EN | ES | IT | RO | PL | GR
Προς μια Πράσινη Οικονομία: Ευκαιρίες Επιχειρηματικότητας σε Αγροτικές Περιοχές.
Φόρμα σχολίων    |    Αναπαραγωγή ήχου    |    Λήψη περιεχομένου: /    |   


Πράσινη Οικονομία

Τι είναι η Πράσινη Οικονομία;Κάντε κλικ για να διαβάσετε

Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) ορίζει την πράσινη οικονομία ως «αυτή που έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ανθρώπινης ευημερίας και της κοινωνικής ισότητας, μειώνοντας παράλληλα σημαντικά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και την οικολογική σπανιότητα και επιτυγχάνοντας οικονομική ανάπτυξη και αποδοτικότητα των πόρων».

Ο κύριος στόχος της πράσινης οικονομίας είναι η:

Παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον αγαθών και υπηρεσιών,

Προώθηση της ανάπτυξης του εθνικού προϊόντος,

Αύξηση της καινοτομίας

 

 

Αρχές Πράσινης ΟικονομίαςΚάντε κλικ για να διαβάσετε

Η πράσινη οικονομία αναλύει, μετρά και αξιολογεί αυτούς τους τρεις πυλώνες.

Κοινωνικός Αντίκτυπος

Επίπτωση στην ανάπτυξη

Οικονομικός μετασχηματισμός και ανάπτυξη πράσινων επιχειρήσεων

Ανάπτυξη χαμηλών εκπομπών άνθρακα

Ενεργειακήαπόδοση

Εξάλειψη της φτώχειας

Δικαιοσύνη και χρηστή διακυβέρνηση

Ευημερία

Οι αρχές της πράσινης οικονομίας επικεντρώνονται στη χρήση πόρων που προσδίδουν αξία στην κοινωνία, προάγοντας την ευημερία και την ανθεκτικότητα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

 

Οφέλη από την Πράσινη ΟικονομίαΚάντε κλικ για να διαβάσετε

Μείωση της Φτώχειας 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης

Ενδυνάμωση της ανθρώπινης οικονομικής ανάπτυξης

Συντήρηση και διατήρηση των οικολογικών κοινών

Προαγωγή της οικονομικής ευημερίας

Ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης

Μειωμένη περιβαλλοντική ρύπανση

Βελτιστοποιεί τους ενεργειακούς πόρους

Εξορθολογισμός των ανανεώσιμων πόρων

Βελτιστοποιεί τους φυσικούς πόρους

Προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας

Τάσεις Πράσινης ΟικονομίαςΚάντε κλικ για να διαβάσετε

Κυκλική Οικονομία

Είναι η πιο σημαντική τάση στην πράσινη οικονομία. Προωθεί τη χρήση βιοαποδομήσιμων υλικών στην παραγωγή καταναλωτικών αγαθών, ώστε να μπορούν να επιστρέφουν στη φύση χωρίς να βλάπτουν το περιβάλλον. Με αυτό το μοντέλο, οι πόροι που χρησιμοποιούνται ανακυκλώνονται για να αποφευχθεί η δημιουργία αποβλήτων.

Εταιρική κουλτούρα

Αυτή η τάση βασίζεται στην εισαγωγή πράσινων ιδεών στο επιχειρηματικό πλαίσιο. Οι εργαζόμενοι και οι ομάδες-στόχοι εταιρειών με πράσινη ετικέτα ταυτίζονται με αυτήν την τάση σεβασμού προς το περιβάλλον.

Συνεργατική Οικονομία

Η συνεργατική οικονομία είναι ο δανεισμός, η μίσθωση, η αγορά ή η πώληση προϊόντων με βάση συγκεκριμένες ανάγκες και όχι για οικονομικό όφελος.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επιδιώκουν να ενισχύσουν την καθαρή και τοπικά παραγόμενη ενέργεια, μειώνοντας το κόστος των εισαγωγών και μεταφοράς ενέργειας.  

 

Συμβουλές για να κάνετε την επιχείρησή σας βιώσιμη και πράσινηΚάντε κλικ για να διαβάσετε

Καταργήστε τα προϊόντα μιας χρήσης
Αντικαταστήστε αυτά τα προϊόντα (π.χ. πλαστικά ποτήρια) με προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.

