EN | ES | IT | RO | PL | GR
Mujer Rural


Cuvinte-cheie:

Depopulare rurală, discriminare, piața muncii


Descriere:

În cadrul inițiativei transnaționale SIMTEGRA, la Madrid, ca răspuns la problemele privind depopulare și situația economică, au loc activități avand ca scop combaterea discriminării în orice formă și a inegalităților care apar pe piața muncii între bărbați și femei. Pentru aceasta, se desfășoară următoarele acțiuni:

● În centrele educaționale se elaborează planuri de sensibilizare, cu elevii, profesorii și asociația părinților acestora, privind egalitatea de șanse și segregarea verticală de gen.
● Se elaborează planuri de acțiune pozitivă în mediul de afaceri și pentru femei, în mediul de lucru, pe teme precum formarea profesională, munca pe cont propriu, reîncorporarea sau inserția și promovarea asociațiilor.
● Se elaborează planuri de promovare a participării femeilor pe piața muncii.
● Se oferă îndrumare pentru crearea de noi modele de muncă care să reconcilieze viața profesională și cea de familie.
  
 
More Info:

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/Buenas%20pr%C3%A1cticas%20en%20Desarrollo%20Rural%20e%20Igualdad_tcm30-138237.pdfConsortium!

Partners