EN | ES | IT | RO | PL | GR
SALENTO KM0


Cuvinte-cheie:

Agricultură biologică; regenerare rurală; slow food;


Descriere:

Salento Km0 este o asociație cu sediul în provincia Lecce, care are ca obiectiv construirea unei rețele de economie solidară bazată pe respectul pentru ecosistem, pe producția de alimente sănătoase, și lanțuri scurte de aprovizionare. Asociația promovează cooperarea fermierilor și a creat o rețea de peste 50 de organizații locale, inclusiv cooperative agricole și asociații active în domeniul regenerării rurale. Toate organizațiile împărtășesc un "manifest pentru o agricultură naturală în Salento", rezultat în urma unui proces participativ, care exprimă o serie de principii cardinale în modul de a face agricultură, printre care se numără următoarele:  

Practicarea unei agriculturi naturale care să respingă utilizarea substanțelor chimice și a OMG-urilor; Asigurarea calității și trasabilității produselor; Valorificarea și conservarea peisajului, a resurselor, identităților și culturilor locale, transpunând aceste valori în produse; Promovarea dezvoltării unei economii civile, etice și durabile care să asigure incluziunea socială și respectarea drepturilor lucrătorilor; Îmbunătățirea condițiilor de mediu, economice și sociale ale teritoriului;   
Trebuie subliniat faptul că prezența femeilor atât în cadrul asociației Salento Km0, cât și în cadrul rețelei este foarte mare și, mai presus de toate, acestea își asumă rolul de antreprenori, chiar dacă lucrează și ca fermieri.Consortium!

Partners