EN | ES | IT | RO | PL | GR
Către o economie verde: Oportunități de antreprenoriat în zonele rurale.
Formular de feedback    |    Porniți audio    |    Descărcați conținut: /    |   


Economia ecologică

Ce este economia ecologică?Faceți clic pentru a citi

Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) definește o economie verde ca fiind "o economie care are ca rezultat îmbunătățirea bunăstării umane și a echității sociale, reducând în același timp în mod semnificativ riscurile de mediu și penuria ecologică și realizând dezvoltarea economică și eficiența resurselor.".

Obiectivul principal al economiei verzi constă în:

Producerea de bunuri și servicii ecologice,

Promovarea creșterii produsului național,

Creșterea inovării

 

 

Principiile economiei ecologiceFaceți clic pentru a citi

Economia ecologică analizează, măsoară și evaluează acești trei piloni.

Impact social

Impactul dezvoltării

Transformarea economică și creșterea întreprinderilor ecologice

Dezvoltarea cu emisii reduse de carbon

Eficiență energetică

Eradicarea sărăciei

Justiție și bună guvernare

Asistență socială

Principiile economiei ecologice se concentrează pe utilizarea resurselor care aduc valoare societății, promovând bunăstarea și reziliența pe termen scurt și lung.

 

Beneficiile economiei verziFaceți clic pentru a citi

Reducerea sărăciei 

Promovarea incluziunii sociale

Consolidarea dezvoltării economice umane

Întreținerea și conservarea bunurilor comune ecologice

Promovarea bunăstării economice 

Stimularea dezvoltării economice

Reducerea poluării mediului

Optimizarea resursele energetice 

Raționalizarea resurselor regenerabile

Optimizarea resurselor naturale

Promovarea bunăstării sociale

Tendințe ale economiei verziFaceți clic pentru a citi

Economie circulară

Este cea mai importantă tendință din economia ecologică. Promovează utilizarea de materiale biodegradabile în producția de bunuri de consum, astfel încât acestea să poată fi returnate în natură fără a afecta mediul înconjurător. Prin acest model, resursele utilizate sunt reciclate pentru a evita generarea de deșeuri.

Cultura corporativă

Această tendință se bazează pe aducerea ideilor ecologice în contextul afacerilor. Angajații și grupurile-țintă ale companiilor cu o etichetă verde se identifică cu această tendință de respect pentru mediu.

Economia colaborativă

Economia colaborativă constă în împrumutul, închirierea, cumpărarea sau vânzarea de produse pe baza unor nevoi specifice și nu pentru a obține un câștig financiar.

Energii regenerabile

Energiile regenerabile urmăresc să stimuleze energia curată și produsă la nivel local, reducând costurile importurilor și ale transportului de energie.  

 

Sfaturi pentru ca afacerea dvs. să fie sustenabilă și ecologicăFaceți clic pentru a citi

Eliminarea produselor de unică folosință
Înlocuiți aceste produse (de exemplu, paharele de plastic) cu produse ecologice.

Lucrul la distanță
În funcție de tipul de muncă, ați putea avea mai multă flexibilitate de a lucra de acasă cel puțin o zi pe săptămână.

Produse prietenoase cu mediul înconjurător
Utilizați produse ecologice, de exemplu, înlocuiți săpunurile cosmetice din zonele comune cu săpunuri care nu au la bază animale.

Furnizori locali
Stabilirea unor relații bune cu furnizorii locali poate duce la reduceri bune, care sunt similare cu prețurile mici ale marilor lanțuri de furnizori.  În acest fel, contribuiți la reducerea emisiilor de CO2.

Digitizarea documentelor
Acest lucru nu numai că îmbunătățește impactul asupra mediului, ci și organizarea și transferul de informații.

Reutilizarea și/sau reciclarea
Încurajați durabilitatea, inclusiv prin includerea unor obiceiuri simple în rândul lucrătorilor, cum ar fi utilizarea de containere separate.

