EN | ES | IT | RO | PL | GR

Glossary

Afaceri internaționale

orice formă de afaceri desfășurate în afara granițelor naționale.

Antreprenoriat ecologic

acțiuni care vizează producerea de bunuri și servicii care respectă mediul înconjurător pe parcursul proceselor de producție (transformare, comercializare și distribuție a produsului).

Autoevaluare

Este modul în care ne judecăm pe noi înșine în diferitele domenii ale vieții noastre (calitățile noastre fizice și cognitive, interesele, abilitățile etc.).

Burnout

literalmente epuizare, indică stresul trăit la locul de muncă care determină o uzură psihofizică și emoțională.

Comerțul electronic

Comerțul electronic reprezintă cumpărarea și vânzarea de produse sau servicii prin intermediul internetului.

Cooperativă

conform Alianței Cooperatiste Internaționale, "o cooperativă este o asociație autonomă de persoane unite în mod voluntar pentru a-și satisface nevoile și aspirațiile economice, sociale și culturale comune prin intermediul unei întreprinderi deținute în comun și controlate în mod democratic". Societatea Cooperativă Europeană - o Societate Cooperativă Europeană (Societas Cooperativa Europaea - SCE) este o formă juridică opțională de societate cooperativă, menită să faciliteze activitățile transfrontaliere și transnaționale ale cooperativelor.

Cooperativă cu mai multe părți interesate

o cooperativă deținută și controlată de mai multe tipuri de membri (producători, consumatori, lucrători, voluntari). Părțile interesate pot fi persoane fizice sau alte organizații (organizații fără scop lucrativ, întreprinderi, agenții guvernamentale, alte cooperative), inclusiv alte cooperative.

Cunoașterea de sine

Este imaginea pe care ne-o formăm despre noi înșine, pornind de la abilitățile și caracteristicile percepute de noi înșine.

Dezvoltare durabilă

reprezintă tendința care urmărește să asigure creșterea economică, protecția mediului și bunăstarea socială.

Echilibrul dintre viața profesională și cea p

timpul pe care îl petrecem la locul de muncă în comparație cu timpul pe care îl dedicăm familiei și relațiilor sociale, dar și sănătății și urmăririi intereselor personale.

Economie circulară

model de producție și de consum bazat pe ideea de prelungire a ciclului de viață al produselor.

Economie ecologică

sistem economic orientat spre promovarea bunăstării umane și a echității sociale prin reducerea riscurilor de mediu și a penuriei ecologice.

Globalizarea

oportunitatea pe care o are orice companie care dorește să își extindă afacerile

Guvernanță cooperatistă

structurile și sistemele de control prin care sunt conduse societățile cooperative și prin care managerii sunt trași la răspundere. În practică, există diverse modele de guvernanță cooperatistă. Modelul clasic de guvernanță cooperatistă implică Adunarea Generală (formată din toți membrii), care alege CA (Consiliul de Administrație), care, la rândul său, numește managerii executivi. În special în cooperativele mai mari, este numit și un consiliu de supraveghere din rândul membrilor, cu scopul de a controla activitatea CA în numele Adunării generale.

Imagine corporativă

Numită și imagine de marcă, aceasta reprezintă modul în care o companie se prezintă publicului său și include elemente precum designul, valorile și atitudinile.

Instrumentul TIC

Un instrument de tehnologie a informației și comunicațiilor este o tehnologie utilizată pentru a procesa, gestiona și distribui informații prin intermediul unor dispozitive digitale, cum ar fi calculatoarele sau telefoanele inteligente, și pentru a face din comunicare un proces mai eficient.

Integrare economică

stabilirea de norme și reglementări care sporesc sau inhibă comerțul și cooperarea economică între țări.

Internaționalizare

Procesul cultural la nivel de întreprindere prin care companiile își dezvoltă capacitățile de a face afaceri într-o varietate de țări care constituie alte piețe decât mediul lor geografic natural.

Intersecționalitate

suprapunerea (sau "intersecția") diferitelor identități sociale și posibila lor discriminare, opresiune sau dominație specifică.

Locuri de muncă ecologice

se referă la locurile de muncă care contribuie la conservarea, îmbunătățirea și restaurarea mediului în orice sector economic.

Motivația extrinsecă

Motivația care provine dintr-un stimul care vine din exterior.

Motivația intrinsecă

Motivația unei persoane atunci când acționează într-un anumit mod sau îndeplinește o sarcină pentru simpla plăcere de a o face.

Parola

Este o cheie de autentificare care trebuie să fie secretă, deoarece permite unui utilizator să acceseze un fișier, un computer sau un program. Ea este compusă din litere, cifre și caractere speciale.

Plugin

Plugin-urile sunt suplimente care oferă funcționalitate suplimentară sau îmbunătățiri altor programe, permițându-vă să extindeți funcționalitatea unei alte aplicații.

Prioritizare

atribuirea unei priorități unei serii de obiecte, evenimente sau altele similare.

Smart-working (sau muncă agilă)

este un mod special de executare a performanței profesionale introdus pentru a îmbunătăți productivitatea și reconcilierea timpului de viață și de muncă, fără constrângeri precise de timp și de loc și cu ajutorul instrumentelor tehnologice.

Stima de sine

Evaluarea pozitivă sau negativă pe care o are o persoană despre ea însăși pe baza concepției sale despre sine. Aceasta este însoțită de sentimente de valoare personală și de acceptare de sine.

Țara de origine

țara din care provine un produs sau un serviciu și percepțiile pe care le aduce aceasta, care pot avea un impact pozitiv sau negativ asupra afacerii.

Uniune cooperatistă

o societate cooperatistă ai cărei membri sunt cel puțin două cooperative primare care operează în același domeniu de activitate sau la nivel de district (definiția și cerințele legale pot varia de la o țară la alta).

CONSORȚIU!

Parteneri