EN | ES | IT | RO | PL | GR
Rural 3.0 Învățare prin servicii pentru dezvoltarea rurală (RURASL)


Cuvinte-cheie:

Învățare prin servicii, antreprenoriat social, comunități rurale


Descriere:

Obiectivul acestui proiect este de a încuraja dezvoltarea de competențe și cunoștințe pentru a produce schimbări în contextul rural. 

Cu ajutorul unor metode de predare inovatoare, cum ar fi învățarea prin servicii, se intenționează stimularea antreprenoriatul social al cadrelor didactice universitare și al entităților rurale prin intermediul cooperării transnaționale între instituțiile de învățământ superior și partenerii din mediul rural. Printre rezultatele așteptate ale proiectului se numără: obținerea unei analize a nevoilor detectate în grupul de beneficiari din cele opt țări participante (Spania, Portugalia, Croația, Germania, Lituania, Olanda, Austria, Italia), cazuri practice și bune practici în tehnologia de ultimă oră a educației rurale în domeniul învățării prin servicii, un curs de învățare prin serviciu și antreprenoriat social, precum și întâlniri între persoane și grupuri cu scopul de a împărtăși și de a construi cunoștințe pe baza experiențelor lor (Hub-uri). Consortium!

Partners