EN | ES | IT | RO | PL | GR


Wywiad z ITSFA na temat projektu MORE

15 czerwca 2022 r. Roberta Albertazzi z IT Solutions For All w Maladze (Hiszpania) udzieliła wywiadu na temat roli ITSFA w projekcie MORE oraz celów w nim realizowanych. ITSFA to społeczna organizacja pozarządowa, która poszukuje szkoleń z zakresu ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) dla osób, którym brakuje niezbędnej wiedzy, aby wygodnie funkcjonować w naszym technologicznym świecie.

W ramach projektu ITSFA jest partnerem technologicznym odpowiedzialnym za rozwój platformy OER (Otwarte Zasoby Edukacyjne) mającej na celu poprawę statusu kobiet na obszarach wiejskich. Na platformę zostanie zamieszczona seria kursów mających na celu podnoszenie umiejętności kobiet wiejskich w celu promowania ich wielofunkcyjności.

Projekt dotyczy koncepcji wielofunkcyjności kobiet, w szczególności kobiet mieszkających na wsi, które pełnią różne role w społeczeństwie. Pomimo fundamentalnej roli kobiet w rozwoju gospodarczym społeczności, nadal istnieje różnica między płciami w dostępie do szkoleń i zatrudnienia. Celem projektu jest zatem wzmocnienie pozycji tych kobiet poprzez umożliwienie im doskonalenia swoich umiejętności oraz jakości życia osobistego i zawodowego.

Więcej informacji o projekcie MORE:

https://www.moreproject.eu/

https://www.facebook.com/MORE-Project-112021021533837/?ref=page_internal

https://www.youtube.com/channel/UCiuQGwsLFT6RiOurR8regdw

 

https://youtu.be/Es2ybjDkza4
KONSORCJUM!

Partnerzy