Απομακρυσμένη εργασία
Ανάλογα με το είδος της εργασίας, θα μπορούσατε να έχετε μεγαλύτερη ευελιξία, να εργάζεστε από το σπίτι τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα.

Προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον
Χρησιμοποιήστε προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, π.χ. αντικαταστήστε τα καλλυντικά σαπούνια στους κοινόχρηστους χώρους με σαπούνια μη ζωικής προέλευσης.

Τοπικοί προμηθευτές
Η δημιουργία καλών σχέσεων με τοπικούς προμηθευτές μπορεί να οδηγήσει σε καλές εκπτώσεις που είναι παρόμοιες με τις χαμηλές τιμές των προμηθευτών μεγάλων αλυσίδων. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε στη μείωση του CO2.

Ψηφιοποίηση εγγράφων
Αυτό όχι μόνο βελτιώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αλλά βελτιώνει επίσης την οργάνωση και τη μεταφορά πληροφοριών.

Επαναχρησιμοποίηση και/ή Ανακύκλωση
Ενθαρρύνετε τη βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της ενθάρρυνσης απλών συνηθειών μεταξύ των εργαζομένων όπως η χρήση χωριστών δοχείων.

Πώς μπορώ να μεταμορφώσω την επιχείρησή μου ώστε να έχει λιγότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον; Ποια κριτήρια ή στρατηγικές πρέπει να ακολουθήσω για να γίνω μια φιλική προς το περιβάλλον επιχείρηση; Εδώ είναι μια λίστα ερωτήσεων για να σκεφτείτε. Θα σας βοηθήσουν να σκεφτείτε πώς μια επιχείρηση θα μπορούσε να γίνει μια πιο βιώσιμη και πράσινη επιχείρηση. Εάν δεν έχετε επιχείρηση, μπορείτε να δημιουργήσετε μια για να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις:

Πώς μπορώ να μειώσω την κατανάλωση ενέργειας στην επιχείρησή μου; Πώς?

Έχω επιρροή στους υπαλλήλους, στα ενδιαφερόμενα μέρη και στους πελάτες; Μπορώ να πραγματοποιήσω δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης;

Πώς μπορώ να μειώσω τα απόβλητα; Πώς μπορώ να εκτιμήσω τα απόβλητα;

Πώς διαχειριζόμαστε τη χρήση του νερού μας και μπορώ να σκεφτώ τρόπους να το διαχειριστώ πιο υπεύθυνα;

Μπορώ να χρησιμοποιήσω κοντινούς προμηθευτές; Με ποιους κοντινούς προμηθευτές μπορώ να συνεργαστώ;

Γνωρίζω το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων μου;

Πράσινες Εργασίες

Τι είναι οι πράσινες θέσεις εργασίας;Κάντε κλικ για να διαβάσετε

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), οι πράσινες θέσεις εργασίας είναι αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας που συμβάλλουν στη διατήρηση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος είτε σε παραδοσιακούς τομείς όπως η μεταποίηση και οι κατασκευές είτε σε νέους αναδυόμενους τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση. Οι κύριοι στόχοι των πράσινων θέσεων εργασίας προσδιορίζονται παρακάτω:

Αύξηση της αποδοτικότητας της κατανάλωσης ενέργειας και πρώτων υλών.

Περιορισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ελαχιστοποιήστε τα απόβλητα και τη ρύπανση.

Προστασία και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.

Συμβολή στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Συνειδητοποίηση της προόδου προς τη βιωσιμότητα σε όλα τα επίπεδα.

Αξιοπρεπείς δουλειές:

 • Παραγωγική εργασία,
 • Αξιοπρεπές εισόδημα,
 • Ασφάλεια στο χώρο εργασίας,
 • Κοινωνική προστασία για
 •  οικογένειες,
 • Προσωπική ανάπτυξη και ίσες ευκαιρίες για όλους.

 

Τομείς δράσης για πράσινες θέσεις εργασίαςΚάντε κλικ για να διαβάσετε

Πρόληψη και Έλεγχος Ρύπανσης

Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει θέσεις εργασίας όπως:

 • Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων.
 • Αναλυτής εργαστηρίου νερού.

