EN | ES | IT | RO | PL | GR


Wywiad z ITSFA na temat projektu MORE

15 czerwca 2022 r. Fran, dyrektor generalny IT Solutions For All, Malaga (Hiszpania), udzielił wywiadu na temat roli ITSFA w projekcie MORE i celów w nim realizowanych. ITSFA to społeczna organizacja pozarządowa, która poszukuje szkoleń z zakresu ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) dla osób, którym brakuje niezbędnej wiedzy, aby wygodnie funkcjonować w naszym technologicznym świecie.

W ramach projektu ITSFA jest partnerem technologicznym odpowiedzialnym za rozwój platformy OER (Otwarte Zasoby Edukacyjne), na której będą zamieszczane wszystkie materiały, które powstaną w ciągu dwóch lat trwania projektu. Dostęp do platformy można uzyskać całkowicie anonimowo, bez konieczności rejestracji.

Projekt skierowany jest do kobiet z obszarów wiejskich, które podejmują interdyscyplinarną rolę w celu poprawy jakości życia swoich rodzin. Celem jest zatem promowanie ich wielofunkcyjności, zwiększanie ich wiedzy i umiejętności, a w konsekwencji zmniejszenie różnic płci występujących na obszarach wiejskich oraz poprawa jakości życia tych kobiet i ich rodzin.

Więcej informacji o projekcie MORE:

https://www.moreproject.eu/

https://www.facebook.com/MORE-Project-112021021533837/?ref=page_internal

https://www.youtube.com/channel/UCiuQGwsLFT6RiOurR8regdw

 

https://youtu.be/fRkVFnMpkZo
KONSORCJUM!

Partnerzy