Cum îmi pot transforma afacerea astfel încât să aibă un impact mai mic asupra mediului? Ce criterii sau strategii trebuie să urmez pentru a deveni o afacere ecologică? Iată o listă de întrebări la care să vă gândiți. Acestea vă vor ajuta să vă gândiți la modul în care o afacere ar putea deveni o afacere mai durabilă și mai ecologică. Dacă nu aveți o afacere, puteți inventa una pentru a răspunde la aceste întrebări:

Cum pot reduce consumul de energie în afacerea mea?

Am o influență asupra angajaților, părților interesate și clienților? Pot desfășura acțiuni de conștientizare a problemelor de mediu?

Cum pot să reduc deșeurile? Cum pot valorifica deșeurile?

Cum gestionăm consumul de apă și pot să mă gândesc la modalități de gestionare mai responsabilă?

Pot folosi furnizorii din apropiere? Cu ce furnizori din apropiere pot lucra?

Cunosc amprenta ecologică a produselor mele?

Locuri de muncă ecologice

Ce sunt locurile de muncă ecologice?Faceți clic pentru a citi

Potrivit Organizației Internaționale a Muncii (OIM), locurile de muncă ecologice sunt locuri de muncă decente care contribuie la conservarea și refacerea mediului, fie în sectoare tradiționale, cum ar fi industria prelucrătoare și construcțiile, fie în noi sectoare emergente, cum ar fi energia regenerabilă și eficiența energetică. Principalele obiective ale locurilor de muncă ecologice sunt specificate mai jos:

Creșterea eficienței consumului de energie și de materii prime.

Limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Reducerea la minimum a deșeurilor și a poluării.

Protejarea și refacerea ecosistemelor.

Contribuie la adaptarea la schimbările climatice.

Conștientizarea progreselor în direcția sustenabilității la toate nivelurile.

Locuri de muncă decente:

 • Muncă productivă,
 • Venituri decente,
 • Securitatea la locul de muncă,
 • Protecția socială pentru familii,
 • Dezvoltare personală și oportunități egale pentru toți.

 

Domenii de acțiune pentru locuri de muncă ecologice Faceți clic pentru a citi

Prevenirea și controlul poluării

Acest domeniu include locuri de muncă, cum ar fi:

 • Șef al Departamentului de gestionare a deșeurilor.
 • Laborant în analiza apei.

Evaluarea impactului și gestionarea mediului natural și rural

În acest domeniu veți găsi locuri de muncă precum:

 • Tehnician în managementul faunei.
 • Tehnician de restaurare a mediului.

Managementul mediului, durabilitate și responsabilitate socială

În acest domeniu veți găsi locuri de muncă precum:

 • Managerul de sustenabilitate al companiei.
 • Auditor de mediu.

Informare și educație în domeniul mediului

În acest domeniu didactic veți găsi locuri de muncă cum ar fi:

 • Comunicator de mediu
 • Jurnalist de mediu.

Analiza ciclului de viață

Acest domeniu include locuri de muncă, cum ar fi:

 • Specialist în etichetare ecologică.

Energie și schimbări climatice

În acest domeniu veți găsi locuri de muncă precum:

 • Manager energetic.
 • Tehnician în domeniul energiei regenerabile.

Instrumente IT aplicate la managementul de mediu

Acest domeniu include locuri de muncă, cum ar fi:

 • Tehnician în sisteme informaționale geografice (GIS) și teledetecție.
 • Consultant în sisteme informatice geografice.

Lista locurilor de muncă ecologice este foarte lungă, dar principalii promotori ai locurilor de muncă ecologice sunt chiar companiile, care ar trebui să se orienteze mai ferm către crearea de departamente specifice.

 

Locuri de muncă ecologice în zonele ruraleFaceți clic pentru a citi

Iată câteva exemple de locuri de muncă ecologice - de câte dintre ele știați?

 • Tratarea și epurarea apelor reziduale.
 • Gestionarea deșeurilor: Producerea de biocombustibili, cum ar fi biodiesel sau bioetanol.
 • Producerea de energii regenerabile.
 • Gestionarea zonelor forestiere și a spațiilor naturale protejate.
 • Servicii de mediu pentru companii și entități (inclusiv servicii de protecție și control al poluării fonice, al poluării atmosferice și de recuperare a solurilor contaminate).
 • Educație și informare în domeniul mediului.
 • Producția ecologică: Agricultură și zootehnie ecologice.
 • Funcțiile de protecție a mediului în industrie și servicii.