Εκτίμηση επιπτώσεων και διαχείριση του φυσικού και αγροτικού περιβάλλοντος

Σε αυτόν τον τομέα θα βρείτε θέσεις εργασίας όπως:

 • Τεχνικός διαχείρισης άγριας ζωής.
 • Τεχνικός αποκατάστασης περιβάλλοντος.

Περιβαλλοντική διαχείριση, βιωσιμότητα και κοινωνική ευθύνη

Σε αυτόν τον τομέα θα βρείτε θέσεις εργασίας όπως:

 • Υπεύθυνος βιωσιμότητας της εταιρείας.
 • Περιβαλλοντικός ελεγκτής.

Περιβαλλοντική ενημέρωση και εκπαίδευση

Σε αυτόν τον διδακτικό τομέα θα βρείτε θέσεις εργασίας όπως:

 • Περιβαλλοντική επικοινωνία
 • Περιβαλλοντικός δημοσιογράφος.

Ανάλυση κύκλου ζωής

Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει θέσεις εργασίας όπως:

 • Ειδικός στο οικολογικό σήμα.

Ενέργεια και κλιματική αλλαγή

Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει θέσεις εργασίας όπως:

 • Διαχειριστής ενέργειας.
 • Τεχνικός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Εργαλεία πληροφορικής που εφαρμόζονται στην περιβαλλοντική διαχείριση

Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει θέσεις εργασίας όπως:

 • Τεχνικός γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) και τηλεπισκόπησης.
 • Σύμβουλος σε συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών.

Ο κατάλογος των πράσινων θέσεων εργασίας είναι πολύ μεγάλος, αλλά οι κύριοι υποστηρικτές των πράσινων θέσεων εργασίας είναι οι ίδιες οι εταιρείες, οι οποίες θα πρέπει να κινηθούν πιο σταθερά προς τη δημιουργία συγκεκριμένων τμημάτων.

 

Πράσινες θέσεις εργασίας σε αγροτικές περιοχέςΚάντε κλικ για να διαβάσετε

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα πράσινων θέσεων εργασίας - πόσες από αυτές γνωρίζατε;

 • Επεξεργασία και καθαρισμός λυμάτων.
 • Διαχείριση απορριμμάτων: Παραγωγή βιοκαυσίμων όπως βιοντίζελ ή βιοαιθανόλη.
 • Παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Διαχείριση δασικών εκτάσεων και προστατευόμενων φυσικών χώρων.
 • Περιβαλλοντικές υπηρεσίες για εταιρείες και οντότητες
 • (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών για την προστασία και τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ανάκτησης μολυσμένων εδαφών).
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση.
 • Βιολογική παραγωγή: Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.
 • Λειτουργίες προστασίας του περιβάλλοντος στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες.

Αναλύστε την περίπτωση του "Feltai"

"Feltai" είναι ένα έργο με επικεφαλής την Inés Heredia που λαμβάνει χώρα στη βόρεια Ισπανία. Αυτό το έργο δίνει αξία στο μαλλί προβάτου φτιάχνοντας από αυτό κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Φτιάχνουν παντόφλες, γέμιση μαξιλαριών, ρούχα για σχεδιαστές, κ.λπ. Όταν τα προϊόντα δεν είναι πλέον χρήσιμα ή το μαλλί μένει αχρησιμοποίητο, η Inés και η ομάδα γυναικών της το χρησιμοποιούν για κομποστοποίηση.

Αναλογιστείτε τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Πιστεύετε ότι η Feltai είναι μια φιλική προς το περιβάλλον εταιρεία;
 2. Ποιες πρακτικές εφαρμόζονται στο Feltai που συνάδουν με τις αρχές της πράσινης οικονομίας;
 3. Ποιες στρατηγικές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ώστε το Feltai να έχει μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον;

 

Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Τι είναι η πράσινη επιχειρηματικότητα;Κάντε κλικ για να διαβάσετε

Ως πράσινη επιχειρηματικότητα νοούνται εκείνες οι επιχειρήσεις των οποίων ο στόχος είναι η επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη τη βέλτιστη και με σεβασμό χρήση των φυσικών πόρων και την αποφυγή της ρύπανσης.

