EN | ES | IT | RO | PL | GR

Ανάλυση

Τα θέματα φύλου θα πρέπει να ενσωματωθούν στις αγροτικές πολιτικές σε διάφορα επίπεδα και υπάρχει ανάγκη εντατικοποίησης της έρευνας για τις δομές και τις διαδικασίες αγροτικής διακυβέρνησης από την άποψη της ισότητας των φύλων (Wiest, 2016). Οι γυναίκες της υπαίθρου εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά μειονεκτήματα, σε σύγκριση όχι μόνο με τους άνδρες της υπαίθρου, αλλά και με τις αστικές γυναίκες. Παρά τις προσπάθειες πολιτικής, τα αποτελέσματα πρόσφατων μελετών και εκθέσεων δείχνουν ότι η πρόοδος παραμένει ανεπαρκής. Η εταιρική σχέση MORE αποφάσισε λοιπόν να προβλέψει ένα Αποτέλεσμα Έργου που στοχεύει σε μια εξαντλητική ανάλυση της πολυλειτουργικότητας των γυναικών της υπαίθρου ως ένα νέο τρόπο προώθησης της ανάπτυξης και της αναγέννησης των αγροτικών πλαισίων της ΕΕ.

Η έρευνα θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες πτυχές:

  • Ορισμός της πολυλειτουργικότητας των γυναικών
  • Πλαίσιο, πλαίσιο πολιτικής και ιστορική εξέλιξη αυτής της έννοιας σε επίπεδο ΕΕ και χωρών εταίρων.
  • Βέλτιστες πρακτικές στον ακαδημαϊκό χώρο και στη χάραξη πολιτικής.
  • Βέλτιστες πρακτικές στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
  • Διαδικασίες συνδημιουργίας και κόμβοι των κοινοτήτων ως νέοι καινοτόμοι τρόποι για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της συμμετοχής των γυναικών –και γενικότερα των πολιτών– στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ.
  • Τελικές συστάσεις για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
  • Οδηγίες για την αναπαραγωγή του παραδείγματος MORE.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞIΑ!

Εταίροι