EN | ES | IT | RO | PL | GR


Al doilea eveniment de co-creație MORE - Kleinon

În data de 3 noiembrie 2022, a avut loc al doilea eveniment de co-creație MORE în România, organizat de Kleinon în Petricani, o comunitate rurală din județul Neamț. Acesta a reunit 15 profesioniști din domeniul educației și formării profesionale (formatori/profesori AE și VET, educatori a doua șansă, mediatori și membri ai consiliului local), care au oferit contribuții valoroase și au condus la o mai bună înțelegere a rolurilor și nevoilor femeilor multifuncționale în context rural.

 După o scurtă prezentare a proiectului MORE și a contextului, obiectivelor și metodologiei acestuia, discuțiile au fost organizate în jurul a trei blocuri tematice legate de rolul femeilor multifuncționale, nevoile de formare și oportunitățile existente, bune practici și cadre legale. 

Obiectivele evenimentului au fost:

•    Clarificarea definiției (definițiilor) femeii multifuncționale din perspectiva profesioniștilor locali din domeniul AE.
•    Identificarea nevoilor femeilor multifuncționale în contextul rural românesc
•    Înțelegerea cadrului socio-economic și politic care influențează femeile din zonele rurale.
•    Conștientizarea oportunităților și bunelor practici de formare în context rural

Concluziile celui de-al doilea eveniment au confirmat constatările primului eveniment desfășurat în septembrie 2022 la Dragomirești, o altă comunitate rurală din România. Acestea au subliniat necesitatea de a dezvolta și de a pune în aplicare cursuri de formare care să vizeze în mod direct abilitarea femeilor de a se angaja în activități antreprenoriale și generatoare de venituri, promovând legitimarea muncii informale și conducând la o împărțire mai echitabilă a responsabilităților la nivelul comunității. Fără măsuri și politici de sprijin care să asigure egalitatea de șanse, distribuirea echitabilă a responsabilităților casnice și o mai bună recunoaștere a contribuțiilor femeilor, multifuncționalitatea poate veni cu un cost ridicat pentru bunăstarea și capacitatea lor de a-și realiza întregul potențial.

Proiectul MORE („Rolul multifunctional al femeilor ca factor cheie pentru dezvoltarea rurală”) are ca scop îmbunătățirea calității și a accesului la oportunități de formare și calificare pentru femeile din mediul rural UE. Realitățile vieții femeilor din zonele rurale au devenit din ce în ce mai diverse în ultimele decade. În societatea de astăzi, femeile își asumă un rol „multifuncțional” în contextual multi-fațetat al familiei (ex. îngrijirea copiilor și persoanelor vârstnice), precum și al legăturilor sociale și de muncă. Această multitudine de roluri contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea calității vieții familiilor, precum și la dezvoltarea mediului socio-economic rural, implicarea cetățenească și diferite moduri de regândire a contextelor teritoriale

Pentru mai multe informații despre proiectul MORE:

https://www.moreproject.eu/ 
https://www.facebook.com/MORE-Project-112021021533837/?ref=pages_you_manage 
https://www.youtube.com/channel/UCiuQGwsLFT6RiOurR8regdw
CONSORȚIU!

Parteneri