Η ένταξη των τριών αξόνων της βιώσιμης ανάπτυξης εγγυάται την επιτυχία της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Τομείς πράσινης επιχειρηματικότητας:

 • Εναλλακτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Πράσινες συγκοινωνίες.
 • Υπηρεσίες πράσινων συμβούλων.
 • Βιολογικά ή ανακυκλωμένα ρούχα.
 • Βιοδιασπώμενη συσκευασία.
 • Πράσινα σούπερ μάρκετ.
 • Βιολογικά καλλυντικά.

Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα.

 

Ο Αγροοικολογικός ΤομέαςΚάντε κλικ για να διαβάσετε

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, αγροοικολογία είναι «η μελέτη της σχέσης μεταξύ των γεωργικών καλλιεργειών και του περιβάλλοντος».

Μερικές από τις αρχές που διέπουν την αγροοικολογία είναι οι εξής:

 • Ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών
 • Ποικιλία
 • Συνέργειες
 • Ενσωμάτωση
 • Ο χώρος καλλιέργειας ως αξία από μόνος του.

Η αγροοικολογία είναι ένας τομέας που αυτή τη στιγμή έχει πολλαπλές ευκαιρίες για πράσινες θέσεις εργασίας.

Ο αγροοικολογικός τομέας μπορεί να γίνει κατανοητός ως κοινωνικό κίνημα καθώς αναπτύσσει δράσεις που αποτελούν μέρος μιας κοινωνικής διαδικασίας που στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας, αλλά στην πορεία δημιουργεί θετικές συνέργειες που προάγουν την ανθρώπινη ανάπτυξη.

Η αγροοικολογία αντικαθιστά τη συμβατική άποψη της γεωργίας με μια πιο φιλική προς το περιβάλλον άποψη, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Βέλτιστη χρήση νερού

Διατήρηση της βιοποικιλότητας

Χρήση φυτοφαρμάκων και χλωρών λιπασμάτων

 

Αγροοικολογικές διαστάσεις:

 • Λήψη αποφάσεων στο σύστημα αγροδιατροφής:
  • Από το τοπικό στο παγκόσμιο επίπεδο
  • Προκλητικές πολιτικές που εμποδίζουν τα έργα
 • Λήψη αποφάσεων στο αγροδιατροφικό σύστημα:
  • Από το τοπικό στο παγκόσμιο επίπεδο
  • Προκλητικές πολιτικές που εμποδίζουν τα τοπικά έργα βιωσιμότητας.
  • Συνηγορία πολιτικής.
 • Συμμαχίες με άλλες κοινωνικές ομάδες που σχετίζονται με την οικολογία από παγκόσμια προοπτική.
 • Κοινωνικά και πολιτικά κινήματα.
 
 • Ολοκληρωμένο και συστημικό όραμα της παραγωγικής διαδικασίας:
  • Επανασχεδιασμός του αγρο-οικοσυστήματος
 • Θέματα ενεργειακής απόδοσης
 • Ροές άλλων φυσικών παραγωγικών πόρων.
 

 

Βήματα για την αγρο-οικολογική μετάβαση:

Επίπεδο 1

Εφαρμόστε μια αποτελεσματική προοπτική στις παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές (για παράδειγμα, μειώστε την κατανάλωση και τη χρήση ακριβών, σπάνιων ή επιβλαβών για το περιβάλλον εξωτερικών προϊόντων).

Επίπεδο 2

Εφαρμόστε εναλλακτικές / οικολογικές πρακτικές υποκαθιστώντας τις πιο συμβατικές.

Επίπεδο 3

Επανασχεδιασμός του αγρο-οικοσυστήματος με εφαρμογή βιώσιμων οικολογικών διαδικασιών και σχέσεων.

Επίπεδο 4

Κοινωνική αναδιοργάνωση στο αγροοικοσύστημα, αλλαγή αξιών προς μια πιο βιώσιμη κουλτούρα.

Δεν πρέπει να συγχέουμε τον όρο αγροοικολογία με τη βιολογική γεωργία. Ο κύριος στόχος της αγρο-οικολογίας είναι η παραγωγικότητα των τροφίμων, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο σεβασμό προς τη φύση.