Analiza cazului "Feltai"

"Feltai" este un proiect condus de Inés Heredia, care se desfășoară în nordul Spaniei. Acest proiect pune în valoare lâna de oaie prin realizarea de produse textile din aceasta. Se fac papuci, umplutură pentru perne, haine pentru designeri etc. Atunci când produsele nu mai sunt utile sau lâna rămâne nefolosită, Inés și echipa sa de femei o folosesc pentru compostare.

Vă rugăm să reflectați la următoarele întrebări:

 1. Credeți că Feltai este o companie prietenoasă cu mediul?
 2. Ce practici sunt aplicate la Feltai care sunt în concordanță cu principiile economiei verzi?
 3. Ce strategii ar putea fi implementate pentru ca Feltai să aibă un impact mai mic asupra mediului?

 

Antreprenoriat ecologic

Ce este antreprenoriatul ecologic?Faceți clic pentru a citi

Prin antreprenoriat ecologic se înțeleg acele întreprinderi al căror obiectiv este de a obține creștere economică, ținând cont în același timp de utilizarea optimă și respectuoasă a resurselor naturale și de evitarea poluării.

Integrarea celor trei axe ale dezvoltării durabile garantează succesul antreprenoriatului ecologic.

Domenii de antreprenoriat ecologic:

 • Surse alternative de energie regenerabilă.
 • Transportul ecologic.
 • Servicii de consultanță ecologică.
 • Îmbrăcăminte organică sau reciclată.
 • Ambalaje biodegradabile.
 • Supermarketuri ecologice.
 • Produse cosmetice ecologice.

Acestea sunt doar câteva exemple.

 

Sectorul agroecologicFaceți clic pentru a citi

Potrivit OCDE, agroecologia este "studiul relației dintre culturile agricole și mediul înconjurător".

 • Unele dintre principiile care stau la baza agroecologiei sunt:
 • Reciclarea nutrienților
 • Diversitate
 • Sinergii
 • Integrare
 • Spațiul de cultivare ca o valoare în sine.

Agroecologia este un sector care, în prezent, oferă multiple oportunități pentru crearea de locuri de muncă ecologice.

Sectorul agroecologiei poate fi înțeles ca o mișcare socială, în sensul că dezvoltă acțiuni care fac parte dintr-un proces social care vizează consolidarea economiei sociale, dar care, pe parcurs, creează sinergii pozitive care promovează dezvoltarea umană.

Agroecologia înlocuiește viziunea convențională a agriculturii cu o viziune mai ecologică, care include, printre altele:

Utilizarea optimă a apei

Conservarea biodiversității

Utilizarea pesticidelor și a îngrășămintelor verzi

 

Dimensiuni ale agroecologiei:

 • Procesul decizional în sistemul agroalimentar:
  • De la nivel local la nivel global
  • Contestarea politicilor care îngreunează proiectele 
 • Procesul decizional în sistemul agroalimentar:
  • De la nivel local la nivel global
  • Contestarea politicilor care împiedică proiectele locale de dezvoltare durabilă.
  • Susținerea politicilor.
 • Alianțe cu alte grupuri sociale legate de ecologie dintr-o perspectivă globală.
 • Mișcări sociale și politice.
 
 • Viziune integrală și sistemică a procesului de producție:
  • Reorganizarea agroecosistemului
 • Aspecte legate de eficiența energetică
 • Fluxuri de alte resurse fizice productive.
 

 

Pași către tranziția agroecologică:

Nivelul 1

Aplicarea unei perspective eficiente practicilor agricole tradiționale (de exemplu, reducerea consumului și utilizării de produse externe scumpe, rare sau dăunătoare mediului).

Nivelul 2

Aplicarea de practici alternative/ecologice care să le înlocuiască pe cele convenționale.

Nivelul 3

Reproiectarea agroecosistemului prin aplicarea unor procese și relații ecologice durabile.

Nivelul 4

Reorganizarea socială în agroecosistem, schimbarea valorilor spre o cultură mai durabilă.

Nu trebuie să confundăm termenul de agroecologie cu cel de agricultură ecologică. Obiectivul principal al agroecologiei este productivitatea alimentară, respectând cât mai mult natura.

