EN | ES | IT | RO | PL | GR
Dona/Home Rurals


Cuvinte-cheie:

Diferența de gen, segregarea muncii, intervenție


Descriere:

În Lleida (Catalunia, Spania) se aplică bune practici pentru a reduce diferențele de gen în zonele rurale sau izolate. Printre obiectivele stabilite se numără reducerea dezechilibrului dintre femei și bărbați, precum și combaterea segregării profesionale. Pentru aceasta, se definește un program de intervenție cuprinzător care include cursuri de formare destinate femeilor. Această formare include:

● Cursuri și conferințe privind educația ecologică în agricultură.
● Cursuri privind competitivitatea întreprinderilor de turism gestionate de femei.
● Cursuri privind cunoștințele comerciale și juridice pentru a promova antreprenoriatul feminin.
● Utilizarea TIC de către femei promovată prin formare online.
● Cursuri de utilizare TIC și internet, față în față.
● Crearea unui spațiu online pentru a îmbunătăți accesul la formare prin intermediul TIC, acesta fiind împărțit în trei blocuri: formare, informare și comunicare.
● Formare în domeniul producției de fructe și legume, destinată atât personalului tehnic, cât și personalului necalificat, folosind o metodologie mixtă, față în față și virtuală.
● Formare în tehnici de comerț electronic prin crearea unui magazin virtual. Consortium!

Partners