relevante grupuri țintă și de a defini cele mai bune formate de furnizare a acestora pentru a răspunde nevoilor comunității.

Echilibrul dintre conceptele teoretice și exemplele practice, alegerea tematicilor, atractivitatea și ușurința de utilizare a platformei, selecția de resurse externe și evaluările de la finalul fiecărui modul au fost cele mai apreciate de participanți. Un alt punct forte al formării MORE este reprezentat de flexibilitatea și adecvarea sa la diverse formate și durate de formare. 

A fost subliniată importanța implicării stakeholderilor locali (autorități publice, școli VET, biblioteci). Actorii locali și-au arătat disponibilitatea de a sprijini desfășurarea formării MORE prin asigurarea accesului la spațiile de formare, prin implicarea formatorilor și prin promovarea oportunității în rândul membrilor comunității și al grupurilor țintă.

Proiectul MORE "Rolul multifuncțional al femeilor ca factor cheie pentru dezvoltarea rurală" are ca scop îmbunătățirea accesului la oportunitățile de formare și la calificările femeilor din mediul rural din UE, precum și a calității acestora. Realitățile vieții femeilor din zonele rurale au devenit mai diverse în ultimele decenii. În societatea actuală, femeile își asumă un "rol multifuncțional" în contextul multifațetat al familiilor lor (de exemplu, îngrijirea copiilor și a persoanelor în vârstă) și al legăturilor sociale și de muncă. Această multiplicitate de roluri contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea calității vieții familiilor lor, precum și la dezvoltarea socio-economică rurală, la angajamentul civic și la modalități de regândire a contextelor teritoriale.

Pentru mai multe informații despre proiectul MORE:

https://www.moreproject.eu/ 
https://www.facebook.com/MORE-Project-112021021533837/?ref=pages_you_manage 
https://www.youtube.com/channel/UCiuQGwsLFT6RiOurR8regdw
CONSORȚIU!

Parteneri