Agroecologia este un sector care, în prezent, oferă multiple oportunități pentru crearea de locuri de muncă ecologice. Unele dintre aceste lucrări sunt legate de:

 • Reciclarea și reutilizarea deșeurilor
 • Conservarea produselor
 • Crearea de produse agricole și alimentare
 • Bioconstrucția și reabilitarea eficientă
 • Energia regenerabilă și eficiență energetică
 • Magazinele de produse ecologice
 • Centrele specializate pentru tratarea deșeurilor din punctele curate
 • Fabricarea, vânzarea sau distribuția de ambalaje biodegradabile
 • Consultanța de mediu
Turismul rural durabilFaceți clic pentru a citi

Turismul rural este asociat cu multiple concepte și activități turistice care se desfășoară în zonele rurale:

 • Ecoturism
 • Agroturism
 • Turismul în natură
 • Excursie de aventură
 • Turism ecologic
 • Activități cum ar fi:
  • Gastronomie
  • Echitație
  • Hunt
  • Pescuit
  • Alte sporturi
  • Obiective culturale și istorice
  • Altele

Unele dintre beneficiile pe care le promovează această abordare turistică constau în faptul că:

 • Perpetuează patrimoniul cultural local.
 • Aceasta conferă populației locale autoritatea de a interpreta și de a transfera cultura locală.
 • Creșterea economică locală.
 • Schimbul intercultural.
 • Îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor din zonele rurale.
 • Crește capacitatea de inserție profesională a zonelor rurale.

După perioada de pandemie cauzată de COVID-19, numeroase studii au constatat o creștere a interesului și a predispoziției călătorului sau a turistului pentru peisajele rurale și cultura locală.

Digitalizarea ruralăFaceți clic pentru a citi

Digitalizarea rurală este poziționată ca o modalitate de incluziune socială, mai ales după crizele economice și de sănătate cauzate de COVID-19.

Transformarea digitală, realizată într-un mod inteligent și respectuos față de localitate, implică: o utilizare mai eficientă a resurselor, o mai mare performanță, producție, calitate și siguranță. Aceasta promovează o îmbunătățire a beneficiilor companiilor, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, o mai bună gestionare a exploatațiilor agricole etc.

Pentru ca digitalizarea rurală să fie incluzivă, se propun următoarele principii:

1. Promovarea condițiilor de bază.
Aceasta se referă la abilitățile și competențele digitale ale oamenilor din zonele rurale, pe lângă infrastructurile necesare. Transformarea digitală trebuie să implice un beneficiu economic pentru populație.

2. Digitalizarea și dezvoltarea durabilă.
Acestea trebuie să fie aliniate la obiectivele de dezvoltare durabilă și să răspundă nevoilor comunităților rurale, luând în considerare provocările societății europene.

3. Adaptarea digitalizării zării în funcție de context.
Digitalizarea nu ar trebui să însemne creșterea șomajului sau concentrarea exploatațiilor agricole. Ceea ce poate fi util într-un context rural poate să nu fie la fel în alt context. Fiecare zonă rurală are probleme diferite, iar digitalizarea ar trebui să minimizeze declinul, nu să îl promoveze.

4. Evitarea marginalizării și polarizării.
Acestea trebuie să stabilească politici active de incluziune digitală. Pentru aceasta, trebuie implicate toate grupurile sociale și economice din zonele rurale, în special cele mai vulnerabile.

5. Ecosisteme digitale locale.
Integrarea persoanelor și organizațiilor care promovează tranziția digitală la nivel local (agenți, infrastructură, aplicații digitale, date și servicii).

6. Guvernanța digitalizării.
Este necesară o cunoaștere aprofundată a contextului local pentru a recunoaște oportunitățile și amenințările de afaceri și pentru a aplica oportunități de dezvoltare digitală adaptate la realitățile rurale.

7. Politici de digitalizare durabilă.
Sunt necesare noi politici pentru zonele rurale care să înțeleagă importanța digitalizării și modul în care acestea afectează în mod direct relațiile sociale și economice ale locului.