Η αγρο-οικολογία είναι ένας τομέας που αυτή τη στιγμή έχει πολλαπλές ευκαιρίες για πράσινες θέσεις εργασίας. Μερικές από τις εργασίες σχετίζονται με:

 • Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων, συντήρηση του προϊόντος
 • Δημιουργία αγροτικών και τροφίμων
 • Βιοκατασκευή και αποτελεσματική αποκατάσταση
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση
 • Καταστήματα βιολογικών προϊόντων
 • Εξειδικευμένα κέντρα επεξεργασίας απορριμμάτων από καθαρά σημεία
 • Κατασκευή, πώληση ή διανομή βιοαποδομήσιμων συσκευασιών, περιβαλλοντική συμβουλευτική
Βιώσιμος Αγροτικός ΤουρισμόςΚάντε κλικ για να διαβάσετε

Ο αγροτικός τουρισμός συνδέεται με πολλαπλές έννοιες και τουριστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αγροτικές περιοχές:

 • Οικοτουρισμός
 • Αγροτουρισμός
 • Φυσικός τουρισμός
 • Ταξίδι περιπέτειας
 • Πράσινο τουρισμό
 • Δραστηριότητες όπως:
  • Γαστρονομία
  • Ιππασία
  • Κυνήγι
  • Αλιεία
  • Άλλα αθλήματα
  • Πολιτιστικά και ιστορικά αξιοθέατα
  • κ.λπ.

Μερικά οφέλη που προωθεί αυτή η τουριστική προσέγγιση είναι:

 • Διαιωνίζει την τοπική πολιτιστική κληρονομιά.
 • Παρέχει εξουσία στον τοπικό πληθυσμό ναερμηνεύει και να μεταφέρει την τοπική κουλτούρα.
 • Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη.
 • Διαπολιτισμική ανταλλαγή.
 • Βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων των αγροτικών περιοχών.
 • Αυξάνει την απασχολησιμότητα των αγροτικών περιοχών.

Μετά την περίοδο της πανδημίας που προκλήθηκε από τον COVID-19, πολυάριθμες μελέτες διαπιστώνουν ότι υπάρχει αύξηση του ενδιαφέροντος και της προδιάθεσης του ταξιδιώτη ή τουρίστα για τα αγροτικά τοπία και τον τοπικό πολιτισμό.

Αγροτική ψηφιοποίησηΚάντε κλικ για να διαβάσετε

Η ψηφιοποίηση της υπαίθρου τοποθετείται ως τρόπος κοινωνικής ένταξης, ειδικά μετά τις υγειονομικές και οικονομικές κρίσεις που προκαλούνται από τον COVID-19.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, που πραγματοποιείται με έξυπνο τρόπο και με σεβασμό στην τοποθεσία, συνεπάγεται: αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων, μεγαλύτερη απόδοση, παραγωγή, ποιότητα και ασφάλεια. Αυτό προάγει τη βελτίωση των οφελών των εταιρειών, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την καλύτερη διαχείριση των εκμεταλλεύσεων κ.λπ.

Προκειμένου η αγροτική ψηφιοποίηση να είναι χωρίς αποκλεισμούς, προτείνονται οι ακόλουθες αρχές:

1. Προώθηση βασικών προϋποθέσεων.
Αναφέρεται στις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες των ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές εκτός από τις απαραίτητες υποδομές. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πρέπει να έχει οικονομικό όφελος για τον πληθυσμό.

2. Ψηφιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη.
Πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αγροτικών κοινοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

3. Προσαρμόστε την ψηφιοποίηση με βάση τα συμφραζόμενα.
Η ψηφιοποίηση δεν πρέπει να σημαίνει μεγαλύτερη ανεργία ή συγκέντρωση των αγροκτημάτων. Αυτό που μπορεί να είναι χρήσιμο σε ένα αγροτικό πλαίσιο μπορεί να μην είναι χρήσιμο σε ένα άλλο. Κάθε αγροτική περιοχή έχει διαφορετικά προβλήματα και η ψηφιοποίηση πρέπει να σώσει την παρακμή, όχι να την προωθεί.

4. Αποφύγετε την περιθωριοποίηση και την πόλωση.
Πρέπει να θεσπιστούν ενεργητικές πολιτικές ψηφιακής ένταξης. Για αυτό πρέπει να εμπλακούν όλες οι κοινωνικές και οικονομικές ομάδες στις αγροτικές περιοχές, ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτες ομάδες.

5. Τοπικά ψηφιακά οικοσυστήματα.
Ενσωματώστε ανθρώπους και οργανισμούς που προωθούν την ψηφιακή μετάβαση σε τοπικό επίπεδο (πράκτορες, υποδομές, ψηφιακές εφαρμογές, δεδομένα και υπηρεσίες).

