EN | ES | IT | RO | PL | GR
Femeile antreprenor din mediul rural


Cuvinte-cheie:

Antreprenoriat feminin, diferență de gen, depopulare


Descriere:

Acest proiect își propune să încurajeze antreprenoriatul feminin prin promovarea unor ecosisteme care să permită crearea de noi oportunități în mediul rural. Cu intenția de a reduce decalajul de gen, de a promova sustenabilitatea și de a reduce depopularea zonelor rurale, acest proiect prioritizează intervenția în domeniul antreprenoriatului feminin și al tehnologiei, în încercarea de a obține un ecosistem economic mai eficient, creativ și profitabil, precum și incluziunea și diversitatea în acest context. 

Printre acțiunile proiectului se numără crearea unui punct de întâlnire pentru femeile antreprenor și femeile de afaceri, cu scopul de a încuraja inițiativele de afaceri din mediul rural prin intermediul TIC, promovarea dezvoltării digitale, implicarea diferitelor sectoare și crearea de spații de întâlnire fizice și dialoguri virtuale, prin crearea de HUB-uri rurale. Printre acțiunile proiectului se numără: o diagnoză a antreprenoriatului feminin și a decalajului digital de gen în zonele rurale, definirea nevoilor și oportunităților femeilor, crearea de laboratoare de co-creație pentru dezvoltarea de HUB-uri pentru femeile antreprenor în zona rurală vizată și teste pilot în diferitele HUB-uri înființate pe teritoriul andaluz. Consortium!

Partners