 

Moda durabilă sau "slow fashion"Faceți clic pentru a citi

Conform datelor colectate de ONU, moda este unul dintre sectoarele cu cel mai mare impact asupra mediului, producând până la 20% din apele reziduale la nivel mondial și 10% din emisiile de carbon la nivel mondial. De aceea, ia naștere mișcarea "Slow Fashion", care încearcă să reducă impactul producției asupra mediului, reducând poluarea mediului și amprenta de carbon a produselor, precum și contribuind la crearea unui comerț mai echitabil din punct de vedere social. Pentru aceasta, se folosesc fibre naturale organice, cum ar fi cânepa, inul, bambusul și fibrele reciclate.

O parte din măsurile stabilite de moda durabilă pentru a îndeplini obiectivul sunt:

 • Utilizarea optimizată a resurselor naturale.
 • Surse de energie regenerabilă.
 • Acordarea de prioritate reparării, reutilizării și reciclării produsului.
 • Utilizarea materialelor mai durabile.
 • Creșterea longevității și calității produsului.
 • Garantarea accesului la informații.
 • Reducerea consumului de apă, energie și produse chimice în timpul procesului de producție.
Modelul de management al antreprenoriatului verdeFaceți clic pentru a citi

Cele 5 principii ale antreprenoriatului verde:

Pentru a începe transformarea unei companii într-o "companie verde" sau pentru a întreprinde în mod durabil, sunt identificate patru etape:

1. Necesitate sau oportunitate
Determinați o nevoie sau o oportunitate. Chiar dacă este vorba despre o companie care este deja în funcțiune, dar care intenționează să devină o "companie verde", această etapă este momentul în care trebuie să se determine ce probleme prezintă compania în raport cu cele 5 principii verzi.

2. Proiectare
În această etapă, strategiile care vor fi urmate pentru a construi o companie care să se îndepărteze de practicile tradiționale care nu sunt sustenabile sau sunt dăunătoare pentru mediu sunt concepute pe baza problemei, nevoii sau oportunității identificate în etapa anterioară, pe baza celor 5 principii verzi.

3. Execuție
Trebuie definite toate secțiunile care alcătuiesc planificarea strategiilor în direcția sustenabilității. Printre acestea ar trebui să luați în considerare:

 • Strategie: se vor lua în considerare cele 5 principii ecologice.
 • Activități: acțiuni care vor fi desfășurate de către întreprindere.
 • Scopul: procentaj care măsoară succesul companiei și al activităților sale.
 • Indicator: măsoară îndeplinirea obiectivelor în funcție de timpul dorit.
 • Timp: estimarea îndeplinirii obiectivelor.
 • Responsabil: responsabil pentru activitățile societății.
 • Buget: resursele monetare de care dispune întreprinderea.

4. Evaluare și monitorizare
Ar trebui elaborate rapoarte de evaluare și monitorizare care să conțină informații despre punerea în aplicare a activității în toate etapele sale. Unele informații pe care le puteți include sunt:

 • Deficiențe și puncte slabe
 • Rezultatele obținute
 • Noi constatări
 • Deciziile luate

Pe baza conceptelor studiate în acest modul, vă propunem să vă gândiți la o idee de afacere în localitatea dumneavoastră. Vă sugerăm să reflectați la următoarele întrebări ca și cum ați plănui să începeți o afacere bazată pe principiile și ideile antreprenoriatului verde.  

Vă gândiți să începeți o afacere ecologică? Aceste întrebări vă pot ajuta să începeți să vă gândiți la ideea dvs. de afacere ecologică.

 • Care este ideea mea pentru afacerea mea ecologică?
 • Ce serviciu voi oferi?
 • Cui se adresează serviciul meu?
 • De ce este relevant să începi o afacere în acest sector?
 • Cum răspunde afacerea mea la principiile economiei verzi?
 • Cu ce se diferențiază afacerea mea de alte companii din același sector?
 • Voi include orice inovație tehnologică sau de afaceri?

Poate că acesta este începutul unei bune idei antreprenoriale!

