EN | ES | IT | RO | PL | GR


Wielofunkcyjna rola kobiet jako kluczowa siła napędowa rozwoju obszarów wiejskich: Circle uczestniczyła do drugim międzynarodowym spotkaniu projektowym MORE

10 listopada 2022 r. Fundacja Circle wzięła udział w drugim międzynarodowym spotkaniu MORE, projektu współfinansowanego z Programu Erasmus + Komisji Europejskiej, który skupia ośmiu partnerów z sześciu różnych krajów (Hiszpania, Włochy, Belgia, Polska I Rumunia). Spotkanie odbyło się w trybie hybrydowym, a gospodarzem była firma IHF w Brukseli.

Partnerzy zebrali się w kluczowej fazie projektu. Konsorcjum MORE kończy badania nad wielofunkcyjnością kobiet wiejskich jako nowym paradygmatem rozwoju i rewitalizacji obszarów wiejskich, których kulminacją jest dostarczenie ostatecznych wytycznych i zaleceń. Partnerzy omówili również stan realizacji wydarzeń współtworzenia oraz realizację szkoleń. W wydarzeniach współtworzenia zaangażowani byli główni interesariusze, co umożliwiło zebranie kluczowych danych wejściowych do zaprojektowania narzędzi szkoleniowych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom interesariuszy.

Zarządzanie projektem i metodologia obejmują opracowanie spersonalizowanego zarządzania projektem, planów zapewniania jakości i rozpowszechniania oraz narzędzi monitorowania/oceny. Dzięki obecności partnerów z dużym doświadczeniem i potencjałem projekt zyska na zwiększonej widoczności i będzie miał wpływ na poziomie krajowym i europejskim.

Projekt MORE ma na celu poprawę dostępu do wysokiej jakości szkoleń i kwalifikacji kobiet z obszarów wiejskich w UE. Niektóre z kluczowych umiejętności potrzebnych do wzmocnienia pozycji kobiet na obszarach wiejskich obejmują umiejętności cyfrowe, przedsiębiorczy sposób bycia przedsiębiorcą społecznym lub samozatrudnionym, kompetencje wielojęzyczne, przystosowanie się do zmiany klimatu i sposoby promowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz elastyczność umożliwiającą dostosowanie się do radykalnych zmian, takich jak te, które pandemia COVID-19 narzuciła naszym społeczeństwom i gospodarkom. Projekt MORE poprawi dostęp do tych kwalifikacji poprzez opracowanie wysokiej jakości treści edukacyjnych, łatwych do powielenia w innych krajach UE.

Platforma OER projektu MORE jest dostępna pod adresem https://www.moreproject.eu/, dostarczając konkretnych informacji na temat celów projektu, działań i rezultatów. 

W projekcie, Circle wnosi wkład we wszystkie rezultaty, w szczególności w rozwój społeczności lokalnej i cyfrowej, tworzenie i tłumaczenie modułów szkoleniowych oraz rozpowszechnianie wyników projektu 

Więcej informacji na temat MORE i innych inicjatyw Circle:

Strona internetowa projektu: https://www.moreproject.eu/

Strona internetowa Circle: https://www.fundacjacircle.eu/ 
KONSORCJUM!

Partnerzy