EN | ES | IT | RO | PL | GR


Spotkanie inauguracyjne projektu MORE

6 czerwca odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu MORE (Wielofunkcyjna rola kobiet jako kluczowego motoru rozwoju obszarów wiejskich). Projekt jest współfinansowany przez Program Komisji Europejskiej Erasmus+, który skupia siedmiu Partnerów z sześciu krajów (Belgii, Włoch, Rumunii, Grecji, Hiszpanii i Polski). Spotkanie inauguracyjne, którego gospodarzem była firma IHF, zostało pierwotnie zaplanowane w Brukseli w Belgii, ale zostało przełożone i zrealizowane w Pescarze we Włoszech zgodnie z ustaleniami partnerów.

Projekt MORE („Wielofunkcyjna rola kobiet jako kluczowa siła napędowa rozwoju obszarów wiejskich”) ma na celu poprawę dostępu i jakości szkoleń oraz kwalifikacji kobiet z obszarów wiejskich z UE. Działania MORE mają na celu poprawę i promowanie wielofunkcyjnej roli kobiet z obszarów wiejskich poprzez zwiększanie ich szerokiego zakresu umiejętności oraz zachęcanie i motywowanie ich do uczestnictwa w lokalnych ekosystemach.

Aby osiągnąć ten cel, w ramach projektu zostanie opracowany pierwszy program szkoleniowy mający na celu poprawę i promocję wielofunkcyjnej roli kobiet z obszarów wiejskich poprzez zwiększenie ich szerokiego zakresu umiejętności, zachęcanie i motywowanie ich do uczestnictwa w lokalnych ekosystemach. MORE odnosi się do potrzeb i priorytetów potwierdzonych niedawno przez Parlament Europejski, który stwierdza, że ​​rola kobiet jest niezbędna w ratowaniu obszarów wiejskich w Europie, których populacja ma się zmniejszyć do prawie 8 mln do 2050 r. w porównaniu z populacją miejską, która osiągnie 24 mln do 2050 r.

Projekt MORE będzie działał w 5 krajach projektu UE - Hiszpanii, Rumunii, Polsce, Włoszech i Grecji, gdzie zostanie wybranych 7 obszarów wiejskich (Rural Women Hubs). Produkty projektu będą planowane wspólnie z zainteresowanymi stronami, aby zapewnić, że działania w ramach projektu odpowiadają potrzebom kobiet wiejskich. Łącznie działania hubów dotrą do 490 osób. MORE zapewni silne podejście partycypacyjne podczas całego projektu, jednocześnie promując współpracę transnarodową. Będzie rozpowszechniać wyniki na poziomie UE i zapewniać szerokie powielanie wyników projektów przez wiele organizacji VET spoza partnerstwa.

Aby to osiągnąć, dostępna będzie platforma społeczności cyfrowej MORE dla kobiet wielofunkcyjnych, umożliwiająca dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, gromadzenie informacji na temat procesu współtworzenia i umożliwianie interakcji online z kobietami z obszarów wiejskich, praktykami i odpowiednimi grupami interesu.

Więcej informacji o projekcie MORE: https://www.moreproject.eu/

https://www.facebook.com/MORE-Project-112021021533837/?ref=page_internal

https://www.youtube.com/channel/UCiuQGwsLFT6RiOurR8regdw
KONSORCJUM!

Partnerzy