6. Διακυβέρνηση ψηφιοποίησης.
Απαιτείται βαθιά γνώση του τοπικού πλαισίου για την αναγνώριση επιχειρηματικών ευκαιριών και απειλών και την εφαρμογή ευκαιριών ψηφιακής ανάπτυξης
προσαρμοσμένες στην αγροτική πραγματικότητα.

7. Πολιτικές βιώσιμης ψηφιοποίησης.
Απαιτούνται νέες πολιτικές για τις αγροτικές περιοχές που κατανοούν τη σημασία της ψηφιοποίησης και πώς αυτές επηρεάζουν άμεσα τις κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις του τόπου.

 

Βιώσιμη μόδα ή "αργή μόδα"Κάντε κλικ για να διαβάσετε

Σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν από τον ΟΗΕ, η μόδα είναι ένας από τους τομείς με τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, παράγοντας έως και το 20% των λυμάτων παγκοσμίως και το 10% των εκπομπών άνθρακα παγκοσμίως. Γι' αυτό και προκύπτει το κίνημα "Slow Fashion", το οποίο προσπαθεί να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής, μειώνοντας την περιβαλλοντική ρύπανση και το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο κοινωνικά δίκαιου εμπορίου. Γι’ αυτό το λόγο, χρησιμοποιούνται οργανικές φυσικές ίνες, όπως κάνναβη, λινάρι, μπαμπού και ανακυκλωμένες ίνες.

Μερικά από τα μέτρα για την επίτευξη του στόχου που θέτει η βιώσιμη μόδα είναι:

 • Βελτιστοποιημένη χρήση των φυσικών πόρων.
 • ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
 • Δώστε προτεραιότητα στην επισκευή, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση του προϊόντος.
 • Χρησιμοποιήστε πιο βιώσιμα υλικά.
 • Αυξήστε τη μακροζωία και την ποιότητα του προϊόντος.
 • Εγγύηση πρόσβασης σε πληροφορίες.
 • Μειώστε τη χρήση νερού, ενέργειας και χημικών προϊόντων κατά την παραγωγική διαδικασία
Μοντέλο διαχείρισης πράσινης επιχειρηματικότηταςΚάντε κλικ για να διαβάσετε

Οι 5 Αρχές της Πράσινης Επιχειρηματικότητας:

Για να ξεκινήσετε τη μετατροπή μιας εταιρείας σε μια «πράσινη εταιρεία», ή να αναλάβετε βιώσιμα, προσδιορίζονται τέσσερα στάδια:

1. Ανάγκη ή ευκαιρία
Προσδιορίστε μια ανάγκη ή μια ευκαιρία. Ακόμα κι αν μιλάμε για μια εταιρεία που είναι ήδη σε λειτουργία αλλά σκοπεύει να γίνει μια «πράσινη εταιρεία», αυτό το στάδιο είναι η στιγμή να προσδιορίσουμε ποια προβλήματα παρουσιάζει η εταιρεία σε σχέση με τις 5 πράσινες αρχές.

2. Σχέδιο
Σε αυτό το στάδιο, οι στρατηγικές που θα ακολουθηθούν για την οικοδόμηση μιας εταιρείας που απομακρύνεται από παραδοσιακές πρακτικές που είναι μη βιώσιμες ή επιβλαβείς για το περιβάλλον σχεδιάζονται με βάση το πρόβλημα, την ανάγκη ή την ευκαιρία που εντοπίστηκε στο προηγούμενο στάδιο με βάση τις 5 πράσινες αρχές.

3. Εκτέλεση
Πρέπει να καθοριστούν όλα τα τμήματα που συνθέτουν τον σχεδιασμό των στρατηγικών προς την αειφορία. Μεταξύ αυτών θα πρέπει να λάβετε υπόψη:

 • Στρατηγική: θα ληφθούν υπόψη οι 5 πράσινες αρχές.
 • Δραστηριότητες: ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από την εταιρεία.
 • Στόχος: ποσοστό που μετρά την επιτυχία της εταιρείας και των δραστηριοτήτων της.
 • Δείκτης: μετρά την εκπλήρωση των στόχων με βάση τον επιθυμητό χρόνο.
 • Χρόνος: εκτίμηση της εκπλήρωσης των στόχων.
 • Υπεύθυνος: υπεύθυνος για τις δραστηριότητες της εταιρείας.
 • Προϋπολογισμός: χρηματικοί πόροι που διαθέτει η εταιρεία.

