EN | ES | IT | RO | PL | GR


Konsorcjum uczestniczyło w spotkaniu zamykającym międzynarodowy projekt MORE

W dniu 20 września 2023 r. konsorcjum wzięło udział w międzynarodowym spotkaniu zamykającym projekt MORE (Wielofunkcyjna rola kobiet jako kluczowy czynnik rozwoju obszarów wiejskich), projekt współfinansowanego przez program Komisji Europejskiej Erasmus+. Projekt ten zgromadził siedmiu partnerów z sześciu krajów, a mianowicie Belgii, Włoch, Rumunii, Grecji, Hiszpanii i Polski. Z radością pragniemy poinformować, że nasi partnerzy zebrali się w pięknym mieście Malaga w siedzibie ITSFA, aby przeprowadzić ostatnie spotkanie naszego projektu. Podczas tego spotkania omówiliśmy ostatnie kroki niezbędne do pomyślnego zakończenia naszego projektu, a także istotne aspekty związane z trwałością rezultatów i stroną internetową MORE.

Mieliśmy także okazję zapoznać się ze wszystkimi osiągnięciami projektu i miło nam poinformować, że otrzymaliśmy pozytywne opinie. Informacje zwrotne pochodzą zarówno z działań pilotażowych przeprowadzonych w krajach uczestniczących, jak i od podmiotów i organizacji zewnętrznych, które miały okazję zapoznać się ze stroną internetową i materiałami projektu. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapraszamy do odwiedzenia strony projektu MORE (https://www.moreproject.eu/index.php?lang=PL).

Spotkanie to charakteryzowało się wymianą innowacyjnych pomysłów i wspólnych wysiłków, poruszających kluczowe tematy, aby zapewnić dalszy pozytywny wpływ naszego projektu w przyszłości. Pozostajemy nadal skierowani na utrzymanie doskonałości i trwałości naszych wysiłków.

Więcej informacji na temat projektu MORE i jego inicjatyw można znaleźć na stronie

https://www.moreproject.eu/
https://www.facebook.com/MORE-Project-112021021533837/?ref=page_interna
https://www.youtube.com/channel/UCiuQGwsLFT6RiOurR8regdw
KONSORCJUM!

Partnerzy