EN | ES | IT | RO | PL | GR
CultRural+


Cuvinte-cheie:

Depopulare rurală, antreprenoriat rural, patrimoniu cultural


Descriere:

Acest proiect are ca obiectiv crearea de spații pentru transferul și dezvoltarea abilităților de gândire strategică și crearea de rețele pentru a construi comunități interconectate. În acest scop, el încearcă să apropie antreprenorii din mediul rural și neo-rural de formarea strategică, de crearea de rețele, de comunitatea de practică și de internaționalizare. În cadrul educației adulților, acest proiect abordează nevoia de internaționalizare, educația în domeniul afacerilor, dezvoltarea de competențe și abilități și crearea de rețele în zonele rurale europene pentru a promova dezvoltarea durabilă. Printre actorii care fac parte din programul CultRural+ se numără universități, municipalități rurale și IMM-uri care activează în căutarea de strategii digitale inovatoare și în construirea de cunoștințe în domeniul antreprenoriatului pentru dezvoltarea locală în zonele rurale cu risc de depopulare. Printre obiectivele propuse odată cu proiectul se numără:

● Îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor adulților, în special a antreprenorilor și a funcționarilor publici cu un nivel redus al competențelor și favorizarea adaptării acestora la schimbările de pe piața muncii din zonele rurale.
● Generarea de rețele locale pentru o dezvoltare locală durabilă.
● Promovarea educației în afaceri și a formării în domeniul gândirii strategice pentru antreprenorii din mediul rural.
● Formarea primarilor și a consilierilor municipali din zonele rurale în domeniul gândirii strategice pentru a promova reziliența, guvernanța și internaționalizarea.
● Promovarea cetățeniei active și a dezvoltării personale prin învățare pe tot parcursul vieții și coaching.
● Promovarea turismului integrat ca valoare adăugată în gestionarea creativă a patrimoniului cultural.  
 Consortium!

Partners