4. Αξιολόγηση και παρακολούθηση
Θα πρέπει να εκπονούνται εκθέσεις για αξιολόγηση και παρακολούθηση που να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της δραστηριότητας σε όλα τα στάδια της. Μερικές πληροφορίες που
μπορείτε να συμπεριλάβετε είναι:

 • Ελλείψεις και αδυναμίες
 • Αποτελέσματα που ελήφθησαν
 • Νέα ευρήματα
 • Αποφάσεις που ελήφθησαν.  

Με βάση τις έννοιες που μελετήθηκαν σε αυτήν την ενότητα, προτείνουμε να σκεφτείτε μια επιχειρηματική ιδέα στην περιοχή σας. Σας προτείνουμε να αναλογιστείτε τις παρακάτω ερωτήσεις σαν να σχεδιάζετε να ξεκινήσετε μια επιχείρηση βασισμένη στις αρχές και τις ιδέες της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Σκέφτεστε να ξεκινήσετε μια πράσινη επιχείρηση; Αυτές οι ερωτήσεις μπορούν να σας βοηθήσουν να αρχίσετε να σκέφτεστε την πράσινη επιχειρηματική σας ιδέα.

 • Ποια είναι η ιδέα μου για την πράσινη επιχείρησή μου;
 • Τι υπηρεσία πρόκειται να προσφέρω;
 • Σε ποιον απευθύνεται η υπηρεσία μου;
 • Γιατί είναι σημαντικό να ξεκινήσετε μια επιχείρηση σε αυτόν τον τομέα;
 • Πώς ανταποκρίνεται η επιχείρησή μου στις αρχές της πράσινης οικονομίας;
 • Τι διαφοροποιεί την επιχείρησή μου από άλλες εταιρείες του ίδιου κλάδου;
 • Θα συμπεριλάβω τυχόν τεχνολογικές ή επιχειρηματικές καινοτομίες;

Ίσως αυτή είναι η αρχή μιας καλής επιχειρηματικής ιδέας!

Καλές πρακτικές

Trasdeza Natur (Γαλικία, Ισπανία)Κάντε κλικ για να διαβάσετε

Η Trasdeza Natur είναι ένας βιολογικός κήπος που βρίσκεται στην Cortega Silleda (Γαλικία). Μεταξύ των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούν:

 • Ανάκτηση τοπικών λαχανικών και φρούτων.
 • Μετατροπή τροφής σε αφυδατωμένα προϊόντα.
 • Χρήση ηλιακής ενέργειας για τη διαδικασία αφυδάτωσης.
 • Χρήση λυμάτων (λιμνούλα λαχανικών, πράσινο φίλτρο).
 • Το νερό επαναχρησιμοποιείται για άρδευση.
 • Συσκευασμένο με ανακυκλώσιμα και κομποστοποιήσιμα υλικά.

Ανάκτηση τοπικών λαχανικών και φρούτων. Μετατροπή τροφής σε αφυδατωμένα προϊόντα. Χρήση ηλιακής ενέργειας για τη διαδικασία αφυδάτωσης. Χρήση λυμάτων (λιμνούλα λαχανικών, πράσινο φίλτρο).
Το νερό επαναχρησιμοποιείται για άρδευση. Συσκευασμένο με ανακυκλώσιμα και κομποστοποιήσιμα υλικά.

Ανάκτηση τοπικών λαχανικών και φρούτων. Μετατροπή τροφής σε αφυδατωμένα προϊόντα. Χρήση ηλιακής ενέργειας για τη διαδικασία αφυδάτωσης. Χρήση λυμάτων (λιμνούλα λαχανικών, πράσινο φίλτρο).
Το νερό επαναχρησιμοποιείται για άρδευση. Συσκευασμένο με ανακυκλώσιμα και κομποστοποιήσιμα υλικά.

EcoAlpispa (Κανάρια Νησιά, Ισπανία)Κάντε κλικ για να διαβάσετε

Η μελισσοκομία ως επιχειρηματικός τομέας...

