EN | ES | IT | RO | PL | GR
Proiect Erasmus+: Abilitarea întreprinderilor rurale ale femeilor


Cuvinte-cheie:

Întreprinderi rurale, femei antreprenor, emancipare


Descriere:

Obiectivul acestui proiect a fost de a ajuta femeile antreprenor din zonele rurale din cele 5 țări partenere (Islanda, Marea Britanie, Lituania, Croația și Bulgaria) să devină antreprenori de succes, cu accent pe dezvoltarea micilor afaceri.  
Pe baza cunoștințelor și a expertizei privind nevoile femeilor din țările lor, partenerii au lucrat cu grupuri din zone rurale deja definite din apropiere. Consorțiul de proiect a elaborat mai multe produse, începând cu cercetări extinse în toate țările partenere, inclusiv grupuri de reflecție, cercetări documentare și sondaje online. A fost elaborat un program de formare online, disponibil pe site-ul www.ruralwomeninbusiness.eu. Platforma se axează pe module de competențe specifice și module interactive de competențe transversale, susținute de dezvoltarea Virtual Enterprise Circles™, care vor fi realizate pe baza unei metodologii existente de la Inova, Regatul Unit.  
A fost elaborat un ghid al facilitatorilor pentru cercurile de întreprinderi, care oferă instrucțiuni pentru formatori și modul în care aceștia pot prezenta metodologia. De asemenea, a fost elaborat un ghid pentru factorii de decizie politică, în care sunt prezentate recomandări privind sprijinul acordat femeilor din zonele rurale.  
Activitatea de diseminare a proiectului a fost extinsă, în cadrul acesteia fiind utilizate rețelele de socializare, a fost dezvoltat un site web dedicat, precum și materiale mai tradiționale, cum ar fi cărțile poștale. Au fost incluse evenimente de multiplicare, denumite grupuri de diseminare ”Spread the Word”. La 17 aprilie a avut loc o conferință finală în Sauðárkrókur, Islanda, unde au fost prezentate rezultatele proiectului și unde femeile antreprenor din mediul rural s-au reunit, stabilind contacte valoroase.Consortium!

Partners