EN | ES | IT | RO | PL | GR


Rolul multifuncțional al femeilor ca factor cheie pentru dezvoltarea rurală Platforma MORE este acum disponibilă online

Site-ul  MORE reprezintă un repozitoriu de produse, rezultate, noutăți și contacte ale proiectului și va fi platforma OER pentru grupurile țintă, pentru a accesa resursele MORE și materialele de formare.

MORE este un proiect cofinanțat de Programul Erasmus+ al Comisiei Europene, care are ca scop îmbunătățirea accesului, calității oportunităților de formare și a calificărilor pentru femeile din mediul rural din UE. Realitățile vieții femeilor din zonele rurale au devenit mai diverse în ultimele decenii. În societatea actuală, femeile își asumă un "rol multifuncțional" în contextul multifațetat al familiilor lor (de exemplu, îngrijirea copiilor și a persoanelor în vârstă) și al legăturilor sociale și de muncă. Această multiplicitate de roluri contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea calității vieții familiilor lor, precum și la dezvoltarea socio-economică rurală, la angajamentul civic și la modalități de regândire a contextelor teritoriale.

Potrivit Parlamentului European, rolul multifuncțional al femeilor este esențial pentru a salva zonele rurale din Europa, a căror populație se estimează că va scădea cu aproape 8 milioane de locuitori până în 2050, în contrast cu o populație urbană în creștere rapidă care va crește cu 24 milioane de locuitori până în 2050. Femeile din mediul rural încă se confruntă cu dezavantaje grave, în comparație nu numai cu bărbații din mediul rural, ci și cu femeile din mediul urban. Din cauza dezavantajelor structurale ale piețelor locale ale forței de muncă, femeile sunt nevoite să emigreze din zonele rurale într-un ritm mai ridicat decât bărbații. Cu toate acestea, pentru generațiile mai în vârstă, rolul de îngrijitoare casnică reprezintă o barieră semnificativă în calea mobilității. Femeile din mediul rural sunt mai nemulțumite de oportunitățile educaționale și de angajare din regiunile lor. În plus, acestea contribuie semnificativ la sectorul agricol în ceea ce privește timpul de lucru în agricultură. Doar 30 % din exploatațiile agricole din UE sunt deținute oficial de femei. De cele mai multe ori, documentele oficiale, drepturile și reprezentarea în cadrul asociațiilor agricole sau al grupurilor locale sunt în numele omologilor lor de sex masculin.

Deși rolul multifuncțional al femeilor din mediul rural a fost subliniat de către factorii de decizie din UE, acesta nu este, de fapt, aprobat de sectoarele politice și socio-economice ale realităților naționale și locale.
Partenerii MORE s-au confruntat cu aceste provocări în primul rând, în contextul rural regional în care își desfășoară activitatea. Prin urmare, au decis să promoveze o propunere de proiect pentru a contribui la acoperirea acestor lacune. MORE răspunde astfel nevoii de a crește competențele și capacitățile femeilor din mediul rural și de a le face actori direcți ai proceselor sociale, politice și economice la nivel local. Până în prezent, au fost întreprinse cercetări și acțiuni educaționale limitate în domeniul multifuncționalității: MORE va depăși aceste limitări prin efectuarea unei analize aprofundate a cercetării, prin dezvoltarea a 10 cursuri de formare e-learning și prin promovarea primei comunități digitale a femeilor din mediul rural, susținută direct de feedback-ul grupurilor țintă.

Proiectul a demarat oficial la 6 iunie 2022, cu prima întâlnire transnațională online, în cadrul căreia partenerii au avut ocazia de a discuta despre calendarul general de implementare a proiectului, de a defini termenele și sarcinile respective în lunile următoare. Una dintre primele activități a fost dezvoltarea, testarea și implementarea Platformei de resurse educaționale deschise (OER). 
Platforma MORE este principalul mijloc de promovare a rezultatelor proiectului și cel mai mare și mai tangibil canal de vizibilitate internațională a acestuia, fiind disponibilă în 6 limbi (EN, ES, IT, RO, PL, GR). Tot conținutul său este complet gratuit, fără a necesita niciun fel de înregistrare/identificare din partea utilizatorului. Site-ul MORE este acum online la adresa https://www.moreproject.eu/. 
În următorii doi ani, platforma va găzdui și va integra toate realizările importante ale consorțiului; fiecare secțiune a platformei MORE este o bibliotecă de sine stătătoare a rezultatelor sale.
Formarea MORE va consta în 10 cursuri digitale concepute pentru - și co-create împreună cu - femeile adulte din mediul rural, astfel încât să le sporească multifuncționalitatea și să le asigure dotarea instrumente specific, precum și dezvoltarea unor competențe și abilități.

Aceste cursuri de formare se vor baza pe cunoștințele aprofundate ale partenerilor din cadrul programelor de educație și formare profesională a adulților.

Scopul este de a sprijini creșterea profesională și personală, precum și competitivitatea grupului țintă.

În plus, secțiunea "Asociați" va fi relevantă pentru impactul pe scară largă al proiectului, deoarece organizațiile interesate de proiect vor putea să se alăture comunității MORE și să devină parteneri asociați.

Pentru mai multe informații despre proiectul MORE: https://www.moreproject.eu/
CONSORȚIU!

Parteneri