Η Natalia Díaz, μια μελισσοκόμος που ζει στο νησί της Τενερίφης (Ισπανία), ίδρυσε την EcoAlpispa, μια εταιρεία αφιερωμένη στη φροντίδα των μελισσών όχι μόνο ως επικονιαστών του λαχανόκηπου της και ως παραγωγών μελιού, αλλά και στην κατασκευή οικολογικών συσκευασιών. Το κερί που παράγουν οι μέλισσες τους επιτρέπει να κάνουν συσκευασίες για να διατηρήσουν την τροφή τους. Με στόχο την καταπολέμηση της παραγωγής πλαστικών, εγκαινιάζει την παραγωγή και άλλων υλικών, όπως σακούλες από βιολογικό βαμβάκι.

Ο οικολογικός κύκλος...

Αυτή η επιχειρηματική γυναίκα έχει θέσει ως στόχο να μην παράγει πλέον απορρίμματα, γι' αυτό και χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η φάρμα της τροφοδοτείται από αιολική ενέργεια και ηλιακούς συλλέκτες. Ο λαχανόκηπος της ποτίζεται με φυσικό νερό που περνά μέσα από ένα σύστημα καθαρισμού που δημιούργησε η ίδια. Επιπλέον, αυτός ο κήπος επικονιάζεται από τις μέλισσες της, η Ναταλία έχει ήδη περισσότερες από 200 κυψέλες.

Aνακεφαλαίωση

AνακεφαλαίωσηΚάντε κλικ για να διαβάσετε

Πράσινη οικονομία
Η πράσινη οικονομία είναι ένα μοντέλο που δημιουργεί μια αλλαγή στην αλληλεπίδραση μεταξύ της οικονομικής προόδου και της βιωσιμότητας του φυσικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τις αρχές του, ο πλούτος δεν μετριέται μόνο σε παραγωγικότητα αλλά και σε φυσικά περιουσιακά στοιχεία.

Πράσινες θέσεις εργασίας
Αυτό το μοντέλο προωθεί την ανάπτυξη, τη δημιουργία εισοδήματος και απασχόλησης. Αυτό έχει άμεση επίδραση στη μείωση της κοινωνικής ανισότητας και της φτώχειας.

Πράσινη Επιχειρηματικότητα
Η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι μια αναδυόμενη έννοια της οποίας η σημασία αυξάνεται σταδιακά στο πλαίσιο της ΕΕ. Υπάρχουν όλο και περισσότερες θέσεις της αγοράς που προσανατολίζονται στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

 

Δοκίμασε τον εαυτό σου
ΔοκιμήΚάντε κλικ για να ξεκινήσετε

Λέξεις-κλειδιά:

Πράσινη οικονομία, πράσινη επιχειρηματικότητα, πράσινες θέσεις εργασίας, περιβαλλοντική βιωσιμότητα


Στόχοι:

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:

 1. Κατανοήστε τις έννοιες που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία.
 2. Αναγνωρίστε τις πράσινες ευκαιρίες απασχόλησης στο αγροτικό πλαίσιο.
 3. Γνωρίστε διαφορετικούς τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας στο αγροτικό πλαίσιο

Περιγραφή:

Η πράσινη οικονομία παρουσιάζεται ως ένα οικονομικό μοντέλο που συνάδει με τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς στόχους που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας σήμερα. Μεταξύ των πολλών πλεονεκτημάτων του είναι η κοινωνική ισότητα και η αποτελεσματική κατανάλωση πόρων, τα οποία είναι συμβατά, και τα δύο,  με την οικονομική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, αυτή η ενότητα εστιάζει στην έννοια της πράσινης οικονομίας, παρέχοντας πληροφορίες για τις πράσινες θέσεις εργασίας, τις τάσεις της πράσινης οικονομίας, την πράσινη επιχειρηματικότητα και τις καλές πρακτικές γυναικών επιχειρηματιών σε αγροτικές περιοχές που είναι αφοσιωμένες στις αρχές της πράσινης οικονομίας.


Resources:

Green Growth: A New Model for Sustainable Development in Asia

https://ec.europa.eu/environment/green-growth/

https://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2016/Papers/N231.pdf

The European Union's Green Deal, Explained


Σχετικά Υλικά:

Βιβλιογραφία


Consortium!

Partners