EN | ES | IT | RO | PL | GR


Wywiad z Radiem ECCA na temat projektu MORE

28 czerwca 2022 r. Paula Rodríguez Chirino z Radia ECCA na Wyspach Kanaryjskich (Hiszpania) udzieliła wywiadu na temat roli Radia ECCA w projekcie MORE i celów w nim realizowanych. Paula jest odpowiedzialna za projekty i obszar współpracy międzynarodowej Radia ECCA, które stanowi centrum kształcenia na odległość dla dorosłych oraz koordynatorem tego projektu.

Oprócz swojej ogólnej roli koordynacyjnej Radio ECCA odpowiada za stworzenie 10 bezpłatnych kursów. Treści tych kursów mają na celu poszerzenie możliwości kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji z trudnościami w dostępie do rynku pracy, promowanie ich wielofunkcyjności poprzez rozwijanie umiejętności i kompetencji.¡

Celem projektu MORE jest promowanie wzmocnienia kobiet na obszarach wiejskich poprzez rozwój nowych umiejętności i kompetencji, które umożliwiają im większe uczestnictwo w lokalnych ekosystemach wiejskich. Celem jest zatem wspieranie kobiet w procesie pozyskiwania niezbędnych środków na ich rozwój osobisty i zawodowy oraz zmniejszenie różnic między płciami na obszarach wiejskich.

Więcej informacji o projekcie MORE:

https://www.moreproject.eu/

https://www.facebook.com/MORE-Project-112021021533837/?ref=page_internal

https://www.youtube.com/channel/UCiuQGwsLFT6RiOurR8regdw

                                                                     

https://youtu.be/NQ-1Nmm31Fk
KONSORCJUM!

Partnerzy