Bune practici

Trasdeza Natur (Galicia, Spania)Faceți clic pentru a citi

Trasdeza Natur este o grădină ecologică situată în Cortega Silleda (Galicia). Printre activitățile pe care le desfășoară se numără:

 • Recuperarea legumelor și fructelor locale.
 • Transformarea alimentelor în produse deshidratate.
 • Utilizarea energiei solare pentru procesul de deshidratare.
 • Utilizarea apelor reziduale (iaz de legume, filtru verde).
 • Apa este refolosită pentru irigații.
 • Ambalate cu materiale reciclabile și compostabile.

Acest proiect de pionierat este regizat de María José Tallón García. Acest proiect este specializat în tehnica de deshidratare solară a fructelor și legumelor recoltate în grădina sa. Această tehnică oferă o nouă modalitate de depozitare și garantează o mai mare durabilitate a produsului, fără a-și pierde proprietățile nutritive.

Printre premiile pe care le-a primit această inițiativă se numără premiul primit de Tallón García în cadrul programului TalentA 2021 pentru antreprenoriat rural organizat de Corteva Agrisciencie și de Federația Asociațiilor de Femei Rurale din Spania (Fademur).

EcoAlpispa (Insulele Canare, Spania)Faceți clic pentru a citi

Apicultura ca sector antreprenorial...

Natalia Díaz, o apicultoare care trăiește pe insula Tenerife (Spania), a fondat EcoAlpispa, o companie dedicată îngrijirii albinelor nu numai ca polenizatoare ale grădinii sale de legume și producătoare de miere, ci și fabricării de ambalaje ecologice. Ceara produsă de albine le permite acestora să realizeze ambalaje pentru a-și conserva alimentele. În scopul de a combate producția de plastic, aceasta lansează producția de alte materiale, cum ar fi pungile din bumbac organic.

Cercul eco-sustenabil...

Această femeie întreprinzătoare și-a propus să nu mai genereze deșeuri, motiv pentru care folosește energie regenerabilă. Ferma ei este alimentată cu energie eoliană și panouri solare. Grădina sa de legume este irigată cu apă naturală care trece printr-un sistem de purificare creat chiar de ea. În plus, această grădină este polenizată de albinele ei, Natalia având deja peste 200 de stupi.

Rezumat

RezumatFaceți clic pentru a citi

Economie ecologică
Economia verde este un model care generează o schimbare în interacțiunea dintre progresul economic și durabilitatea mediului natural. Conform principiilor sale, bogăția nu se măsoară doar în productivitate, ci și în active naturale.

Locuri de muncă ecologice
Acest model promovează creșterea economică, crearea de venituri și de locuri de muncă. Acest lucru are un efect direct asupra reducerii inegalității sociale și a sărăciei.

Antreprenoriat ecologic
Antreprenoriatul ecologic este un concept emergent a cărui importanță crește progresiv în contextul UE. Există din ce în ce mai multe nișe de piață orientate spre durabilitatea mediului.

 

Testa-ți-vă cunoștințele
TestClick pentru a începe

Cuvinte-cheie:

Economie ecologică, antreprenoriat ecologic, locuri de muncă ecologice, sustenabilitatea mediului


Obiective:

La sfârșitul acestui modul veți fi capabil să:

 1. Înțelegeți conceptele legate de economia ecologică.
 2. Recunoașteți oportunitățile de locuri de muncă ecologice în context rural.
 3. Cunoașteți diferitele sectoare ale antreprenoriatului ecologic în context rural

Descriere:

Economia ecologică este prezentată ca un model economic în concordanță cu obiectivele sociale, de mediu și economice cu care se confruntă societatea noastră actuală. Printre numeroasele sale beneficii se numără echitatea socială și consumul eficient de resurse, ambele compatibile cu creșterea economică. Prin urmare, acest modul se concentrează pe conceptul de economie ecologică, oferind informații despre locurile de muncă ecologice, tendințele economiei verzi, antreprenoriatul ecologic și bunele practici ale femeilor antreprenor din zonele rurale angajate în principiile economiei verzi.


Resources:

Creștere ecologică: Un nou model pentru dezvoltarea durabilă în Asia

https://ec.europa.eu/environment/green-growth/

https://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2016/Papers/N231.pdf

Pactul verde al Uniunii Europene, explicat


Materiale conexe:

Bibliografie


Consortium!

Partners